Giáo án Đại số 8 - Tuần: 15 - Tiết: 29 Luyện tập - Trường THCS Đồng Nai

Tuần: 15 - Tiết:29 LUYỆN TẬP

I . MỤC TIÊU:

Qua bài HS cần nắm được những mục tiêu sau:

- Kiến thức: Củng cố kiến thức về quy đồng mẫu thức các phân thức, cộng hai phân thức.

- Kỹ năng: Có kĩ năng quy đồng mẫu các phân thức và cộng các phân thức.

- Thái độ: Ý thức học tập tự giác, tích cực và tinh thần hợp tác.

II. CHUẨN BỊ:

- Học sinh: SGK, ôn các bước thực hiện cộng hai phân thức.

- Giáo viên: Giáo án, phấn màu, SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

- Phương pháp vấn đáp.

- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.

- Phương pháp làm việc theo nhóm nhỏ.

IV. TIẾN TRÌNH:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 06/11/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 8 - Tuần: 15 - Tiết: 29 Luyện tập - Trường THCS Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 15 - Tiết:29 LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU: Qua bài HS cần nắm được những mục tiêu sau: Kiến thức: Củng cố kiến thức về quy đồng mẫu thức các phân thức, cộng hai phân thức. Kỹ năng: Có kĩ năng quy đồng mẫu các phân thức và cộng các phân thức. Thái độ: Ý thức học tập tự giác, tích cực và tinh thần hợp tác. II. CHUẨN BỊ: - Học sinh: SGK, ôn các bước thực hiện cộng hai phân thức. - Giáo viên: Giáo án, phấn màu, SGK. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Phương pháp vấn đáp. Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. Phương pháp làm việc theo nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH: Hoạt động 1: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - Sĩ số: Lớp 8A1:Vắng:.. Lớp 8A2:Vắng:.. Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 2: KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi hai HS lên bảng kiểm tra bài cũ: Áp dụng: Làm Bài 21 câu b và c? Trả lời: a) b) - GV nhận xét và cho điểm HS Hoạt động 3: LUYỆN TẬP Hoạt động 3.1: BÀI 22/SGK_46 - Gọi HS đọc đề? - Quan sát phân thức ở câu a và cho biết cách đổi dấu ở bài này? - Khi đó MTC của câu a là gì? - Gọi HS lên bảng tiếp tục thực hiện bài làm? - GV chữa bài - Câu b tương tự câu a, một em lên bảng? - GV chữa bài - HS đọc đề - HS trả lời tại chỗ: Đổi dấu mẫu của phân thức thứ hai bằng cách thêm dấu trừ trước đa thức đó - Là x - 1 - HS lên bảng thực hiện tiếp - HS dưới lớp cùng làm sau đó nhận xét - HS lên bảng thực hiện - HS dưới lớp cùng làm sau đó nhận xét Bài 22/46 Hoạt động 3.2: BÀI 23/SGK_46 - Gọi HS đọc đề bài ? - Hãy phân tích mẫu thành nhân tử? - Trước khi tìm MTC của phân thức này ta cần làm gì ? - Tìm MTC của 2 phân thức này? - Gọi HS lên bảng quy đồng tiếp? - Gọi HS dưới lớp nhận xét ? - GV chữa bài - Tương tự, câu c, hãy lên bảng thực hiện tiếp? - Gọi HS dưới lớp nhận xét ? - GV chữa bài - HS đọc đề - HS trả lời tại chỗ cho GV ghi bảng. - Ta cần đổi dấu - Là xy(2x - y) - HS lên bảng thực hiện tiếp - HS dưới lớp cùng làm sau đó nhận xét - HS lên bảng thực hiện tiếp - HS dưới lớp cùng làm sau đó nhận xét Bài 23/46 Hoạt động 3.3: BÀI 25/SGK_47 - Gọi HS đọc đề. - Cho HS thảo luận theo bàn câu b, d. - Gọi đại diện các nhóm lên bảng làm bài ? - Yêu cầu HS dưới lớp tự thực hiện vào vở. - GV chữa bài. - HS đọc đề - HS thảo luận theo yêu cầu của GV - Hai HS lên bảng thực hiện - HS dưới lớp cùng làm sau đó nhận xét. Bài 25/47 b) d) Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Cho HS đọc phần "có thể em chưa biết" - Về nhà hoàn thành bài tập 26/SGK và chuẩnbị bài mới ”Phép trừ các phân thức đại số” V. RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an dai 8ld.doc