Đề thi học kỳ II môn Vật lý lớp 8

MÔN VẬT LÝ LỚP 8

( Thời gian 45 ph)

I) Chọn câu đúng nhất và trả lời vào bảng trắc nghiệm:

Câu 1) Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào

 A) Khối lượng. B) Trọng lượng riêng

 C) Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất. D) Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 2) Các vật sau, vật nào có cơ năng:

 A) Viên đạn đang bay B) Xe chạy trên đường.

 C) Lò xo bị nén. D) Các ý trên đều đúng.

Câu 3) Các trường hợp nào sau đây có sự chuyển hoá từ động năng sang thế năng:

 A) Búa máy đang đóng cọc. B) Vận đông viên đạp xe leo dốc

 C) Thuyền đang chạy trên sông. D) Viên bi lăng từ mặt phẳng nghiêng xuống.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ II môn Vật lý lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lam Sơn Đalat ĐỀ THAM KHẢO Đề thi HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ LỚP 8 ( Thời gian 45 ph) I) Chọn câu đúng nhất và trả lời vào bảng trắc nghiệm: Câu 1) Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào A) Khối lượng. B) Trọng lượng riêng C) Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất. D) Khối lượng và vận tốc của vật. Câu 2) Các vật sau, vật nào có cơ năng: A) Viên đạn đang bay B) Xe chạy trên đường. C) Lò xo bị nén. D) Các ý trên đều đúng. Câu 3) Các trường hợp nào sau đây có sự chuyển hoá từ động năng sang thế năng: A) Búa máy đang đóng cọc. B) Vận đông viên đạp xe leo dốc C) Thuyền đang chạy trên sông. D) Viên bi lăng từ mặt phẳng nghiêng xuống. Câu 4) Trường hợp nào sau đây có sự bảo toàn cơ năng: A) Một vật nặng rơi từ trên cao xuống. B) Chuyển đông mặt trăng quanh trái đất C) Ô tô chuyển động trên đường. D) Con bò đang kéo xe Câu 5)Chọn câu sai: A) Bất cứ vật nào củng có nhiệt năng. B) Bất cứ vật nào củng có cơ năng. C) Một vật có thề có cơ năng và nhiệt năng. D) Nhiệt năng không phụ thuộc vào vật đứng yên hay chuyển động. Câu 6) Nung nóng cục sắt rồi thả vào chậu nước lạnh, trong quá trình này có sự chuyển hoà năng lượng: A) Từ nhiệt năng sang cơ năng B) Từ cơ năng sang nhiệt năng. C) Từ cơ năng sang cơ năng. D) Từ nhiệt năng sang nhiệt năng Câu 7 Chọn câu sai: A) Chất rắn dẫn nhiệt tốt. B) Chất lỏng dẫn nhiệt kém. C) Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng. D) Chân không dẫn nhiệt kém nhất. Câu 8) Trong các câu sau câu nào không đúng A) Nhiệt năng là một dạng năng lượng. B) Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra. C) Nhiệt năng của vật là tổng động năng các phân tử cấu tạo nên vật D) Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật Câu 9) Chọn câu trả lời đúng: khi nhiệt độ của vật tăng lên thì: A) Động năng các phân tử cấu tạo nên vật tăng. B) Thế năng các phân tử cấu tạo nên vật tăng. C) Động năng các phân tử cấu tạo nên vật giảm. D) Nhiệt năng của vật giảm. Câu 10) Chọn câu trả lời đúng A) Hiện tượng đối lưu có thể xảy ra trong vật rắn. B) Dòng đối lưu không sinh công. C) Dòng đối lưu không mang năng lượng. D) Dòng đối lưu mang năng lượng có thể sinh công. Câu 11) Chọn câu trả lời đúng: dẩn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra: A) Chỉ ở chất lỏng và khí. B) Chỉ ở chất lỏng và rắn.. C) Chỉ ở chất khí và rắn. D) Ở cả chất lỏng, khí và rắn. Câu 12) Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì? Chọn câu đúng A) Là sự thay đổi thế năng. B) Là sự thực hiện công. C) Là sự thay đổi nhiệt độ. D) Là sự truyền động năng của các hạt phân tử. Câu 13) Trong các nhà máy,người ta xây dựng các ống khói cao là vì: A) Tạo ra sự đối lưu. B) Tạo ra sự truyền nhiệt tốt. C) Tạo ra sự bức xạ nhiệt tốt. D) Cả 3 ý trên đều đúng. Câu 14) Một viên đạn đang bay có những dạng năng lượng nào? A) Thế năng và động năng B) Nhiệt năng và động năng C) Nhiệt năng và cơ năng D) Các ý trên đều đúng Câu 15)Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840kJ, hỏi nước nóng thêm được bao nhiêu độ : A) 200C. B) 250C. C) 