Giáo án Lịch sử 8 học kỳ I

I- Mục tiêu bài học:

 - Kiến thức: Hs nắm được:

 + Nguyên nhân, diễn biến, t/c và ý nghĩa của các cuộc CMTS : Hà Lan, Anh,

 + Các KN cơ bản: CMTS.

 - Tư tưởng: Nhận thức đúng vai trò của qc' ND trong CM về CNTB (tiến bộ- hạn chế).

 - Kĩ năng: Biết sử dụng tranh, ảnh, bản đồ LS.

II- Chuẩn bị.

GV soạn giáo án và chuẩn bị bản đồ TG, ảnh trong bài và tài liệu tham khảo.

HS chuẩn bị bài.

III- Tiến trình :

 1-2/ ổn định t/c và KTBC:

 3/ Bài mới:

 

doc102 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 8 học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:21/ 8/2008 Ngày giảng:22/8/2008 Phần một: lịch sử thế giới Lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI- 1917) Chương I: thời kỳ xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ giữa TK XVI đến nửa sau TK XIX) Tiết 1 Bài 1: những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên I- Mục tiêu bài học: - Kiến thức: Hs nắm được: + Nguyên nhân, diễn biến, t/c và ý nghĩa của các cuộc CMTS : Hà Lan, Anh, + Các KN cơ bản: CMTS. - Tư tưởng: Nhận thức đúng vai trò của qc' ND trong CM về CNTB (tiến bộ- hạn chế). - Kĩ năng: Biết sử dụng tranh, ảnh, bản đồ LS.. II- Chuẩn bị. GV soạn giáo án và chuẩn bị bản đồ TG, ảnh trong bài và tài liệu tham khảo. HS chuẩn bị bài. III- Tiến trình : 1-2/ ổn định t/c và KTBC: 3/ Bài mới: Hoạt động của thầy: Hoạt động của trò Ghi bảng: *Sử dụng bản đồ TG treo tường y/c HS: qsát và xđ vị trí các nước Nêđeclan, Anh.  ?Vị trí các nước này có t/đ gì tới sự ra đời của nền sx mới TBCN? ?Ngoài đk TN t.lợi, nền sx mới TBCN còn ra đời trong đk nào? ?Những biểu hiện nào c.tỏ nền sx mới TBCN pt mạnh ở Tây Âu? + Trong lòng c.độ PK t.trị TBN mục nát- cản trở pt + Các xưởng thuê nhân công, các trung tâm sx, buôn bán, ngân hàng. + XH xuất hiện tầng lớp mới: TS- VS. ? Tầng lớp TS ra đời, XH Tây Âu tồn tại ><?  ?Tại sao TS và ND >< gay gắt với c.đ PK? HS thảo luận theo bàn Gv khẳng định :Vì chế độ Pk thống trị và bóc lột cản trở sự phát triển của nhân dân nên những mâu thuẫn của chế độ pk với giai cấp Ts và nhân dân gay gắt là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh. ? Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc CM ? HS nêu ?Nêu sự kiện chính về diễn biến, kquả CMTS Nêđeclan? ?Kết quả của cuộc cách mạng ? KL: CMTS Hà Lan t.lợi c.tỏ CNTB đã chiến thắng chế độ PK -> mở đầu t.kì cận đại. *Y/c Hs theo dõi đoạn chữ in nhỏ trong SGK (những con số). ? Những biểu hiện sự pt CNTB ở Anh có gì khác Tây Âu? ? Vì sao CNTB pt mạnh mà nd vẫn phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống? ?Em có nx gì về vị trí, t/c của tầng lớp quý tộc mới trong XH Anh trước CM? Gv KL Nông dân bị bần cùng hoá bị tước đoạt ruộng đất sự pt của CNTB làm cho tầng lớp quí tộc ngày càng giàu có có địa vị ủng hộ TS lãnh đạo Cm. ? XH Anh TK XVII tồn tại những >< nào? *Y/c H theo dõi mục a. ? CM Anh bùng nổ ntn? chỉ trên lược đồ? GV: Nhấn mạnh q' tâm của Q. hội và tường thuật sự kiện xử chém Vua Sáclơ I ngày 30/01/1649. ? Sự kiện Saclơ I bị xử tử đưa đến kq gì? ? Vì sao nước Anh từ c.