Giáo án Lịch sử 7 - Tiết 29 - Bài 15: Sự phát triển kinh tế văn hoá thời Trần

 I. Mục tiêu:

 1.Kiến thức:

 - Học sinh nhận thức được sự phát triển về văn hoá trên các phương diện đời sống văn hoá, văn học, giáo dục, KHKT. Những thành tựu văn hoá đã đạt được.

 2. Kĩ năng:

 - Học sinh có kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh sự kiện lịch sử.

 3. Thái độ:

 - Học sinh có lòng yêu văn hoá dân tộc, có ý thức bảo vệ các công trình v.hoá.

 II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: Tài liệu tham khảo.

2. Học sinh : Chuẩn bị bài mới.

III. Phương pháp: Trao đổi, phân tích đánh giá, tái hiện, nêu vấn đề.

 IV. Tổ chức giờ học

 1. Ổn định tổ chức ( 1p)

 2. Kiểm tra bài cũ( 4p) :

 H. Kinh tế Đai Việt thời Trần phát triển như thế nào?

 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động.

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 12/05/2015 | Lượt xem: 4722 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 7 - Tiết 29 - Bài 15: Sự phát triển kinh tế văn hoá thời Trần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: tiết 29: bài 15: Sự PHáT TRIểN KINH Tế VĂN HOá THờI TRầN I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nhận thức được sự phát triển về văn hoá trên các phương diện đời sống văn hoá, văn học, giáo dục, KHKT. Những thành tựu văn hoá đã đạt được. 2. Kĩ năng: - Học sinh có kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: - Học sinh có lòng yêu văn hoá dân tộc, có ý thức bảo vệ các công trình v.hoá. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tài liệu tham khảo. 2. Học sinh : Chuẩn bị bài mới. III. Phương pháp: Trao đổi, phân tích đánh giá, tái hiện, nêu vấn đề. IV. Tổ chức giờ học 1. ổn định tổ chức ( 1p) 2. Kiểm tra bài cũ( 4p) : H. Kinh tế Đai Việt thời Trần phát triển như thế nào? 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động. * Giới thiệu bài: (1p) Sau chiến tranhđất nước Đại Việt gặp muôn vàn khó khăn do bị chiến tranh tàn phá. Nhưng nền văn hoá Đại Việt đã phát triển như thế nào? Chỳng ta cựng tỡm hiểu bài học hụm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động1: Tìm hiểu đời sống văn hoá(10p) - Mục tiêu: + HS tìm hiểu, nhận thức được những nét chính trong đời sống văn hoá. HS đọc “Từ đầu…Chu Văn An” H. Nêu những nét cơ bản trong đời sống tôn giáo của nhân dân Đại Việt thời Trần ? HS trả lời- Gv kết luận H. Tôn giáo ở thời Trần có điểm gì mới so với thời Lý. Tại sao có điểm mới đó. ( HS thưc hiện kĩ thuật khăn trải bàn 5p) HS báo cáo -> HS nhận xét GV nhận xét và kết luận. - Nho giáo có vị trí quan trọng. Đạo Phật không còn phát triển như thời Lý. GV mở rộng về đạo Nho và thầy giáo Chu Văn An ( 25- 8- 1292) ở Thanh Trì Hà Nội… GV cung cấp + mở rộng H. Nhận xét về đời sống văn hoá thời Trần ? - Đời sống văn hóa phong phú…. H. Vì sao đời sống sinh hoạt văn hoá thời Trần lại phong phú như vậy ? - Đất nước hòa bình, nhân dân giàu….. * Hoạt động 2: Tìm hiểu về văn học (8p) - Mục tiêu: + Biết được những nội dung của văn học thời Trần. Gv cung cấp: H. Hãy kể tên và đọc một số tác phẩm văn học ? - “Hịch tướng sĩ”, “ Tụng giá hoàn kinh sư”… H. Nội dung chủ yếu của văn học thời kì này.Vì sao lại có nội dung chủ yếu như vậy? - Trải qua cuộc kháng chiến bảo vệ dân tộc…. * Hoạt động 3: Tìm hiểu về giáo dục và KHKT.(10p) - Mục tiêu: + Biết được sự phát triển của giáo dục và KHKT. GV cung cấp: H. Cho biết những hiểu biết của em về Quốc tử giám. - Quốc tử giám được xây dựng năm 1070. Đây được coi là trường đại học đầu tiên của nước ta. Gv cung cấp: HS đọc to đoạn chữ nhỏ H. nhận xét về tình hình giáo dục và thi cử ở thời Trần ? So sánh với thời Lý? - Phát triển về chất lượng và số lượng. Triều đình đã tìm được nhiều người tài để giúp ích cho đất nước. HS đọc thầm “ Cơ quan…chiến đấu” H. Em hãy cho biết điểm mới của KHKT nước ta thời kì này và rút ra nhận xét ? GV mở rộng thêm về các lĩnh vực *Hoạt động 4: Tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc( 9p) - Mục tiêu: + Biết được sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. HS đọc thầm mục 4, quan sát H37,38 H. nêu những thành tựu của kiến trúc điêu khắc? HS trả lời -> Gv kết luận và mở rộng về tháp Phổ Minh…. H. Nêu những nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần. So sánh với thời Lý ? - Tinh xảo hơn. H. Qua bài học, em học tập được gì ? HS trả lời -> HS nhận xét GV nhận xét và tích hợp môi trường Tinh thần lao động quên mình, sự sáng tạo không ngừng của nhân dân trong xây dựng nền kinh tế, văn hóa. Các em cần học tập những phẩm chất và phát huy để trở thành công dân tốt. II. Sự phát triển văn hoá. 1.Đời sống văn hoá. - Tín ngưỡng cổ truyền phát triển hơn - Đạo Phật phát triển nhưng không bằng thời Lý. - Nho giáo ngày càng phát triển và có vị trí quan trọng. - Các hình thức văn hoá ca hát, nhảy múa, tuồng chèo…rất phổ biến và phát triển. - Tập quán sống giản dị. 2. Văn học. - Văn học chữ Hán, chữ Nôm phát triển. - Nội dung chứa đựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc. 3. Giáo dục và khoa học kĩ thuật. a. Giáo dục - Mở rộng Quốc tử giám, đào tạo con em quan lại quý tộc. -Xây dựng trường công ở các lộ, phủ. - ở làng xã có trường tư. - Thi cử đều đặn, quy củ chặt chẽ. b. Khoa học kĩ thuật - Có những đóng góp to lớn về sử học, y học, quân sự. 4. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. - Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đạt được nhiều thành tựu. - Nhiều công trình có giá trị đên ngày nay. 4. Củng cố( 3p): H. Vì sao kinh tế Đại Việt sau chiến tranh lại phát triển? GV treo bảng phụ ghi bài tập. Khoanh tròn vào chữ cái đúng nhất. 1. Hịch tướng sĩ là tác phẩm của. A. Trần Quốc Tuấn. C. Trần Nhật Duật. B. Trần Quang Khải. D. Trần Quốc Toản. 2. Tháp Phổ Minh là công trình kiến trúc của A. Đinh – tiền Lê C. Trần. B. Lý D. Hồ. HS lên bảng làm -> HS nhận xét GV nhận xét và kết luận: 1. A; 2. C 5. Hướng dẫn học bài ( 1p) - HS nhận thức được những chính sách phục hồi kinh tế, tác dụng của những chính sách đó. Sự phân hoá của xã hội. - Chuản bị tiết 30: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

File đính kèm:

  • doctiet 29.doc