Giáo án môn Vật lý 8 tiết 14: Công cơ học

CÔNG CƠ HỌC

I.Mục Tiêu.

1.Kiến thức.

-Biết dấu hiệu để có công cơ học.

-Nêu ví dụ cụ thể trường hợp có công cơ học và không có công cơ học.

-Phát biểu định tính công cơ học, nêu được các đại lượng và đơn vị trong công thức.

-Vận dụng công thức tính công.

2.Kĩ năng.

-Phân tích lực thực hiện công.

-Tính công cơ học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 27/12/2016 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 8 tiết 14: Công cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:14 Ngày soạn 15/12/07 Tiết: 15 Bài 13 Ngày dạy.../.../... ™ĩ˜ CÔNG CƠ HỌC I.Mục Tiêu. 1.Kiến thức. -Biết dấu hiệu để có công cơ học. -Nêu ví dụ cụ thể trường hợp có công cơ học và không có công cơ học. -Phát biểu định tính công cơ học, nêu được các đại lượng và đơn vị trong công thức. -Vận dụng công thức tính công. 2.Kĩ năng. -Phân tích lực thực hiện công. -Tính công cơ học. 3.Thái độ. -Làm việc nghiêm túc, liên hệ thực tiễn. II.Chuẩn Bị. 1.Giáo viên. -Tranh vẽ 13.1-13.2. 2.Học sinh. -Chuẩn bị bài ở nhà III.Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học. HĐ của GV HĐ của HS Kiến Thức HĐ1.TC. -Y/c HS đọc phần mở bài. -Giới thiệu bài mới. HĐ2. Tìm hiểu khi nào có công cơ học. -Đọc các ví dụ và tiến hành phân tích. -Trả lời C1-C3. Phân tích từn trường hợp cụ thể để thấy được các đại lượng cần thiết để có công cơ học. HĐ3. Xây dựng công thức tính công cơ học. -Giới thiệu công thức tính công cơ học. -Giới thiệu đơn vị của các đại lượng trong công thức. -Thông báo trường hợp không dùng được công thức tính công và các trường hợp đặc biệt. HĐ4. Vận dụng-củng cố-hướng dẫn. 1.Vận dụng. -Y/c HS đọc và trả lời C5-C6. 2.Củng cố. -Công cơ học phụ thuộc các yếu tố nào? -Công thức tính công cơ học? 3.Hướng dẫn -Học thuộc ghi nhớ. -Làm bài tập trong SBT. -Xem và kẽ trước bảng 14.1 -Làm theo y/c của GV. -Theo dõi. -Con bò tác dụng lực kéo F làm xe di chuyển một quãng đường S. -Lực sĩ cử tạ lên với lực F. Nhưng không làm quả tạ di chuyển một quãng đường S -Trả lời C1, C2. -C3. Chọn câu: a, b, c. -Theo dõi và ghi vở. -Giải thích các đại lượng F, S. +Trường hợp phương của lực không trùng với phương chuyển động thì không dùng công thức A=F.S. +Phương của lực vuông góc với phương chuyển động thì A=0. -C5. F=5000N, S=1000m,A= ? Công của lực kéo là: A=FS=5000*1000=5*106 J. -C6. m=2kg, h=6m, A=? Trọng lượng của vật là: P=10m=10*2=20N. Công của lực kéo. P=F: A=Ph=10*6=120J. -Trả lời câu hỏi của GV. I.Khi nào có công cơ học. 1.Nhận xét. -Muốn có công cơ học thì phải có lực tác dụng vào vật làm vật di chuyển một quãng đường nhất định. 2.Kết luận. -Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời. -Công cơ học gọi tắc là công 3. Vận dụng. -C3. Chọn câu a,b,c. -C4. Chọn câu a,b,c. II.Công thức tính công. A=F.S +F: Lực tác dụng (N). +S: Quãng đường di chuyển (m). -Đơn vị của công là:J (Jun) J =N.m -Công thức A=F.S chỉ dùng cho trường hợp phương của lực trùng với phương chuyển động. -Khi phương của lực vuông góc với phương chuyển động thì A=0. Rút kinh nghiệm........................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 14-Cong co hoc.doc
Giáo án liên quan