300C. D) 350C. Câu 16) Có 2 lít nước sôi đựng trong cái ca,Khi nhiệt độ của nước giảm xuống còn 480C, thì nước toả ra môi trường một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết CNƯỚC = 4190J/Kg.K A) 4,3576 KJ. B) 43,576 KJ. C) 4357,6 KJ. D) Một kết quả khác. Câu 17)Pha 100g nước ở 800C vào 100g nước ở 400C, nhiệt độ cuối cùng của hổn hợp nước là A) 300C B) 500C. C) 600C. D) 700C. Câu 18) Có 500g nước ở nhiệt độ 100C.nhận một nhiệt lượng 8400J thì sẽ tăng đến nhiệt độ là: A) 140C B) 240C C) 180C D)280C Câu 19) Pha một lượng nước ở 1000C vào 50g nước ở 300C, nhiệt độ cuối cùng của hổn hợp nước là 500C Khối lượng nước nóng ban đầu là bao nhiêu? A) 10g. B) 20g. C) 30g. D) 40g. Câu 20) Thả một quả cầu bẳng đồng và một quả cầu bẳng nhôm có khối lượng như nhau được nung nóng đến một nhiệt độ t vào một bình nước có nhiệt độ nhỏ hơn t, thì khi cân bằng nhiệt ta có: A) Nhiệt lượng toả ra của 2 quả cầu bằng nhau B) Nhiệt lượng toả ra của 2 quả cầu khác nhau. C) Độ giảm nhiệt độ 2 quả cầu khác nhau D) Cả 3 ý trên đều sai. BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CHỌN II) Tự luận: ( 5đ) So sánh sự dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt? Giải thích cơ chế truyền nhiệt trong 3 cách trên? Dùng bếp dầu hoả đun sôi 2 lít nước từ 200C, đựng trong ấm nhôm có khối lượng 0,5 kg, biết rằng hiệu suất bếp 30%. Tính lượng dầu hoả cấn dùng? ( Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K ; của nhôm 880J/Kg.K, năng suầt toả nhiệt của dầu hoả là 46. 106J/Kg) Bài tập ôn lý 8 Bài 1)Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1lít nước.Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 200c.Nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/kg.K.Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là bao nhiêu? Bài 2)Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K. Vậy nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200c lên 500c là bao nhiêu ? Bài 3)Một người dùng một lực là180N kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây.Công và công suất của người ấy là bao nhiêu ? Bài 4)Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Người ta cung cấp cho 10lít nước một nhiệt lượng 840KJ.Nước sẽû nóng lên thêm bao nhiêu độ ? Bài 5)Trong 2 giờ một người đi bộ đi được 10000 bước,mỗi bước cần một công là 40J .Công suất của người đi bộ là bao nhiêu? Bài 6)Thả một thỏi thép có khối lượng 1 kg ở nhiệt độ t1 = 1400c vào một xô nước chứa 4,5 kg nước ở nhiệt độ t2 = 240c .Biết nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K,của nước là 4200J/kg.K. Hỏi nhiệt độ trong xô nước khi đã có cân bằng nhiệt là bao nhiêu? Bài 7) Bỏ một miếng nhôm đã nung nóng 1500C vào 400 g nước ở 200C. Nhiệt độ cuối cùng của nước là 50oC. Nhiệt dung riêng của nước là4200 J/ Kg.k Nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/ Kg.k a/ Nhiệt độ cuối cùng của miếng nhôm? b/ Tính nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 20oC đến 500C. c/ Tính khối lượng miếng nhôm. Bài 8) Người ta thả một miếng đồng có khối lượng m1 = 0,3 kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 900C đến 300C Tính nhiệt lượng tỏa ra của đồng và nhiệt lượng thu vào của nước. C đồng = 380J/kg.K ; C nước = 4200 J/kg.K Tính độ tăng nhiệt độ của nước ? c) Muốn có nhiệt lượng là 22.107 J thì phải có bao nhiêu lít dầu hoả, khối lượng riêng của dầu hoả là (D = 800kg/ m3.) Bài 9)Dùng bếp dầu hoả đun sôi 2 lít nước từ 200C, đựng trong ấm nhôm có khối lượng 0,5 kg, biết rằng hiệu suất bếp 30%. Tính lượng dầu hoả cấn dùng? ( Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K ; của nhôm 880J/Kg.K, năng suầt toả nhiệt của dầu hoả là 46. 106J/Kg) Bài 10)Một bếp dầu có hiệu suất 45% Tính khối lượng dầu cần đốt cháy để tỏa ra nhiệt lượng 30,8.106 J. Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.106 J/kg (0.5đ) Tính nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng hao phí? (1đ) Với lượng dầu nói trên có thể đun sôi được bao nhiêu lít nước ở 250C ?biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K (0.5đ) Bài 11)Với 1,5 lít xăng , một xe máy công suất 2kW chuyển động với vận tốc 54km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của xe là 30% , năng suất tỏa nhiệt của xăng q = 46.106 J/kg và khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3 Bài 12) Một bếp ga dùng khí đốt có hiệu suất 65%.khi dùng hết một lượng ga là2,4 kg. Bếp này có thể đun sôi được bao nhiêu lít nước ở 280C ? Bài 13) Một ấm nhôm có khối lượng 350g chứa 0,8 lít nước ở 240C. a) Tính nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm? b) Để cung cấp một nhiệt lượng như trên , người ta dùng một bếp dầu hoả, bếp có hiệu suất 60%. Tính lượng dầu cần dùng? ( Cho nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/ kg.K, của nước 4200 J/ kg.K, Năng suất toảnhiệt của dầu lửa là 44.106J/kg ) GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ Câu 1) Đôi khi ta quan sát được luồn ánh sáng chiếu vào nhà, ta thấy có nhiều hạt bụi chuyền động hổn độn. Có phải các hạt bụi đó biết bay không? Giải thích. Câu 2) Đường có thể hòa tan trong nước do khuếch tán, bếu các hạt đường nằm trong không khí có hiện tượng khuếch tán xảy ra không? Vì sao? Câu 3) Dù nóng hay lạnh, vật nào cũng có nhiệt năng. Kết luận như vậy có đúng không? Vì sao? Câu 4) Nhỏ giọt nước sôi vào cốc nước ấm, thì nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc thay đổi như thế nào? Giải thích. Câu 5) Nung nóng 1 thỏi sắt rồi thả vào cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của thỏi sắt và nước trong cốc thay đổi như thế nào? Câu 6) Khi sờ tay vào kim loại ta thấy lạnh, còn sờ tay vào tường ta không có cảm giác đó, Hãy giải thích? Câu 7) Sự đối lưu xảy ra trong chất lỏng và khí, trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không. Vì sao? Câu 8) Giải thích cơ chế truyền nhiệt trong chất rắn? Trong chân không? Câu 9) Khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh người ta bỏ chiếc thìa vào đó để làm gì vậy. Giải thích? Câu 10) Bỏ cục nước đá lạnh vào nước có phải nước đá đã truyền nhiệt lạnh cho nước làm nhiệt độ của nước hạ xuống không. Giải thích? Câu 11) Người ta dùng cốc giấy để nấu nước cho đến khi sôi có được không. Vì sao? Câu 12) Vì sao bồn chứa xăng, máy bay người ta sơn màu trắng bạc mà không sơn màu khác? Câu 13) Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng, nói như vậy có đúng không . Vì sao? Câu 14) Đun sôi 1 ấm nước rồi để 1 lúc sau, ấm nước nguội đi vì sao? Câu 15) Bất cứ vật nào cũng có nhiệt năng, nói như vậy có đúng không? Vì sao? Câu 16) Có 1 lon nước ngọt Sôcôla và 1 cục nước đá, làm thế nào để lon nước ngọt mau lạnh nhất? Giải thích. Câu 17) Có 1 vật, làm thế nào để nhiệt năng của vật đó tăng? Làm thế nào để nhiệt năng của vật đó giảm? Câu 18) Tại sao trong các ngôi biệt thự,về mùa đông người ta dùng lò sưởi đốt bằng củi mà trong nhà vẫn không bị khói? Câu 19) Tại sao cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh, ở điều kiện bình thường 1 lúc sau nó tan ra thành nước? Câu 20) Người ta ứng dụng sự đối lưu, sự dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt để chế tạo ra bình thủy đựng nước như thế nào? Câu 21) Giải thích sự tăng nội năng của miếng nhôm đặt trong cốc nước nóng. Câu 22) Có trường hợp nào vật vừa có nhiệt năng vừa có cơ năng không? Nếu có hãy lấy 1 ví dụ minh hoạ ? Câu 23)Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? Câu 24) Ở vùng biển để phơi khô cá mực người ta trải chúng trên một tấm nhựa màu đen rồi phơi dưới ánh sáng mặt trời. Tại sao người ta không dùng tấm nhựa màu khác? Câu 25)Vì sao ở nông thôn người ta hay ủ ấm nước chè bằng trấu, tro hay rơm rạ? Câu 26)Tại sao khi mở một lọ nước hoa trong lớp học thì cả lớp đều ngửi thấy mùi thơm ?

File đính kèm:

  • docTHI KH II LY 8.doc
Giáo án liên quan