Đề thi học kỳ I năm học 2009 - 2010 môn: Địa lý 11

Câu 1: (4,5 điểm)

1.Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.

2.Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Euro (Ơ-rô) có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển của EU?

Câu 2: (5,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI GIAI ĐOẠN 2000-2005

 (Đơn vị %)

Nhóm tuổi 0 - 14 15 - 64 65 trở lên

Nhóm nước đang phát triển 32 63 5

Nhóm nước phát triển 17 68 15

1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Từ đó, nêu ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của từng nhóm nước.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/02/2017 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ I năm học 2009 - 2010 môn: Địa lý 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD VÀ ĐT ĐẮKLẮK. TRUNG TÂM GDTX BUÔN ĐÔN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 Môn : Địa lý 11 Thời gian : 45’(không kể thời gian phát đề) Câu 1: (4,5 điểm) 1.Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. 2.Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Euro (Ơ-rô) có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển của EU? Câu 2: (5,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI GIAI ĐOẠN 2000-2005 (Đơn vị %) Nhóm tuổi 0 - 14 15 - 64 65 trở lên Nhóm nước đang phát triển 32 63 5 Nhóm nước phát triển 17 68 15 1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. 2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Từ đó, nêu ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của từng nhóm nước. ---------------HẾT---------------- (Học viên không sử dụng tài liệu giám thị coi thi không giải thích gì thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : ĐỊA LÝ 11 Câu 1: (4,5 điểm) Phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU? 1/ Tự do lưu thông: * Nội dung: (2.5điểm) a/- Tự do di chuyển: Tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc. b/- Tự do lưu thông dịch vụ: Tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch... c/- Tự do lưu thông hàng hoá: Các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu giá trị gia tăng. d/- Tự do lưu thông tiền vốn: Các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối. * Lợi ích:(0,5 điểm) - Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế,xã hội. - Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 2/ Lợi ích đồng tiền chung của EU: (1,5 điểm) + Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu + Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ + Tạo thuận lợi việc chuyển giao vốn trong EU + Đơn giản hóa trong công tác kế toán của các doanh nghiệp Câu 2: (5.5 điểm) a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.(2.5 điểm) - Biểu đồ tròn (đẹp, chính xác, có chú thích, tên biểu đồ) b.Nhận xét:(3,0 điểm) + Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước đang phát triển: Nhóm tuổi 0-14 chiếm tỉ lệ cao (32%). Nhóm tuổi 15- 65 trở lên chiếm tỉ lệ cao (63%). Nhóm tuổi 65 trở lên chiếm tỉ lệ thấp (5%). → Dân số trẻ. *Ảnh hưởng: + Tích cực: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. + Tiêu cực: gây ra sức ép nặng nề về tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống... + Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển: Nhóm tuổi 0-14 chiếm tỉ lệ thấp (17%). Nhóm tuổi 15- 65 trở lên chiếm tỉ lệ cao (68%). Nhóm tuổi 65 trở lên chiếm tỉ lệ cao (15%). → Dân số già. *Ảnh hưởng: + Thiếu nguồn lao động. + Chi phí lớn cho phúc lợi xã hội. -----Hết-----

File đính kèm:

  • docTran Xuan Dung DHQN.doc
Giáo án liên quan