độ CH lại chuyển sang c.độ QC? (ND Đt để đẩy CM đi xa hơn -> liên minh giữa q.tộc mới và TS muốn khôi phục c.độ QC và chống lại ND) ? Vậy thực chất c.độ QCLC là gì? ?Từ mục tiêu t.phần và kết quả mà cuộc CM Anh đem lại, hãy nêu nx về t/c của cuộc CMTS Anh? - Câu nói của Mac giúp em hiểu gì về ý nghĩa của cuộc CMTS Anh? => KĐ: Cùng với CM Nêđéclan, CMTS Anh tiếp tục KĐ CNTB đã từng bước chiến thắng c.độ PK. Củng cố:Nguyên nhân dẫn đến CM.Tính chất và ý nghĩa của cm ts Hà Lan, Anh.Dặn dò: Học và chuẩn bị bài. Quan sát và xđ vị trí, trả lời - Nước Nêđeclan, Anh đều nằm ven bờ biển Bắc (ĐTD) có đk giao lưu buôn bán và pt nền sx công thương nghiệp- 1 trong những đk cho sự ra đời của nền sx mới TBCN. - Nền sx mới TBCN tiến bộ ra đời trong lòng XHPK -> biến đổi nền KT-Xh Tây âu: kt pt, XH xuất hiện các tầng lớp mới TS-VS dựa vào SGK trả lời + c.đ PK TBN cản trở sự pt của Nêđeclan do sự t.trị và bóc lột. Đại diện trả lời. Nêu nguyên nhân Dựa vào SGK trả lời Kết quả 1648 nứơc CH Hà Lan được thành lập -> mở đầu t.kì LS cận đại. Dựa vào SGK trả lời Hs thảo luận đại diện trình bày XH Anh tồn tại những >< không thể điều hoà? + Vua và quốc hội. + PK và nd. Hs quan sát SgK 1 HS lên chỉ trên lược đồ tiến trình nội chiến. HS thảo luận (ND Đt để đẩy CM đi xa hơn -> liên minh giữa q.tộc mới và TS muốn khôi phục c.độ QC và chống lại ND) - Là cuộc CMTS bảo thủ không triệt để. - Mở đường cho CNTB pt chiến thắng c.độ PK. I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây âu trong các thế kỉ XV- XVII 1.Một nền sản xuất mới ra đời. - Nước Nêđeclan, Anh đều nằm ven bờ biển Bắc (ĐTD) có đk giao lưu buôn bán và pt nền sx công thương nghiệp - Nền sx mới TBCN tiến bộ ra đời trong lòng XHPK 2. Cách mạng Hà Lan Tk XVI a. Nguyên nhân b. Diễn biến. -8/1566 ND Nêđeclan nổi dậy c. Kết quả 1648 nứơc CH Hà Lan được thành lập -> mở đầu t.kì LS cận đại. II. Cách mạng Tư sản Anh thế kỉ XVII. 1/ Sự phát triển của CNTB Anh: XH Anh tồn tại những >< không thể điều hoà. + Vua và quốc hội. + PK và nd. 2/ Tiến trình cách mạng: 1.Giai đoạn I (1642-1648) -8/1642 nội chiến bùng nổ -> 30/1/1649 vua Saclơ I bị xử tử. -CM thắng lợi, nước Anh thiết lập nền cộng hoà. 2/ Giai đoạn II (1649-1688). Quý tộc mới liên minh với TS tiếp tục cuộc CM. 12/1688 đảo chính thiết lập chế độ QC lập hiến=>CM kết thúc. 3/ T/c và ý nghĩa lịch sử của CMTS Anh giữa TK XVIII: -TC: Là cuộc CMTS bảo thủ không triệt để. -YN: Mở đường cho CNTB pt chiến thắng c.độ PK. Ngày soạn:22/ 8/ 2008 Ngày giảng:23/ 8/ 2008 Tiết 2 Bài 1: những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (Tiếp) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm được nguyên nhân diễn biến tính chát và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và thành lập hợp chủng quốc châu Mĩ. 2.Thái độ: Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc đấu tranh Cm. 3. Kĩ Năng:Sử dụng tranh ảnh bản đồ II. Chẩn bị: GV Chuẩn bị tranh ảnh bản đồ HS Chuẩn bị bài. III. Tiến trình: 1/ ổn định t/c: 2/ KTBC: g. thích tại sao CMTS Anh là cuộc Cm , không triệt để? 3/ Giới thiệu bài mới: Giờ trước các em đã tìm hiểu 2 cuộc CMTS diễn ra ở Châu Âu, tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu 1 cuộc CM diễn ra ở Châu Mĩ, xem các cuộc CM này có gì giống và khác nhau. 4/ Bài mới:. Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Y/c H qsát lược đồ 13 thuộc địa A ở B.Mĩ. - Xđ vị trí của 13 thuộc địa, tiềm năng thiên nhiên, qt xl và thành lập các thuộc địa của A ở B.Mĩ. => Thực dân Anh đã xâm nhập và thành lập các thuộc địa ? Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh ? >< giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh. ? Vì sao TDX Anh kìm hãm sự pt của kt thuộc địa? Cuộc Đt của TD thuộc đại nhằm m.đ gì? >< giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh dẫn đến cuộc đấu tranh. ? Duyên cớ trực tiếp dẫn đến Ct? Sự kiện đó c.tỏ điều gì? Việc đàn áp ND Boxtơn và không chấp nhận kiến nghị của ĐH lục địa => Ct chính thức bùng nổ. - Nêu sự kiện diễn biến cuộc Ct? *Y/c Hs đọc đoạn chữ in nhỏ ND tuyên ngôn. ? Theo em, bản tuyên ngôn có t/c tiến bộ ntn và có điểm gì hạn chế? Bản tuyên ngôn này được liên hệ trong bản tuyên ngôn nào của nước ta? * Với t/c tiến bộ và hạn chế của nó, bản tuyên ngôn có ý nghĩa đối với tiến trình Đt giành độc lập => Đáp ứng lòng mong mỏimỏi nguyện vọng của ND-> tích cực tham gia cuộc Ct -> t.lợi liên tiếp của quân lục địa, tiêu biểu là ở Xaratoga. ?chiến thắng Xaratoga có ý nghĩa gì? Yêu cầu HS quan sát tranh Gv dẫn lời ND Mĩ "G.oasintơn là n.vật số 1 trong Ct, trong hoà bình và trong trái tim mọi người" ? Hãy nx vai trò của Oasintơn đv Ct giành độc lập? ? Kquả to lớn nhất mà cuộc Ct giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? ? Nêu ý nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? ? Từ mục tiêu của cuộc Ct đề ra và từ k quả mà nó giành được, hãy cho biết cuộc Ct giành ĐL này có phải là cuộc CMTS không? Vì sao? C : Nguyên ngân dẫn đến cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? ?Diễn biến kết quả và ý nghĩa? D: Học và chuẩn bị bài. 1 H chỉ trên lược đồ và giới thiệu Vị trí nằm bên bờ đại Tây Dương có tiềm năng thiên nhiên - Tk 11 đến Tk 13 thiết lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. -Nền Kt ở thuộc địa phát triển nhưng bị thực dân Anh kìm hãm... Những dẫn chứng SGK Thảo luận nhóm : Muốn thuộc địa gắn vào chính quốc. ND muốn thoát khỏi sự thống trị để mở đường cho CNTB PT -Mâu thuẫn gay gắt => ND thuộc địa quyết tâm chống TD Anh (đòi xoá c.độ thuế và những Cs vô lí). --12/1773 ND Boxtơn nổi dậy - 4/1775 Ct bùng nổ - 7/1776 bản tuyên ngôn độc lập ra đời, quân lục địa thắng lợi liên tiếp HS thảo luận theo bàn đại diện trình bày -Tiến bộ:đề cao quyền con người. Bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Mĩ. -Hạn chế :Duy trì chế độ nô lệ, quyền con người chỉ dành cho người da trắng nô lệ không được hưởng. -Bản tuyên ngôn ở Việt Nam - 7/1778 Anh kí hiệp ước Vecxai công nhận nền độc lập cho các thuộc địa HS phát biểu theo cảm nhận - Kquả: giành độc lập, khai sinh ra nứơc CHTS Mĩ. - ý nghĩa và t/c: là cuộc CMTS (thực hiện nhiệm vụ gp' DT) mở đường cho CNTB pt. Hs thảo luận và trả lời I.