Giáo án Chính tả 2 tuần 24: Voi nhà

THIẾT KẾ BÀI DẠY

 Môn : Chính tả

 Bài : NV – VOI NHÀ.

 Tuần : 24

 Ngày dạy :

I./ MỤC TIÊU:

- Nghe và viết lại đúng đoạn : Con voi lúc lắc vòi hướng bản Tun, trong bài Voi nhà.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biể s/ x, ut/ uc.

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng phụ có ghi sẵn các bài tập chính tả.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 28/12/2016 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả 2 tuần 24: Voi nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY Môn : Chính tả Bài : NV – VOI NHÀ. Tuần : 24 Ngày dạy : I./ MỤC TIÊU: Nghe và viết lại đúng đoạn : Con voi lúc lắc vòi hướng bản Tun, trong bài Voi nhà. Làm đúng các bài tập chính tả phân biể s/ x, ut/ uc. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ có ghi sẵn các bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : 1’ Bài cũ : 4’ Gọi 2 HS lên bảng viết từ do GV đọc, HS dưới lớp viết vào giấy nháp : Cúc áo, chim cút, nhút nhát, nhúc nhắc. GV nhận xét cho điểm. Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu : Viết đúng 1 đoạn trong bài Voi nhà. Cách tiến hành : a. Ghi nhớ nội dung đoạn viết. GV đọc đoạn viết. - Mọi người lo lắng nhỉ ? - Con voi đã làm gì để giúp các chiến sĩ. b. Hướng dẫn cách trình bày. - Đoạn trích có mấy câu ? - Hãy đọc câu nói của Tứ ? Câu nói của Tứ được viết cùng những dấu câu nào ? - Những chữ nào trong bài được viết hoa ? Vì sao ? c. Hướng dẫn viết từ khó. GV đọc yêu cầu HS viết bảng con. - GV đọc bài. Soát lỗi. Chấm bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các quy tắc chính tả với s/ x, uc/ ut. Cách tiến hành : + Bài 2a: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Treo bảng phụ ghi sẵn bài tập. Gọi 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp. + Bài 2b : Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập. GV theo dõi nhận xét chữa bài. 2’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò. - GV nhận xét tiết học. - HS trả lời. - HS trả lời - HS viết bảng con các từ : Quặp chặt, vũng lầy, huơ vòi, lững thững - HS viết vài vở -1 HS đọc thành tiếng. - HS làm bài. - Thi đua làm nhanh theo nhóm. IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docVOI NHA 24.doc
Giáo án liên quan