Giáo án Địa lý 11 cơ bản tiết 19 bài 7: Liên minh châu âu (EU) Tiết 1: EU -Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 19:

Bài 7 : LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Tiết 1: EU-LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

HS trình bày được quá trình hình thành và phát triển mục tiêu thể chế của EU .

-Chứng minh được EU là trung tâm kinh tế hành đầu thế giới.

-Phân tích được các bảng số liệu sơ đồ, lược đồ có trong SGK.

II. THIẾT BỊ:

- Bán đồ các nước châu Âu hoặc các nước trên thế giới

-Hình 9.Liên minh châu Âu 2007.

-Các biểu đồ, bảng số liệu SGK.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 11 cơ bản tiết 19 bài 7: Liên minh châu âu (EU) Tiết 1: EU -Liên minh khu vực lớn trên thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
25/11/2007 Tiết 19: Bài 7 : liên minh châu âu (eu) Tiết 1: eu-liên minh khu vực lớn trên thế giới I. mục tiêu bài học: HS trình bày được quá trình hình thành và phát triển mục tiêu thể chế của EU . -Chứng minh được EU là trung tâm kinh tế hành đầu thế giới. -Phân tích được các bảng số liệu sơ đồ, lược đồ có trong SGK. II. Thiết Bị: - Bán đồ các nước châu Âu hoặc các nước trên thế giới -Hình 9.Liên minh châu Âu 2007. -Các biểu đồ, bảng số liệu SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV và HS Nội dung chính HĐ 1 : Cá nhân/cặp Bước 1 : GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi : HS dựa vào H9.2,kênh chữ hãy trình bày về sự ra đời và phát triển của EU ? (GV gợi ý : -mốc thời gian -số lượng thành viên -mức đô liên kết) Bước 2 : Đại diện HS trình bày ; GV chuẩn xác kiến thức. GV bổ sung : -1957 thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu gồm 6 nước. -1967 :cộng đồng châu Âu thành lập trên cơ sở hơp nhất ba tổ chức :cộng động than thép châu Âu(1951),cộng dồng kinh tế châu Âu 1957 và cộng đồng nguyên tửchâu Âu1958 -1993 : đổi tên thành liên minh châu Âu (EU), gồm 11 nước. HĐ 2 : Cặp/ nhóm : Bước 1 : HS dựa vào hình 9.3, kênh chữ SGK để trả lời các câu hỏi sau : -Mục đích của EU là gì ? -Trình bày 3 nội dung trụ côt của EU theo hiệp ước Ma-xtrich ? -Hãy nêu tên các cơ quan đầu não của EU và chức năng ? Bước 2 : HS trả lời, bổ sung. GV chuẩn kiến thức. HĐ 3 : Nhóm Bước 1 : GV chia lớp thành các nhóm nhỏvà giao nhiệm vụ cụ thể sau  -Các nhóm có số chẵn : Phân tích bang 9.1, hình 9.5 để chứng minh EU là trung tâm kinh tế hành đầu thế giới. -các nhóm số lẻ :nêu bật vai trò, chính sách EU trong thương mại thế giới. Bước 2 :Đại diện nhóm trìnhbày, các nhóm khác bổ sung.Gv giúp Hs chuẩn kiến thức. I. Quá trình hình thành và phát triển 1.Sự ra đời và phát triển -Ra đời 1957 :6 thành viên. _Số lượng các thành viên tăng liên tục,đến 2007 là 27 thành viên-EU được mở rông theo các hướng khác nhau của không gian đia lí -Mức độ thống nhất liên kết ngày càng cao. . 2 Mục đích và thể chế *Mục đich: Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hành hoá,dịch vụ,con người,tiền tệ giữa các nước thành viên và liên minh toàn diện. *Các cơ quan đầu não: -nghi viện. -Hội đồng. -Toà án -Hội đồng bộ trưởng. -Uỷ ban liên minh. Những cơ quan này quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị EU II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới 1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới -Đứng đầu thế giới về GDP Dân số 7,1%/TG nhưng chiếm 31% tổng GDP TG và tiêu thụ 19% năng lượng TG 2, Tổ chức thương mại hành đầu thế giới. Chiếm 37% giá trị xuất khẩu TG IV. Cũng cố: Trình bày tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của liên minh EU V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • doctiet 19.doc