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 1. Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh: - >< giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh 2. Diễn biến cuộc đấu tranh a. Nguyên nhân b. Diễn biến -12/1773 ND Boxtơn nổi dậy - 4/1775 Ct bùng nổ - 7/1776 bản tuyên ngôn độc lập ra đời, quân lục địa thắng lợi liên tiếp -7/1778 Anh kí hiệp ước Vecxai công nhận nền độc lập cho các thuộc địa 3: Kết quả và ý nghĩa của Ct giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: - Kquả: giành độc lập, khai sinh ra nứơc CHTS Mĩ. - ý nghĩa và t/c: là cuộc CMTS (thực hiện nhiệm vụ gp' DT) mở đường cho CNTB pt. Ngày soạn : 28/8/2008 Ngày giảng:29/8/2008 Tiết 3: Bài 2: Cách mạng tư sản pháp (1789-1794) I- Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức: - HS nắm được đây là cuộc CMTS điển hình thời cận đại -> HS hiểu: những nguyên nhân của CM (có gì giống khác nhau các cuộc CMTS trước) 2/ Tư tưỏng: Nhận thức mặt tích- hạn chế của cuộc CM. 3/ Kĩ năng: Vẽ sơ đồ- lược đồ, lập bảng niên biểu, bảng thống kê, p.tích . II- Chuẩn bị. Gv soạn giáo án và chuẩn bị lược đồ, tranh ảnh liên quan. 2. HS chuẩn bị bài. III- Tiến trình : 1/ ổn định t/c: 2/ KTBC: Hãy nêu tính tích cực, hạn chế của bản tuyên ngôn độc lập của Mĩ? 3/ Giới thiệu bài mới: Khác với các cuộc CMTS trước, CMTS Pháp (1789- 1794) được coi là cuộc Đại CMTS. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu cuộc CM qua nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc CM để gq' v.đ đặt ra. Hđ của thầy HĐ của trò Ghi bảng ?Tình hình KT nước Pháp trước CM có gì nổi bật? ?Vì sao n.n Pháp lạc hậu? Chế độ PK đã có Cs gì đv sự pt công thương? ?So với sự pt của CNTB ở Anh thì sự pt của CNTB ở Pháp có điểm gì khác ? -CNTB pt mạnh hơn CN, thủ công nghiệp pt, Pháp thì ngược lại) ? Tình hình c.trị, XH P trước CM có đặc điểm gì nổi bật? ?Qsát HS SGK, em hãy miêu tả bức tranh và nêu nhận xét của mình về tình cảnh người nd P trước CM ?  ?Nêu mối qh giữa các đẳng cấp trong XH bấy giờ? - Hãy vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp và nêu vị trí, q.lợi của các đẳng cấp trong XH P? => GV hoàn thiện sơ đồ và kết luận. Dẫn dắt: >< giữa nền KT TBCN với c.độ PK, c.độ XH- C.trị bảo thủ đối lập với ND đòi hỏi nước Pháp phải tiến hành CMTS giống Anh. Song CMTS được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhờ cuộc Đt q' liệt của gc TS trên lĩnh vực tư tưởng. ? Qsát H 6-7-8, đọc kĩ các câu nói của Môngtexkiơ, Vôntê, Rutxo và rút ra ND chủ yếu từ những tư tưởng ấy? ? Qua ND chủ yếu trong tư tưởng của 3 ông, hãy giải thích tại sao gọi à trào lưu ánh sáng. G.thích: Là tiếng nói của gc TS Đt không khoan nhượng với c.độ PK, đề xướng…đóng góp tích cực về mặt tư tưởng cho việc thực hiện q'tâm đánh đổ c.độ PK đã lỗi thời. ?Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào? Chế độ QCCC k.hoảng sâu sắc trên tất cả các l.vực. Nhưng Lui XVI muốn tiếp tục duy trì c.