Giáo án môn Địa lý 9 - Tiết 43: Kiểm tra viết

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: - Kiến thức cơ bản về vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng viết bài, phân tích xử lí số liệu và vẽ biểu đồ.

3. Thái độ: - Trung thực, nghiêm túc khi làm bài

II. Phương tiện dạy học

1. Giáo viên: - Bộ đề kiểm tra viết học kì II.

2. Học sinh: - Thước kẻ, máy tính, bút chì, bút màu hay hộp màu, vở thực hành, Át lát địa lí.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Địa lý 9 - Tiết 43: Kiểm tra viết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/02/2010 Ngày giảng: 01/03/2010 Tiết 43 KIỂM TRA VIẾT I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: - Kiến thức cơ bản về vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng viết bài, phân tích xử lí số liệu và vẽ biểu đồ. 3. Thái độ: - Trung thực, nghiêm túc khi làm bài II. Phương tiện dạy học 1. Giáo viên: - Bộ đề kiểm tra viết học kì II. 2. Học sinh: - Thước kẻ, máy tính, bút chì, bút màu hay hộp màu, vở thực hành, Át lát địa lí. III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Trường THCS Cát Nê Lớp: Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ Môn: Địa lí Thời gian: 45 phút A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Chọn và khoanh tròn vào ý đúng nhất: 1.1/ Đông Nam bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng nhất nước ta: A. Đúng B. Sai 1.2/ Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta: A. Đúng B. Sai 1.3/ Đồng bằng sông Cửu Long thu hút tới 49,9% tổng số vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam: A. Đúng B. Sai 1.4/ Cà Mau là trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long: A. Đúng B. Sai Câu 2: Điền từ còn thiếu vào dấu (..) Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ba trung tâm kinh tế: ; ; tạo thành .của vùng. Có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước. II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Thiên nhiên gây ra những khó khăn gì cho sản xuất và đời sống dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long? Người dân khắc phục khó khăn đó như thế nào? Câu 2: Dầu khí có chủ yếu ở vùng kinh tế nào? Nêu tên một số mỏ dầu lớn? Nguồn tài nguyên dầu khí có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế. Câu 3: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu long có ý nghĩa thế nào cho phát triển kinh tế vùng. Câu 4: Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%) Vùng kinh tế Khu vực Nông, lâm, ngư nghiệp Khu vực Công nghiệp – Xây dựng Khu vực Dịch vụ Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 Cả nước 23,0 38,5 38,5 a/ Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng cơ cấu kinh tế các khu vực kinh tế của Đông Nam bộ so với cả nước. b/ So sánh tỉ trọng các khu vực kinh tế của Đông Nam bộ so với cả nước, rút ra nhận xét. Học sinh được sử dụng Át lát địa lí. 4. Hoạt động đánh giá: - GV nhận xét giờ kiểm tra. - Đáp án – Biểu điểm: I/ Trắc nghiệm Câu 1: 1.1 - Sai; 1.2 - Đúng; 1.3 - Sai; 1.4 – Sai (2 điểm) Câu 2: TP Hồ Chí Minh; Biên Hoà; Vũng Tàu; tam giác công nghiệp mạnh (1điểm) II/ Tự luận: Câu 1: - Lũ, diện tích đất phèn, đất mặn cần cải tạo lớn, xâm nhập mặn vào mùa khô, sâu bệnh phát triển.... - Sống chung với lũ, dùng lũ thau chua rửa mặn, đắp đê biển... (1 điểm) Câu 2: - Đông Nam bộ. Tên mỏ: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Rồng, Đại Hùng.... Ý nghĩa: Nguyên liệu phát triển ngành khai thác dầu khí, xuất khẩu thu ngoại tệ, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhân dân....(2 điểm) Câu 3: Phục vụ phát triển nông nghiệp....(1 điểm) Câu 4: Xử lí số liệu đúng. - Vẽ đúng, đẹp; có tên biểu đồ; chú thích đúng. (1,5 điểm) - Nhận xét: Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng cao => cơ cấu kinh tế tiến bộ....(1,5 điểm) 5. Hoạt động tiếp nối: - Ôn tập lại kiến thức. - Chuẩn bị trước bài 38. IV. Rút kinh nghiệm: Trường THCS Cát Nê Lớp: Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ Môn: Địa lí Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Chọn và khoanh tròn vào ý đúng nhất: 1.1/ Đông Nam bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng nhất nước ta: A. Đúng B. Sai 1.2/ Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta: A. Đúng B. Sai 1.3/ Đồng bằng sông Cửu Long thu hút tới 49,9% tổng số vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam: A. Đúng B. Sai 1.4/ Cà Mau là trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long: A. Đúng B. Sai Câu 2: Điền từ còn thiếu vào dấu (..) Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ba trung tâm kinh tế: ; ; tạo thành .của vùng. Có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước. II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Thiên nhiên gây ra những khó khăn gì cho sản xuất và đời sống dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long? Người dân khắc phục khó khăn đó như thế nào? Câu 2: Dầu khí có chủ yếu ở vùng kinh tế nào? Nêu tên một số mỏ dầu lớn? Nguồn tài nguyên dầu khí có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế. Câu 3: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu long có ý nghĩa thế nào cho phát triển kinh tế vùng. Câu 4: Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%) Vùng kinh tế Khu vực Nông, lâm, ngư nghiệp Khu vực Công nghiệp – Xây dựng Khu vực Dịch vụ Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 Cả nước 23,0 38,5 38,5 a/ Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng cơ cấu kinh tế các khu vực kinh tế của Đông Nam bộ so với cả nước. b/ So sánh tỉ trọng các khu vực kinh tế của Đông Nam bộ so với cả nước, rút ra nhận xét. Học sinh được sử dụng Át lát địa lí.

File đính kèm:

  • docT 43 Kiem Tra.doc