Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 64, 65: Sự chuyển thể của các chất

1/ Kiến thức: nắm được các khái niệm : sự nóng chảy và sự đông đặc, nhiệt nóng chảy.

Sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự sôi, hơi khô, hơi bão hoà.

2/ Kỹ năng: Vận dụng công thức giải BT, giải thích hiện tượng đơn giản

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: các ví dụ, bài tập

2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức sự nóng chảy và sự đông đặc đã học ở THCS

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

Ngày dạy: 10B1: 10B2:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 64, 65: Sự chuyển thể của các chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 14/4/07 Tuần 33 Người soạn: Nguyễn Thị Huệ Tiết64 - 65: sự chuyển thể của các chất 1/ Kiến thức: nắm được các khái niệm : sự nóng chảy và sự đông đặc, nhiệt nóng chảy. Sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự sôi, hơi khô, hơi bão hoà. 2/ Kỹ năng: Vận dụng công thức giải BT, giải thích hiện tượng đơn giản B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: các ví dụ, bài tập 2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức sự nóng chảy và sự đông đặc đã học ở THCS C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Hoạt động 1: ( 5’) : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + hiện tượng mao dẫn là gì? + Biểu thức tính lực căng bề mặt + Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu sự nóng chảy, nhiệt nóng chảy Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên 1/ Sự nóng chảy a/ Thí nghiệm + Đọc SGK, trả lời C1, xem bảng 38.1 b/ + Nhận xét về sự thay đổi thể tích khi nóng chảy. + Nêu sự phụ thuộc của nhiệt độ nóng chảy vào áp suất. 2/ Nhiệt nóng chảy: + Trả lời câu hỏi, ghi nhớ công thức Q = m và đơn vị + Xem bảng 38.2 3/ ứng dụng : SGK Yêu cầu HS đọc SGK + Trả lời C1 + Nhiệt độ nóng chảy là gì ? nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc yếu tố nào  + Nêu câu hỏi: Quá trình nóng chảy là quá trình thu hay toả nhiệt? + Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của nhiệt nóng chảy riêng Hoạt động 3: ( 20’): Tìm hiểu sự bay hơivà sự ngưng tụ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên II/ Sự bay hơi 1/ Thí nghiệm + Thảo luận giải thích nguyên nhân bay hơi và ngưng tụ, trả lời C2, C3. + Yêu cầu HS nêu k/n sự bay hơi và sự ngưng tụ. +Nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời HD : Xét các phân tử chất lỏng và phân tử hơi gần bề mặt chất lỏng. Tiết 2 : Hoạt động 3: ( 30’): Tìm hiểu hơi khô và hơi bão hoà , sự sôi Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên 2/ Hơi khô và hơi bão hoà a/ Đọc SGK : + Thảo luận giải thích hiện tượng trong thí nghiệm. Nhận xét về lượng hơi trong hai trường hợp b/ Đọc SGK, nêu t/c của hơi khô và hơi bão hoà. + Trả lời C4 3/ ứng dụng: Đọc SGK III/ Sự sôi + Nhớ lại: sự sôi, phân biệt sự sôi và sự bay hơi 1/ Thí nghiệm: Đọc SGK nêu đặc điểm của sự sôi 2/ Nhiệt hoá hơi: + Nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoá hơi của chất lỏng trong quá trình sôi + Nhận xét về ý nghĩa của nhiệt hoá hơi riêng + Mô tả t/n SGK +Nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời So sánh tốc độ bay hơi và ngưng tụ trong mỗi trường hợp. + Nêu và phân tích khái niệm, công thức nhiệt hoá hơi. Gợi ý : ý nghĩa Hoạt động 4: (10) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Trả lời các câu hỏi và BT 1 – 10 SGK + Ghi nhớ kiến thức + Nêu câu hỏi và bài tập. + Yêu cầu HS trả lời và nêu đáp án. + Nhận xét đánh giá KQ của HS. Hoạt động5: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Bài tập 11 – 15 tr.210 + Chuẩn bị bài 39 tr.211 + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau.

File đính kèm:

  • doctiet 64 - 65.doc