độ PK => Đ.cấp 3 (TS đứng đầu) không muốn tiếp tục bị áp bức .Dẫn đến mâu thuẫn giữa đẳng cấp T3 với 2 đẳng cấp trên. ? Điều đó dẫn đến hậu quả gì? ? Vì sao cách mạng lại nổ ra ? Giáo viên yêu cầu hs thảo luận nhóm. Gv điều đó dẫn đến hội nghị các đẳng cấp để giải quyết mâu thuẫn. ? Nêu vài nét về hội nghị này? ?Trước tình hình đó đẳng cấp thứ 3 họ đã làm gì ? ?Trước tình hình đó hai đẳng cấp trên đã làm gì ? Trước tình thế này quần chúng lao động và ts cm tự vũ trang chống lại nhà vua mở đầu cho cuộc cách mạng. ? Cách mạng tư sản Pháp bắt đầu như thế nào ? Gv Cuộc tấn công này đã đánh thức Pa-ri. Bởi ba-xti là thành trì tượng trưng cho chế độ quân chủ pháp. Mọi người từ khắp mọi ngả đường tiến về đây đến trưa có khoảng 30 vạn người. Khi xông vào cầu treo đã rút, quân đồn trú bắn sối xả vào nhân dân và máu đổ, lòng căm phẫn càng tăng khoảng 4 giờ sau khởi nghĩa giành thắng lợi. ?Kết quả của cuộc tấn công vào pháo đài ? - Nông nghiệp lạc hậu do bị PK bóc lột kìm hãm -Công thương nghiệp pt. Nhiều trung tâm luyện kim ra đời - Nước Pháp tồn tại c.độ Quân chủ chuyên chế.Vua nắm mọ quyền hành. - XH P có 3 đẳng cấp: Tăng lữ và quý tộc >< đẳng cấp thứ 3. HS vẽ sơ đồ Tăng lữ Quí tộc Đẳng cấp T3 - Tố cáo, phê phán gay gắt c.độ PK (QCCC) -Đề xướng tự do quyền của con người và được bảo đảm quyền tự do . - Thể hiện q'tâm đánh đổ bọn PK thống trị. Khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực KN nd bắt đầu bùng nổ năm 1788, 1789 => c.tỏ các >< XH cần tiếp tục được gp'. Đại diện hs trình bày. -HN diễn ra ngày 5/5/1789 -HN diễn ra căng thẳng -Không giải quyết được vì thái độ ngoan cố của nhà Vua. -Họp Quốc hội được thành lập, họ soạn thảo hiến pháp thông qua đạo luật và tài chính. -Dùng quân đội uy hiếp Cuộc tấn vào nhà tù Ba-xti 1 HS tường thuật theo SGK Thảo luận nhóm Baxti là biểu tượng quyền lực của c.độ QCCC bị giáng đòn đầu tiên qt -> giành t.lợi Mở đầu cho thắng lợi của cuộc CM I.Nước Pháp trước Cách mạng. 1.Tình hình Kinh tế -Nông nghiệp lạc hậu -Công thương nghiệp pt 2. Tình hình chính trị xã hội. - Pháp là nước quân chủ chuyên chế. - Xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp. 3. đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. - Tố cáo, phê phán gay gắt c.độ PK (QCCC) -Đề xướng tự do quyền của con người và được bảo đảm quyền tự do . - Thể hiện q'tâm đánh đổ bọn PK thống trị. II. Cách mạng bùng nổ. 1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. a. Hội nghị 3 đẳng cấp diễn ra ngày 5/5/1789. b. Cuộc tấn công vào nhà tù Ba-xti. => Mở đầu cho thắng lợi của cuộc CM Củng cố: Vì sao cách mạng tư sản Pháp lại nổ ra?Cuộc CM bắt đầu như thế nào? Dặn dò: Về nhà học và chuẩn bị bài. Ngày soạn : 29/8/2008 Ngày giảng: 30/8/2008 Bài 2 tiết 4. Cách mạng tư sản Pháp (Tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Nắm được diễn biến cuộc CM qua các giai đoạn, vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CM -ý nghĩa lịch sử của cuộc CM. 2. Rèn kĩ năng phân tích, so sánh các sự kiện liên hệ kiến thức đang học. 3. Thái độ: Nhận thức được những mặt tích cực, hạn chế của cuộc CM rút ra bài học kinh nghiệm từ cuộc Cm TS này. II. Chuẩn bị: GV chuẩn bị GA tranh ảnh bản đồ. HS chuẩn bị bài. III.Tiến trình: 1.