Giáo án Công nghệ 12 Chương 6 - Bài 27: Thực hành quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 27 : THỰC HÀNH

QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO

CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

 I. Mục tiêu:

 1/ Kiến thức :

 - Đọc và giải thích được các số liệu trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.

 - Thực hiện đúng qui trình thực hành và các qui định về an toàn.

 2/ Kỹ năng :

 Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.

 3/ Thái độ :

 Hình thành thói quen quan sát và mô tả các loại động cơ điện khác

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 Chương 6 - Bài 27: Thực hành quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết : Bài 27 : THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA I. Mục tiêu: 1/ Kiến thức : - Đọc và giải thích được các số liệu trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha. - Thực hiện đúng qui trình thực hành và các qui định về an toàn. 2/ Kỹ năng : Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha. 3/ Thái độ : Hình thành thói quen quan sát và mô tả các loại động cơ điện khác II.- Chuẩn bị : 1/ Giáo viên : - Tranh vẽ hình 26.1, 26.3, 26.5 - SGK - Nghiên cứu bài 27 - Thiết bị, dụng cụ (cho một nhóm học sinh) + Động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc đã tháo rời sắp xếp có thứ tự : 01 cái + Động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc còn nguyên vẹn : 01 cái + Thước cặp : 02 cái + Thước lá : 02 cái 2/ Học sinh : - Ôn lại bài 26 - Kẻ sẵn các bảng trong mẫu báo cáo thực hành như bài 27 - SGK III.- Tiến hành tổ chức thực hành. 1/ Ổn định tổ chức (2’) : Kiểm tra sĩ số, phân nhóm thực hành 2/ Kiểm tra bài cũ (5’) - Nêu cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha ? - Hãy chỉ ra các chi tiết cơ bản trên hình 26.1 – SGK ? 3/ Nội dung thực hành : * Đặt vấn đề : Chúng ta đã nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha. Bài hôm nay ta sẽ quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha. + Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu. a) Giáo viên giới thiệu mục tiêu của tiết học : Trong thời gian 45 phút, mỗi nhóm phải quan sát và mô tả được hình dạng bên ngoài và bên trong của động cơ, từ đó nêu được các số liệu kỹ thuật. b) Giáo viên giới thiệu nội dung và quy trình thực hành : * Bước 1 : Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kỹ thuật trên hãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kỹ thuật vào bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu . * Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 báo cáo thực hành theo mẫu . c) Phân chia vật liệu, dụng cụ cho HS : (Nhóm HS) Theo thư mục chuẩn bị SGK. * Hoạt động 2: Thực hành TL Hoạt động GV Hoạt động HS 15’ 1. Quan sát và mô tả hình dạng: GV giới thiệu cho các em động cơ không đồng bộ còn nguyên. ? Hãy quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài động cơ? ? Hãy đọc các số liệu kỹ thuật trên nhãn động cơ? ? Nêu ý nghĩa các số liệu kỹ thuật ghi trên nhãn động cơ? ? Gọi 1 nhóm đại diện trả lời? Các nhóm X quan sát, thảo luận theo nhóm đưa ra kết luận cuối cùng về cấu tạo bên ngoài, các số liệu kỹ thuật, ý nghĩa các số này. Ghi kết quả vào mẫu báo cáo (bảng 1) 20’ 2. Quan sát, đo, đếm các bộ phận động cơ: GV giới thiệu động cơ không đồng bộ ba pha đã tháo rời . ? Hãy nêu tên các chi tiết của động cơ? Số lượng? ? Hãy đo kích thước của từng chi tiết Gọi 1 học sinh đại diện nhóm đo chi tiết rô to? GV bổ sung và cho HS ghi vào bảng 2 Quan sát các chi tiết động cơ và nêu tên của chúng, số lượng. Dùng thước đo kích thước các chi tiết theo thứ tự HS ghi tên bộ phận và mẫu báo cáo . * Hoạt động 3 : 3’ - HS hoàn thành báo cáo thực hành. GV đánh gía tiết thực hành - GV thu báo cáo thực hành các nhóm và nhận xét chung về quá trình thực hành . HS thu dọn phương tiện, dụng cụ và vệ sinh lớp . IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1 : máy phát điện ba pha có điện áp nối dây quấn là 127V, nếu nối hình sao thì điện áp Ud là? A. Ud = 127V B. Ud = 220V C. Ud = 380V D. Ud = 127Ư3 V Câu 2 : Chọn câu đúng Đối với máy biến áp ba pha . A. Số vòng dây một pha của dây quấn sơ cấp và thứ cấp là như nhau . B. Nguyên lý làm việc của máy biến áp ba pha không dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ . C. Khi máy biến áp được nối theo kiểu Y/ Y0 thì KP = Kd  D. Hệ số biến áp pha được tính theo công thức : Kp = N1/N2 =Ud1/Ud2 Đáp án : 1.B 2.C

File đính kèm:

  • docbai27.doc