Giáo án lớp 2 - Tuần 28

I. MỤC TIÊU:

- Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học;tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật.

- Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2).

- Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27; 5 tờ giấy A3 kẻ sẵn bảng tổng kết ở BT2.

- HS: SGK; bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.

2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút)

- Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS.

- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.

3.- Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học.

b) Các hoạt động:

 

doc16 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 23/01/2017 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 01 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Ngày soạn:12/03/2012 - Ngày dạy: 19/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học;tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. - Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2). - Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27; 5 tờ giấy A3 kẻ sẵn bảng tổng kết ở BT2. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 10 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. Mục tiêu: Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học;tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Để hộp phiếu lên bàn GV; gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS lên đọc bài đã chọn; đặt câu hỏi về nội dung bài đọc. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2). Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Chia nhóm, phát phiếu, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài; về chỗ xem lại bài đã chọn. - Lên đọc bài ; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Thảo luận nhóm, làm bài trên phiếu - Đại diện nhóm đính phiếu lên bảng và trình bày. - Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS thi đua nhắc lại tên các bài tập đọc đã học. - GD thái độ: Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 02 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Ngày soạn:12/03/2012 - Ngày dạy: 19/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học;tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. - Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu của BT2. - Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bồi dưỡng thói quen sử dụng câu ghép phù hợp khi nói, khi viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27; 3 tờ giấy A3 và bút dạ. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 10 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Để hộp phiếu lên bàn GV; gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS lên đọc bài đã chọn; đặt câu hỏi về nội dung bài đọc. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu của BT2. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Phát giấy A3 và bút dạ cho HS khá giỏi, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài; về chỗ xem lại bài đã chọn. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Tự làm bài vào vở; 3 HS khá, giỏi làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi lần lượt đính bài làm lên bảng và trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS thi đua đặt câu ghép bằng quan hệ từ đã học. - GD thái độ: Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bồi dưỡng thói quen sử dụng câu ghép phù hợp khi nói, khi viết. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 03 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Ngày soạn: 13/03/2012 - Ngày dạy: 20/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. - Tìm được các câu ghép,các từ ngữ được lặp lại ,được thay thế trong đoạn văn (BT2); HS khá, giỏi hiểu tác dụng của những từ ngữ lặp lại,từ ngữ được thay thế. - Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bồi dưỡng thói quen sử dụng câu ghép phù hợp khi nói, khi viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27; 3 tờ giấy A3 và bút dạ - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 10 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Để hộp phiếu lên bàn GV; gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS lên đọc bài đã chọn; đặt câu hỏi về nội dung bài đọc. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Tìm được các câu ghép,các từ ngữ được lặp lại ,được thay thế trong đoạn văn (BT2); HS khá, giỏi hiểu tác dụng của những từ ngữ lặp lại,từ ngữ được thay thế. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Phát giấy A3 và bút dạ cho HS khá giỏi, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài; về chỗ xem lại bài đã chọn. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Tự làm bài vào vở; 3 HS khá, giỏi làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi lần lượt đính bài làm lên bảng và trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS thi đua đặt câu ghép có sử dụng quan hệ từ. - GD thái độ: Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bồi dưỡng thói quen sử dụng câu ghép phù hợp khi nói, khi viết. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 04 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Ngày soạn: 14/03/2012 - Ngày dạy: 21/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. - Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì II (BT2). - Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 10 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Để hộp phiếu lên bàn GV; gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS lên đọc bài đã chọn; đặt câu hỏi về nội dung bài đọc. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì II (BT2). Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Phát giấy A3 và bút dạ cho HS khá giỏi, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài; về chỗ xem lại bài đã chọn. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Tự làm bài vào vở; 3 HS khá, giỏi làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi lần lượt đính bài làm lên bảng và trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS bình chọn dàn ý hay nhất, chọ chi tiết thú vị nhất. - GD thái độ: Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 05 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Ngày soạn: 14/03/2012 - Ngày dạy: 21/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Nghe – vieát ñuùng chính taû ñoaïn vaên Baø cuï baùn haøng nöôùc cheø tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút. - Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già ;biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả. - Bồi dưỡng tính cẩn thận, khả năng phân biệt chính tả, rèn luyện óc quan sát trong miêu tả.. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK; một số tranh ảnh về các cụ già. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 10 phút Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài. Mục tiêu: Nghe – vieát ñuùng chính taû ñoaïn vaên Baø cuï baùn haøng nöôùc cheø tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Đọc mẫu bài viết, gọi 1 HS đọc lại. - Đặt câu hỏi về nội dung bài viết. - Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập. - Ghi bảng từ khó viết do HS nêu. - Đọc mẫu từ khó và hướng dẫn HS cách viết. - Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cách trình bày đoạn văn xuôi. - Đọc câu ngắn hoặc cụm từ cho HS viết vào vở. - Đọc lại toàn bộ bài viết. - Chấm chữa bài viết của 7 HS. Hoạt động 2: Bài tập 2. Mục tiêu: Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già ;biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Nhắc nhở HS cách trình bày, cách diễn đạt, đặt câu. - Theo dõi HS trình bày. - Nhận xét kết quả làm bài của HS. - 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài viết. - Trả lời câu hỏi của GV. - Thảo luận nhóm tìm từ khó viết. - Đại diện nhóm lần lượt nêu từ khó viết. - Lắng nghe, tập viết từ khó vào nháp. - Lắng nghe, quan sát cách trình bày đoạn văn trong SGK. - Nghe - viết bài vào vở. - Rà soát lại bài đã viết cho hoàn chỉnh. - 7 HS nộp bài cho GV chấm, số HS còn lại đổi vở chữa lỗi cho nhau. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Lắng nghe, ghi nhận; tự làm bài vào vở. - Lần lượt đọc đoạn văn đã làm. - Cả lớp góp ý, nhận xét. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS bình chọn đoạn văn hay nhất, cảm động nhất. - GD thái độ: Bồi dưỡng tính cẩn thận, khả năng phân biệt chính tả đế viết đúng, rèn luyện óc quan sát trong miêu tả. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 06 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Ngày soạn: 15/03/2012 - Ngày dạy: 22/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. - Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu . biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu theo yêu cầu của bài tập 2. - Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sử dụng liên kết câu phù hợp khi nói, khi viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27; 5 tờ giấy A3 viết 3 đoạn văn như ở BT2. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 10 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút;đọc diễn cảm đoạn thơ,đoạn văn thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ),đoạn văn dễ nhớ;hiểu nội dung chính,ý nghĩa cơ bản của bài thơ,bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật,biết nhấn giọng những từ ngữ,hình ảnh mang tính nghệ thuật. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Để hộp phiếu lên bàn GV; gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS lên đọc bài đã chọn; đặt câu hỏi về nội dung bài đọc. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu . biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu theo yêu cầu của bài tập 2. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Phát giấy A3 và bút dạ cho HS khá giỏi, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài; về chỗ xem lại bài đã chọn. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Tự làm bài vào vở; 3 HS khá, giỏi làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi lần lượt đính bài làm lên bảng và trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS thi đua đặt câu có biện pháp liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ. - GD thái độ: Bồi dưỡng thức công dân, yêu quí cuộc sống thanh bình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sử dụng liên kết câu phù hợp khi nói, khi viết. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 07 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Kiểm tra đọc (Đề do PGD soạn) _________________________________________________________________________________________ TUẦN 28 TIẾNG VIỆT Tiết 08 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Kiểm tra viết (Đề do PGD soạn) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUẦN 28 TOÁN Tiết 136 LUYỆN TẬP CHUNG Ngày soạn:12/03/2012 - Ngày dạy: 19/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. - Biết đổi đơn vị đo thời gian. - Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 phút 13 phút Hoạt động 1: Bài tập 1. Mục tiêu: Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. Cách tiến hành: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu BT. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 2, 3. Mục tiêu: Biết đổi đơn vị đo thời gian. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. HS trung bình, yếu làm BT2; HS khá, giỏi làm cả 2 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT4. - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TOÁN Tiết 137 LUYỆN TẬP CHUNG Ngày soạn: 13/03/2012 - Ngày dạy: 20/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết tính vận tốc ,quãng đường, thời gian. - Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. - Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 phút 12 phút Hoạt động 1: Bài tập 1. Mục tiêu: Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc yêu cầu BT. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 2, 3. Mục tiêu: Biết đổi đơn vị đo thời gian. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. HS trung bình, yếu làm BT2; HS khá, giỏi làm cả 2 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT4. - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. .... TUẦN 28 TOÁN Tiết 138 LUYỆN TẬP CHUNG Ngày soạn: 14/03/2012 - Ngày dạy: 21/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều. - Biết tính vận tốc ,quãng đường, thời gian. - Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 phút 12 phút Hoạt động 1: Bài tập 1. Mục tiêu: Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc yêu cầu BT. - Hướng dẫn HS cách giải BT1a, bằng các câu hỏi gợi mở. - Giao nhiệm vụ học tập BT1b. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 2, 3. Mục tiêu: Biết tính vận tốc ,quãng đường, thời gian. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Theo dõi Gv hướng dẫn và trả lời câu hỏi. - Làm việc cá nhân. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. HS trung bình, yếu làm BT2; HS khá, giỏi làm cả 2 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT4. - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 28 TOÁN Tiết 139 ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN Ngày soạn: 15/03/2012 - Ngày dạy: 22/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên. - Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. - Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Bài tập 1, 2, 3. Mục tiêu: Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc yêu cầu BT. - Giao nhiệm vụ học tập BT1b. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 5. Mục tiêu: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. HS trung bình, yếu làm BT1, 2, 3(cột 1); HS khá, giỏi làm cả 3 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT4. - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. .... TUẦN 28 TOÁN Tiết 140 ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ Ngày soạn: 16/03/2012 - Ngày dạy: 23/03/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn phân số. - Biết quy đồng mẫu số,so sánh các phân số không cùng mẫu số. - Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 3 HS lên bảng làm lại BT1, 2, 3 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 phút 12 phút Hoạt động 1: Bài tập 1, 2. Mục tiêu: Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn phân số. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc yêu cầu BT. - Giao nhiệm vụ học tập BT1b. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 3, 4. Mục tiêu: Biết quy đồng mẫu số,so sánh các phân số không cùng mẫu số. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Làm việc cá nhân. HS trung bình, yếu làm BT3ab và BT4; HS khá, giỏi làm cả 2 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải BT5. - GD thái độ: Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. .... TUẦN 28 KHOA HỌC Tiết 55 SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘ

File đính kèm:

  • docTUẦN 28.doc
Giáo án liên quan