ổn định. 2. Kiểm tra Những nguyên nhân nào dẫn tới CMTS Pháp?Cuộc cách mạng bắt đầu như thế nào? 3.Bài mới. HĐ của thầy Hđ của trò Ghi bảng ?T.lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kquả gì? ?Sau khi nắm quyền, đại TS đã làm gì? * Y/c HS đọc đoạn trích của Tuyên ngôn . ? Tuyên ngôn, H pháp đem lại quyền lợi cho ai? ? Để tỏ thái độ với đại TS, nhà vua P đã làm gì? Em có suy nghĩ gì về hđ của nhà vua, giống với ông vua nào ở nước ta mà các em đã học ở lớp 7? ?Trước hđ của đại TS ND đã làm gì? ? Cuộc khởi nghĩa đã dẫn đến kết quả gì? ? Nêu vài nét về hoạt động của một quốc hội mới? Nền CH I được thiết lập nhưng nước P lâm vào tình thế vô cùng hiểm nghèo, bên ngoài: liên minh các nước PK bao vây và tấn công, bên trong: các lực lượng phản CM chống phá. *Y/c H lên bảng điền trên lược đồ các nước PK tấn công nước P và diễn biến c.sự trên đất P năm 1792-1793. ?Trước tình hình "Tổ quốc lâm nguy" thái độ của phái Girôngđanh ntn? ?Thái độ đó buộc ND phải làm gì? Kquả cuộc Kn 2-6-1793 đưa ts vừa- nhỏ lên cầm quyền Robexpie đứng đầu-> thiết lập nền C.c DC CM Gia.. ?Vậy C.Q CM đã làm gì để ổn định tình hình và đáp ứng nguyện vọng của ND? ?Em có N.x gì về các biện pháp của C.q Giacơbanh? Robẽpie có V.trò với CM. Vì sao ông được gọi là "Con người ko thể mua chuộc được Có tài kiên quyết CM, tích cực bảo vệ ND, ko chịu khuất phục trước kẻ thù Mở rộng v.đ: So với CMTS A. Mĩ, CMTS Pháp thời kì Giacobanh pt điển hình triệt để vì đã đáp ứng đc 1 số y/c RĐ cho ND. ?Vậy tại sao chính quyền Giacobanh thất bại? ?Tại sao TS phản CM đảo chính? Sự kiện đó t/đ ntn đến CM P sau 1794? ?Từ mục tiêu, N.vụ của CM đặt ra hãy rút ra ý nghĩa của cuộc CMTS P cuối TK XVIII? ? So với CMTS A, M, CMTS P được coi là triệt để n' bởi y.tố nào sau đây. a.Lật đổ chế độ PK cầm quyền mở đường cho CNTB pt. b. QC' ND tham gia tích cực đưa CM đến thắng lợi. c. Gq' được 1 phần y/c của RĐ cho nd. d. ảnh hưởng vang đội tới Châu Âu và TG. KL: Mặc dù còn nhiều hạn chế song CMP vẫn được coi là cuộc CMTS triệt để nhất, được Lênin đánh giá cao, coi là cuộc"Đại CM Pháp". -?Qua đoạn chữ in nhỏ trong SGK, rút ra mặt hạn chế của CM Pháp, Mĩ, Anh? C :Lập niên biểu các sự kiện chính của CMTS Pháp ? D: Nắm được vai trò của nông dân trong cuộc Cm? Đại TS lên nắm quyền => t.lập c.độ QCLH. - Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789) và thông qua Hiến pháp (1791) xác lập chế độ q.chủ. => Bảo vệ quyền lợi cho gc TS. -Đem lại quyền lợi cho đại tư sản, nhân dân không được hưởng quyền lợi gì.Vua cũng không được hưởng quyền lợi - Cầu cứu liên minh các nước PKCÂ chống lại CM. -Giống Vua Lê Chiêu Thống. - 10/8/1792, ND Pari KN lật đổ nền t.trị của đại TS và xoá bỏ hoàn toàn c.