Giáo án Bài tập Vật lý 11 nâng cao - Tiết 49

I. MỤC TIÊU :

1. Về kiến thức :

Ôn tập các kiến thức của chương, chuẩn bị kiểm tra 1 tiết : viết công thức tính suất điện động cảm ứng; suất điện động tự cảm; hệ số tự cảm; dòng điện cảm ứng. Thông qua đó, giúp HS có kiến thức tổng quát của chương.

2. Về kỹ năng :

- Giải thích các hiện tượng khác liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ thường gặp trong cuộc sống.

- Giải các bài tập đề ra trong SGK và các bài trong SBT.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- Giải trước các bài tập trong SGK để dự đoán các sai sót của HS trong quá trình giải toán.

- Xem trước phần ôn chương V, trang 158.

2. Học sinh :

Ôn lại các kiến thức và các công thức tính toán về suất điện động cảm ứng, suất điện động tự cảm, dòng điện tự cảm, hệ số tự cảm.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bài tập Vật lý 11 nâng cao - Tiết 49, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI TAÄP Ngày : Số Tiết : PPCT: MỤC TIÊU : Về kiến thức : Ôn tập các kiến thức của chương, chuẩn bị kiểm tra 1 tiết : viết công thức tính suất điện động cảm ứng; suất điện động tự cảm; hệ số tự cảm; dòng điện cảm ứng. Thông qua đó, giúp HS có kiến thức tổng quát của chương. Về kỹ năng : Giải thích các hiện tượng khác liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ thường gặp trong cuộc sống. Giải các bài tập đề ra trong SGK và các bài trong SBT. CHUẨN BỊ : Giáo viên : Giải trước các bài tập trong SGK để dự đoán các sai sót của HS trong quá trình giải toán. Xem trước phần ôn chương V, trang 158. Học sinh : Ôn lại các kiến thức và các công thức tính toán về suất điện động cảm ứng, suất điện động tự cảm, dòng điện tự cảm, hệ số tự cảm. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định lớp : Kiễm tra bài cũ : (.phút) Thế nào là từ thông riêng trong một mạch kín? Viết công thức tính từ thông riêng này? . Thành lập công thức tính hệ số tự cảm của cuộn dây. Hiện tượng tự cảm là gì ? mối liên hệ với hiện tượng cảm ứng điện từ. Viết công thức tính suất điện động tự cảm; năng lượng từ trường. Giới thiệu bài mới : Nêu bài toán 4 trang 152 SGK và yêu cầu HS giải. Tổ chức hoạt động dạy học : Hoạt động 1 : Ôn kiến thức và Giải các bài toán về suất điện động cảm ứng(.phút) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học o Giúp HS ôn tập các kiến thức của chương , sử dụng những câu hỏi vấn đáp o Hướng dẫn HS làm bài toán 4 trang 152 SGK o Suất điện động cảm ứng được tính như thế nào? Tại sao có sự biến thiên từ thông trong mạch kín này? o Nêu bài toán 5 trang 152 và hướng dẫn HS o Độ biến thiên từ thông tính như thế nào? Suất điện động cảm ứng ? O Trả lời các câu hỏi của GV và ôn lại kiến thức của chương O Tóm tắt bài toán O do từ trường thay đổi ΔΦ = ΔB.S O xem bài toán 5 trang 152 O ΔΦ = ΔB.S = ΔB.a2 Bài toán 4 trang 152 Suất điện động cảm ứng : eC = r.i = 10 (V). Mà Suy ra : Bài toán 5 trang 152 Độ biến thiên từ thông: ΔΦ = ΔB.S = ΔB.a2 Suất điện động cảm ứng = 0,1(V) Hoạt động 2 : Giải các bài toán về hiện tượng tự cảm (phút) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học o Nêu và yêu cầu HS vận dụng công thức tính hệ số tự cảm của cuộn dây.. o Nêu bài toán 7 trang 157 SGK. o Viết công thức tính suất điện động tự cảm . Tại sao lại có suất điện động tự cảm này ? O làm việc cá nhân O xem và tóm tắc bài toán. O do I thay đổi O làm việc cá nhân à ia Bài 6 trang 157: Hệ số tự cảm: L = 0,079 H Bài toán 7 trang 157: Độ biến thiên dòng điện: Δi = ia – 0 = ia Suất điện động tự cảm: à ia = 0,3 A Hoạt động 3 : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (phút) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học o yêu cầu HS làm các bài toán 6 trang 152; 8 trang 157 SGK. SBT : 24.4; 24.5; 25.5; 25.6 o Dặn HS chuẩn bị kiểm tra 1 tiết chương VI, V O ghi nhận ** Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: KIEÅM TRA VIEÁT 1 TIEÁT Ngày : Số Tiết : PPCT:

File đính kèm:

  • docbaitap-tiet49.doc