Đề kiểm tra học kì II môn : Vật lý lớp 10 (nâng cao) thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(1đ)

 - Phương trình trạng thái khí lý tưởng?

 - Từ phương trình trạng thái hãy phát biểu và viết biểu thức định luật Bôilơ-Mariôt và định luật Saclơ ?

Câu 2:(1đ)

 -Phát biểu định luật Húc về biến dạng đàn hồi?

 -Viết biểu thức định luật Húc?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn : Vật lý lớp 10 (nâng cao) thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn : VẬT LÝ LỚP 10 (nâng cao) Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) -----------------------------------------------@ & ?---------------------------------------------- Câu 1:(1đ) - Phương trình trạng thái khí lý tưởng? - Từ phương trình trạng thái hãy phát biểu và viết biểu thức định luật Bôilơ-Mariôt và định luật Saclơ ? Câu 2:(1đ) -Phát biểu định luật Húc về biến dạng đàn hồi? -Viết biểu thức định luật Húc? Câu 3:(1đ) Hãy cho biết hướng và độ lớn của lực căng bề mặt chất lỏng ? Câu 4:(1đ) Nội năng là gì ? Nó phụ thuộc vào những thông số nào của hệ ? Có mấy cách biến đổi nội năng ? Câu 5:(1đ) Một hệ gồm 2 vật m1=m2=1kg.Vận tốc của vật m1 có độ lớn V1=1m/s và có hướng không đổi. Vận tốc của vật m2 có độ lớn V2=2m/s và có hướng nghiêng góc 600so với V1 .Tìm tổng động lượng của hệ ? Câu 6:(1,5đ) Một con lắc đơn có chiều dài l=1m. kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 45o rồi thả nhẹ. Tìm vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí ứng với góc 30o? Câu 7:(2đ) Một vật có khối lượng m=2,5kg trược từ đỉnh A một mặt phẳng nghiêng không ma sát có độ cao h=1m . Sau khi tới mặt phẳng ngang tại B ,nó tiếp tục đi thêm một quãng đường 4m thì dừng lại tại C. Tìm vận tốc của vật tại B ? Tìm hệ số ma sát trên mặt phẳng ngang. Cho g=10m/s2. Câu 8:(1,5đ) Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh trái đất ở độ cao h=670km. Tính tốc độ dài của vệ tinh? Cho RTĐ=6370km. ----------------Hết---------- ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO) Câu 1: -Viết được phương trình trạng thái 0,5đ -Phát biểu và viết biểu thức đúng 0,5đ Câu 2:-Phát biểu đúng định luật 0,5đ -Viết biểu thức : 0,5đ Câu 3: Xác định của lực căng mặt ngoài đúng 0,5đ Độ lớn : F= 0,5đ Câu 4: Định nghĩa nội năng 0,5đ Phụ thuộc vào (T, V) , có 2 cách 0,5đ Câu 5: Viết biểu thức: P2=P21+P22-2P1P2cos60o P=2,65kgm/s 0,5đ Vẽ hình biểu diển dưới dạng vectơ 0,5đ Câu 6:-Viết biểu thức cơ năng tại vị trí ứng với góc 45o 0,5đ mgl(1-cos45o) -Cơ năng tại vị trí ứng với góc 30o 0,5đ mgl(1-cos30o) -Áp dụng định luật cơ năng suy ra: V==1,8m/s 0,5đ Câu 7:a) - Vận tốc tại B: -Áp dụng ĐLBT cơ năng .WtB =WtA =mgh 0,5đ Vận tốc tạ B: VB= =m/s 0,5đ bViết biểu thức định lý động năng: Ams=Wđc-WđB=-WđB 0,5đ -Tìm được Fms=6,25N ==0,25 0,5đ Câu 8: -Viết được biểu thức : = V2= 0,5đ Thay g= vào V2 V2= 0,5đ Suy ra : V=RTD7,5km/s 0,5đ

File đính kèm:

  • docDe mau Ly_10 HK II so 11.doc