độ PK TS công thương lên nắm quyền, thiết lập nền CH I (CM pt lên 1 bước). -Nêu theo SGK H lên bảng điền trên lược đồ các nước PK tấn công nước P và diễn biến c.sự trên đất P năm 1792-1793. -"Tổ quốc lâm nguy" phái Girôngđanh không lo t/c chống ngaọi xâm- nội phản (ổn định đ/s ND) chỉ lo củng cố quyền lực. ND Pari KN (2/6/1793) lật đổ phái Girôngđanh Nền chuyên chính dân chủ Giacobanh đã thi hành nhiều c.s cai trị kinh tế, quân sự… rất tiến bộ -> ổn định tình hình -Có tài kiên quyết CM, tích cực bảo vệ ND, ko chịu khuất phục trước kẻ thù (>< của nội bộ phái cầm quyền ND ko còn ủng hộ bôn TS phản CM chống phá ) chúng muốn ngăn chặn CM tiếp tục pt-> đảo chính-> CM ko thể tiếp tục pt. Đây là cuộc CMTS điển hình nhất và triệt để nhất HS làm bài tập Chỉ đem lại quyền lợi cho gc TS, duy trì chế độ bóc lột ND và tăng cường áp bức thuộc địa). II.Sự phát triển của CM 1. Chế độ quân chủ lập hiến ( 14/7/1789 đến 10/02/1789) -Đại TS lên nắm quyền => t.lập c.độ QCLH. -Thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, thông qua Hiến pháp xác lập chế độ quân chủ lập hiến. - 10/8/1792, ND Pari KN lật đổ nền t.trị của đại TS và xoá bỏ hoàn toàn c.độ PK 2. Bước đầu của nền cộng hoà( 21/9/1792 đến 1783) -Đại tư sản công thương nắm quyền - "Tổ quốc lâm nguy" phái Girôngđanh không lo t/c chống ngoại xâm- nội phản chỉ lo củng cố quyền lực. => ND Pari KN (2/6/1793) lật đổ phái Girôngđanh 3.Chuyên chế dân chủ CM Gia- cô- banh (2/6/1796 đến 27/7/1794) -Đại tư sản vừ và nhỏ lên cầm quyền thiết lập chuyên chính dân chủ Giacobanh Thi hành nhiều biện pháp ->ổn định tình hình - 27-7-2794 phái Gia.. bị lật đổ -> TS phản CM nắm quyền-> CMP kết thúc. 4. ý nghĩa Lịch sử của CMTS Pháp cuối thế kỉ 18 Đây là cuộc CMTS điển hình nhất và triệt để nhất Ngày soạn : 03/ 9/2008 Ngày giảng: 04/9/2008 Bài 3 Tiết 5 chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới I.Mục tiêu: 1/ Kiến thức: HS cần nắm: CMCN là con đường tất yếu để pt TBCN => Tìm hiểu ND và hệ thống của nó, CNTB được xác lập trên TG qua hàng loạt thắng lợi của CMTS ở Âu- Mĩ. 2/ Tư tưởng: HS nhận thức được sự áp bức bóc lột là b/c của CNTB => NDLDTG đau khổ. Khả năng LĐ, sáng tạo của ND -> trở thành chủ nhân của những thành tựu KH-KT. 3/ Kĩ năng: Biết khai thác, sử dụng kênh hình- chữ trong SGK, phân tích SK để rút ra KL, liên hệ thực tế. II chuẩn bị: Gv chuẩn bị bài và lược đồ nước Anh TK XVIII- nửa đầu TK XIX, tranh ảnh . III- Tiến trình DH: 1/ ổn định t/c: 2/ KTBC: - Vì sao CMTS Pháp được gọi là cuộc Đại CM?. - Nêu những sự kiện chính chứng tỏ sự pt đi lên của CMTS Pháp? Giới thiệu bài: CMCN khởi đầu ở Anh và nhanh chóng lan nhanh ra các nước khác, đồng thời CMTS tiếp tục thành công ở nhiều nước với những hình thức khác nhau, đánh dấu sự thắng lợi của CNTB trên phạm vi TG. Đẩy mạnh pt là con đường tất yếu ở tất cả các nước tiên tiến. Nhưng pt sx = cách nào? Tiến hành CMCN gp' được chế độ đó không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua ND của bài . Hoạt động cuả thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Máy móc được sử dụng trong các CTT công thời trung đại. ? Vậy tại sao sang TK XVIII y/c cải tiến phát minh máy móc được đặt ra cấp thiết? ? Máy móc được phát minh và được sử dụng trong lĩnh vực nào chủ yếu ở nước Anh? Trong ngành dệt *Y/c H