Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí 11

Chọn các đáp án đúng trong các câu sau rồi khoanh tròn:

Câu 1. Lực tương tác giữa hai điện tích cùng dấu có đặc điểm:

a. Cùng phương, ngược chiều.

c. Khác phương, khác chiều. b. Cùng phương, cùng chiều. d. Khác phương, cùng chiều.

Câu 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không:

a. Tỉ lệ với các điện tích.

c.Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng. b. Tỉ lệ với tích độ lớn các điện tích.

d. Tỉ lệ với tích độ lớn các điện tích, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/11/2014 | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên:…………………… Lớp:……….. Kiểm tra 15 phút Mụn: Vật lớ 11 Chọn các đáp án đúng trong các câu sau rồi khoanh tròn: Câu 1. Lực tương tác giữa hai điện tích cùng dấu có đặc điểm: a. Cùng phương, ngược chiều. c. Khác phương, khác chiều. b. Cùng phương, cùng chiều. d. Khác phương, cùng chiều. Câu 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không: a. Tỉ lệ với các điện tích. c.Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng. b. Tỉ lệ với tích độ lớn các điện tích. d. Tỉ lệ với tích độ lớn các điện tích, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Câu 3. Nếu khoảng cách giữa hai điện tich điểm tăng lên hai lần thì lực tương tác giữa chúng: a. Tăng hai lần . b. Giảm hai lần. c. Tăng bốn lần . d. Giảm bốn lần Câu 4. Cho Q1 = Q2 = Q đặt trong chân không cách nhau 10 cm thấy lực tương tác giữa chúng là F = 9.10-11 N thì Q có giá trị: a. 1(c). b.10(c). c.100(c). d. Kết quả khác. Câu 5. Điện trường sinh ra bởi điện tích điểm Q được xác định bởi công thức: Câu 6. Đường sức điện trường có đặc điểm: a. khép kín. b. Là đường thẳng c. Không khép kín d. Là đường cong Câu 7. Cho Q = 10-11 (c) đặt trong chân không, tại điểm cách Q: r =10 cm thì cường độ điện trường có giá trị: a. 1(v/m). b. 9(v/m). c. 10(v/m). d. 19(v/m). Câu 8. Cho Q1,Q2 cách nhau 12cm với Q1 = 2Q2.Tại vị trí nào sau đây có điện trường tổng hợp bằng không: a.Cách Q1 5cm, cách Q2 7cm c. Cách Q1 5cm, cách Q2 5cm b. Cách Q1 7cm, cách Q2 7cm d. Cách Q1 7cm, cách Q2 5cm Câu 9. Tại vị trí tìm được trong câu 8, phải đặt Q3 bằng bao nhiêu để lực tác dụng lên nó bằng không: a. Bằng Q1. b. Bằng Q2. c.Tuỳ ý. d. Không có Q thoả mãn. Câu 10. Cho Q1,Q2 với Q1 = 0,5Q2.Tại vị trí trung điểm của đoạn thẳng nối Q1,Q2 thì cường độ điện trường bằng biểu thức nào sau đây: a. b. c. d.

File đính kèm:

  • docdongienxoaychieu12.doc
Giáo án liên quan