Giáo án Công nghệ 12 tiết 14: Truyền tải và phân phối điện năng

Tiết 14 :

Ngày soạn : Chương IV.TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

I.Mục đích – yêu cầu

+ Nắm được vì sao phải sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

+ Những yêu cầu đối với mạng điện.

II.Đồ dùng dạy học :

III. Trọng tâm :trả lời được câu hỏi vì sao phải sản xuất , truyền tải và phân phối điện năng , cách truyền tải .

IV. Tiến trình giảng dạy :

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 tiết 14: Truyền tải và phân phối điện năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 14 : Ngày soạn : Chương IV.TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG I.Mục đích – yêu cầu + Nắm được vì sao phải sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. + Những yêu cầu đối với mạng điện. II.Đồ dùng dạy học : III. Trọng tâm :trả lời được câu hỏi vì sao phải sản xuất , truyền tải và phân phối điện năng , cách truyền tải . IV. Tiến trình giảng dạy : 1.Ổn định lớp 2.Bài cũ : 3.Bài mới : TG Hoat động của HS Hoạt động của GV Bài Giảng * bằng kiền thức thực tiễn, suy nghĩ và trả lời câu hỏi của gv. * kết hợp sgk + kiến thức thực tiễn trả lời câu hỏi của gv. * trả lời câu hỏi của gv. * trả lời câu hỏi của gv. * làm theo yêu cầu của gv. * chú ý lắng nghe và ghi nhớ . * trả lời câu hỏi của gv. * chú ý lắng nghe. * trả lời câu hỏi của gv * trả lời câu hỏi của gv * Yêu cầu hs quan sát sgk/37 và cho biết vì sao phải sản xuất điện năng * Khi sản xuất ra điện, để đến được nơi tiêu thụ ta phải làm gì ? và vì sao ? *Truyền tải và phân phối bằng cách nào ? * hệ thống điện gồm những gì ? * hãy vẽ hệ thống điện bằng sơ đồ. * Cho hs biết các hệ thống điện ở các vùng khác nhau có thể hổ trơ nhau về công suất.(hình4.2sgk). Các trạm biến áp và các đường dây tải điện tạo thành mạng điện có nhiệm vụ truyền tải và phân phối điện năng tới các nơi tiêu thụ. * Người ta phân loại mạng điện như thế nào ? * giáo viên giới thiệu về phân loại mạng điện. * mạng điện có những yêu cầu gì ? * người ta tiết kiệm tối đa vật liệu kĩ thuật bằng cách nào ? I.Khái niệm về truyền tải và phân phối điện năng. + Điện năng rất cần thiết trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất. + Điện năng được sản xuất từ nguồn năng lượng tự nhiên ( năng lương của gió, năng lượng của dòng nước .....) ở xa khu dân cư nên phải phân phối và truyền tải điện năng. + Việc truyền tải và phân phối được thực hiện nhờ hệ thống điện. + Hệ thống điện gồm các nhà máy điện, các đường dây tải và các trạm biến áp(mạng điện). * Những yêu cầu đối với mạng điện . + tiết kiệm tối đa vật liệu kĩ thuật TG Hoat động của HS Hoạt động của GV Bài Giảng * trả lời câu hỏi của gv * gợi nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi của gv. * làm sao người ta có thể giảm mất mát điện năng ? * để giảm điện trở dây dẫn hoặc tăng điện áp người ta làm gì ? * cho hs biết để giảm điện trở dây dẫn ngườita chế tạo ra vật liệu có điện trở suất nhỏ. * Cho hs biết hiện nay người ta nghiên cứu thực hiện việc tải điện đi xa bằng dòng không đổi cao áp. + giảm mất mát điện năng truyền tải, nâng cao độ tin cậy. + đảm bảo an toàn kĩ thuật. V. Củng cố + trả lời vì sao phải sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng (gv che bảng). + hãy vẽ lại sơ đồ hệ thống điện . + mạng điện có những yêu cầu cơ bản nào ? hãy giải thích vì sao có yêu cầu đó ? VI. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy . .. .. .. .. .. ..

File đính kèm:

  • docG.an12.T14.doc