Đề thi chọn học sinh giỏi môn: Toán 7 - Đề 11

Câu 1 (2điểm). Tính:

Câu 2 (2,5điểm). So sánh A và B trong mỗi trường hợp sau:

a/ A = ; B =

b/ A = ; B=

Câu 3 (2điểm).

a/ Chứng minh rằng: 3x+1 + 3x+2 + 3x+3 + + 3x+100 chia hết cho 120 (với x N)

b/ Cho . Chứng minh rằng:

Câu 4 (3iểm).

Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = AB. Gọi I là giao điểm các đường trung trực của BC và AD.

a/ Chứng minh ∆AIB = ∆DIC

b/ Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC.

c/ Kẻ IE vuông góc với AB, chứng minh .

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi môn: Toán 7 - Đề 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 7 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2điểm). Tính: Câu 2 (2,5điểm). So sánh A và B trong mỗi trường hợp sau: a/ A = ; B = b/ A = ; B= Câu 3 (2điểm). a/ Chứng minh rằng: 3x+1 + 3x+2 + 3x+3 ++ 3x+100 chia hết cho 120 (với x N) b/ Cho . Chứng minh rằng: Câu 4 (3iểm). Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = AB. Gọi I là giao điểm các đường trung trực của BC và AD. a/ Chứng minh ∆AIB = ∆DIC b/ Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC. c/ Kẻ IE vuông góc với AB, chứng minh . Câu 5 (0,5điểm). Cho 100 số hữu tỉ trong đó tích của bất kì ba số nào cũng là một số âm. Chứng minh rằng:Tích của 100 số đó là một số dương. -------------------------------Hết------------------------------- UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: TOÁN 7 CÂU ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 1 (2 đ) a = = 0,5 0,25 b = = = 0,5 0,25 Câu 2 (2đ) a => > Vậy A > B 0,5 0,5 b 0,5 Suy ra A < B 0,5 0,5 Câu 3 (2đ) a 3x+1 + 3x+2 + 3x+3 + + 3x+100 = (3x+1 + 3x+2 + 3x+3 + 3x+4) + (3x+5 + 3x+6 + 3x+7 + 3x+8)++ (3x+97 + 3x+98 + 3x+99 + 3x+100) = 3x(3+32+33+34) + 3x+4(3+32+33+34) ++3x+96(3+32+33+34) = 3x.120 + 3x+4.120 ++3x+96.120 = 120(3x + 3x+4 ++3x+96) chia hết 120 (đpcm) 0,5 0,5 b . Suy ra: Vậy Từ (1) và (2) ta được 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4 (3đ) Hình vẽ 0,5 a Vì I là giao điểm các đường trung trực của BC và AD nên IB = IC, IA = ID Lại có AB = CD (gt) Do đó ∆AIB = ∆DIC (c.c.c) 0,5 b ∆AID cân ở I, suy ra DAI = D ∆AIB = ∆DIC (câu a), suy ra BAI = D Do đó DAI = BAI. Vậy AI là tia phân giác của góc BAC 0,5 0,5 c Kẻ IP ^AD, ta có ∆AIE = ∆AIP ( cạnh huyền-góc nhọn) => AE = AP Mà AP = ½ AD (vì P là trung điểm AD) Suy ra 0,5 0,5 Câu 5 (0,5đ) a Trong 100 số đã cho, phải có ít nhất một số âm (vì nếu cả 100 số đều dương thì tích của ba số bất kì không thể là một số âm). Ta tách riêng số âm đó ra. Chia 99 số còn lại thành 33 nhóm, mỗi nhóm 3 thừa số. Theo đề bài, mỗi nhóm đều có tích là một số âm nên tích của 33 nhóm tức là của 99 số là một số âm. Nhân số âm này với số âm đã tách riêng từ đầu ta được tích của 100 số là một số dương. 0,5

File đính kèm:

  • docToan 7_HSG_11.doc
Giáo án liên quan