qsát H12-13 SGK: ? Cách sx và n.suất LĐ khác nhau ra sao? ? Hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi ntn? Theo em điều gì sẽ xảy ra trong ngành dệt ở nước Anh khi máy kéo sợi Gienny được sử dụng rộng rãi? ? Hãy kể tên các cải tiến phát minh qt và ý nghĩa t/d của nó? Việc phát minh giúp các nhà máy có thể xây dựng bất cứ nơi nào thuận lợi. *Bổ sung tư liệu: J.Oát- kĩ sư có tài phát minh ra MHN từ niềm say mê nghiên cứu, MHN đã được người thợ Pôndunốp (Nga) phát minh ra 20 năm trước nhưng không được sử dụng, phát minh của J.Oát-> bước ngoặt trong sx-> Khi mất -> bia khắc dòng chữ "Kỉ niệm người đã nhân sức mạnh gấp bội cho con người". Máy móc còn đực sử dụng trong các ngành khác. ? Tại sao máy móc được sử dụng nhiều trong GTVT? *Y/c H qsát H15 và G tường thuật buổi lễ khánh thành đường sắt và sử dụng đầu máy xe lửa Xtenphen ở Anh. ? Tại sao các nước TB lại đẩy mạnh khai thác- sx gang thép và than đá? (Máy móc đường sắt pt => CN gang…phải pt đáp ứng nhu cầu. ? Vậy thực chất của CMCN là gì? Các phát minh ra máy móc ở Anh đã đem lại kết quả- ý nghĩa ntn?) ? Vì sao CMCN ở Pháp- Đức diễn ra muộn? (…phải tiến hành CM để mở đường cho CNTB pt). ? CMCN ở Pháp diễn ra muộn nhưng pt ntn? Hãy lấy những số liệu chứng tỏ sự pt nhanh chóng của CN Pháp ? ?Nền kt Pháp được đánh giá như thế nào? ?Vì sao Cm ở Đức lại diễn ra muộn hơn cả? ? CMCN ở Đức diễn ra muộn nhưng pt ntn? YC hs quan sát hình 16 và cho biết ?Sự phát triển của CMCN Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào ? ? quan sát lược đồ H17-18 và nhận xét những biến đổi của nước Anh sau khi hoàn thành CMCN? Đầu XIX vùng công nghiệp mới trải khắp nước Anh. Trung tâm khai thác than. - 14 Thành phố trên 50 000 dân. - Mạng lưới đường sắt... -> Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng. ? Về xã hội? Về xã hội hình thành 2 g/c TS> đấu tranh ? CMCN đã đưa tới những hệ quả gì? (tích- tiêu cực)? Máy móc thời Trung đại thô sơ => thay thế 1 phần sức , TK XVIII CNTB cầm quyền cần pt sx TBCN-> đẩy nhanh sx). Trong ngành dệt Quan sát hình và nhận xét Dựa vào SGK kể tên phát minh Nghe thuyết trình Do nhu cầu chuyển vật liệu hàng hoá và hành khách ngày càng tăng lên Nghe thuyết trình Máy móc ngày càng pt đòi hỏi CN nặng pt CMCN chuyển nền sx nhỏ TC-> sx lớn = máy móc => N.suất LĐ pt nhanh của cải dồi dào => Anh trở thành nước CN pt nhất TG. (…phải tiến hành CM để mở đường cho CNTB pt). Pt nhanh chóng (Dẫn chứng SGK) nhờ sử dụng rộng rãi máy hơi nước và sx gang thép. =>Đứng thứ 2 sau Anh Đức chưa thống nhất HS nêu phần in nghiêng Kinh tế : Công nghiệp và nông nghiệp. Đầu XIX vùng công nghiệp mới trải khắp nước Anh. Trung tâm khai thác than. - 14 Thành phố trên 50 000 dân. - Mạng lưới đường sắt... -Tích cực: ktpt, của cải dồi dào, nhiều thành phố trung tâm CN ra đời. - Tiêu cực: Hình thành 2 gc cơ bản trong XH: TS >< gay gắt với VS. 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh: - Từ máy kéo sợi Gienny hàng loạt các cải tiến phát minh khác ra

File đính kèm:

  • doclich su 8 ki I.doc
Giáo án liên quan