Giáo án Đại số khối 8 - Tiết 25: Luyện tập

Tiết: 25 Luyện tập

I. Mục Tiêu:

 Kiến thức: HS biết vận dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử, T/c cơ bản của phân thức để rút gọn triệt để một phân thức .

 Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn phân thức.

 Thái độ: Nghiêm túc khi làm toán

II. Chuẩn bị của GV và HS:

 Học sinh làm bài tập, ôn bài ở nhà

III. Tổ chức hoạt động dạy học:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 04/11/2020 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số khối 8 - Tiết 25: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguời soạn: Nguyễn Xuân Mạnh Ngày soạn: 25/11/2007 Tiết: 25 Luyện tập Mục Tiêu: Kiến thức: HS biết vận dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử, T/c cơ bản của phân thức để rút gọn triệt để một phân thức . Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn phân thức. Thái độ: Nghiêm túc khi làm toán Chuẩn bị của GV và HS: Học sinh làm bài tập, ôn bài ở nhà Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (6 phút) Y/c học sinh trả lời câu hỏi. - Nêu T/c cơ bản của PTĐS - Muốn rút gọn 1 PTĐS ta làm như thế nào? áp dụng làm bài tập 9 SGK Cho HS nhận xét tìm thêm cách giải khác Cần lưu ý HS: (2-x)2 ạ -( x-2)2 và đi đến tổng quát: (a-b)2n = (b-a)2n (a-b)2n+1 = - (b-a)2n+1 với n ẻN HS chuẩn bị để trả lời câu hỏi của GV - 2 HS lên bảng thực hiện - HS dưới lớp lắng nghe, theo dõi và cùng làm bài - HS nhận xét, tìm cách giảI khác - HS ghi nhớ công thức đổi dấu dạng luỹ thừa có số mũ chẵn và lẻ Hoạt động 2: Luyện tập (33 phút) Bài 11 (tr 40 - SGK) Rút gọn phân thức a) b) 1 HS làm câu a? 1 HS làm câu b? Bài 12 (tr 40 -SGK) Phân tích đa thức thành nhân tử rồi rút gọn phân thức a) b) 1 HS làm 12 a? cho 1 HS nhận xét bài làm của bạn? 1 HS làm câu 12b? cho 1 HS nhận xét bài làm của b Bài 13 (tr 40 - SGK) áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn a) b) Bài 10 (tr 40 - SGK) GV hướng dẫn HS cả lớp cùng làm bài tập 10(40) Phương trình này có rút gọn được nữa không?Vì sao? Bài 10 (tr 17 - SBT) Chứng minh đẳng thức sau: a) b) Muốn chứng minh một đẳng thức ta làm thế nào ? GV gọi 2 HS thực hiện cả lớp cùng lam. GV cho HS nhận xét đánh giá. Bài 11: Rút gọn phân thức a, b, = Bài 12 a, = b, = Bài 13 a, b, Bài 10 = = Không rút gọn được nữa vì x = 1 không phải là nghiệm của tử thức nên không phân tích tử thành nhân tử có thừa số (x-1) Bài 10 Muốn chứng minh một đẳng thức ta có thể biến đổi một trong hai vế của đẳng thức để bằng vế còn lại a) Biến đổi vế trái ta có a) b) Hướng dẫn học ở nhà: - Xem kỹ các bài tập đã luyện - Làm bài tập 11 ; 12 (Tr 17-SBT) - Ôn lại qui tắc qui đồng mẫu số - Chuẩn bị Đ4. Quy đồng mẫu nhiều phân thức

File đính kèm:

  • docDS8-T25.doc