Đề kiểm tra học kỳ II môn vật lý (10 cơ bản)

Câu 1: Hãy phát biểu và viết biểu thức định luật húc về biến dạng cơ của vật rắn. (1đ)

Câu2: Động năng là gì? Viết biểu thức tính động năng và nêu những đại lượng có trong biểu thức. (1đ)

Câu 3: Hãy nêu nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.(1đ)

Câu4 : Một sợi dây thép có tiết diện ngang là S=4.10-6m2 , có độ dài ban đầu là 1m. Biết suất đàn hồi của thép là E=2.1011pa. Phải tác dụng vào dây thép một lực bằng bao nhiêu để nó dài thêm một đoạn ∆l=1mm. (1,5đ).

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn vật lý (10 cơ bản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ (10 CƠ BẢN) ************* Câu 1: Hãy phát biểu và viết biểu thức định luật húc về biến dạng cơ của vật rắn. (1đ) Câu2: Động năng là gì? Viết biểu thức tính động năng và nêu những đại lượng có trong biểu thức. (1đ) Câu 3: Hãy nêu nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.(1đ) Câu4 : Một sợi dây thép có tiết diện ngang là S=4.10-6m2 , có độ dài ban đầu là 1m. Biết suất đàn hồi của thép là E=2.1011pa. Phải tác dụng vào dây thép một lực bằng bao nhiêu để nó dài thêm một đoạn ∆l=1mm. (1,5đ). Câu 5: Một màn xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng mảnh hinh chữ nhật, được để nằm ngang (hình vẽ 1), đoạn dây AB dài 5cm. Tính lực căng mặt ngoài tác dung lên dây đồng AB. biết hệ số căng mặt ngoài của xà phòng là 0,04N/m. (1,đ). Câu 6: Người ta truyền cho khối khí trong một xilanh một nhiệt lượng Q=250J làm cho khối khí thực hiện công A=150J đẩy pittông đi. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình đó. (1,5đ) Câu 7: Một máy bay có khối lượng 1000kg đang bay ở độ cao 1km so với mặt đất, bay với vận tốc 360km/h. Tính cơ năng của máy bay ở độ cao đó. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. (1đ) Câu 8: Cho đồ thị (như hình vẽ 2). Hãy vẽ đồ thị trong các hệ trục toạ độ (P,T),(V,T). (1đ) Câu 9: Ở một đầu dây thép đường kính 1mm có treo một quả nặng. Dưới tác dụng của quả nặng này dây thép dài thêm ra một đoạn như khi nung nóng thêm 400c. Tính khối lượng của quả nặng đó. ho α= 12.10-6K-1, E = 2.1011pa. Lấy g=10m/s2, п =3,14 (1đ) P V 1 2 3 0 (hình 2) A B (hình 1) HẾT..ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ HỌC KHÌ II Câu 1: Sách giáo khoa vật lý 10 cơ ban trang 190.(1đ) Câu 2: Sách giáo khoa vật lý 10 cơ ban trang 135.(1đ) Câu 3: Sách giáo khoa vật lý 10 cơ ban trang 153.(1đ) Câu 4: Lực đàn hồi của dây thép là Fdh=(ES∆l)/l0(0,5đ) = (2.1011.4.10-6.10-3)/1=8.102N(0,5đ) Theo định luật III Niutơn lực cần tác dụng vào thanh thép là: F=Fdh=8.102N.(0,5đ) Câu 5: Lực căng của màng xà phòng tác dụng lên đoạn dây AB là: F=2бl(0,5đ) = 2.0,04.5.10-2=4.10-3N.(0,5đ) Câu 6: Độ biến thiên nội năng của hệ là: ∆U=Q+A(0,5đ) Vì vật nhận nhiệt và sinh công nên ta có Q=250J, A=-150J. (0,5đ) Suy ra ∆U=Q+A = 250 -150 = 100J.(0,5đ) Câu 7: Cơ năng của máy bay là: W = Wd+Wt=1/2mv2+mgh.(0,5đ) Thay số ta được: W= 1,5.107J.(0,5đ) 0 V T 2 3 1 3 2 1 0 T P Câu 8: (0,5đ) (0,5đ) Câu 9: Độ nở dài của thanh thép là: ∆l = l0α∆t → ∆l/l0= α∆t Lực đàn hhồi của thanh thép khi treo vật là: Fdh=E.S. ∆l/l0= E.S. α∆t. (0,5đ) Theo định luật III Niutơn ta có P=Fdh↔ m.g = E.S.α∆t →m= E.S.α∆t/g Thay số ta có m = 753,6kg.(0,5đ) ..HẾ

File đính kèm:

  • docDe mau Ly_10 HK II so 9.doc