Giáo án Ngữ văn 12 - Bài thi số 3

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:

Năm nay con 6 tuổi. Tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tuổi bố năm sau là:

42 tuổi

43 tuổi

44 tuổi

45 tuổi

Câu 2:

Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp gôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Tính số gà và số ngan biết nhà bác nuôi 24 con vịt.

Trả lời:

Số gà, số ngan nhà bác Loan nuôi là:

48 con gà, 24 con ngan

48 con gà, 12 con ngan

12 con gà, 48 con ngan

24 con gà, 12 con ngan

Câu 3:

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

20m

30m

50m

60m

Câu 4:

37 x 8 + 162 = ?

358

465

458

207

 

doc36 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 01/03/2014 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Bài thi số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vßng 15 BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Năm nay con 6 tuổi. Tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tuổi bố năm sau là: 42 tuổi 43 tuổi 44 tuổi 45 tuổi Câu 2: Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp gôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Tính số gà và số ngan biết nhà bác nuôi 24 con vịt. Trả lời:  Số gà, số ngan nhà bác Loan nuôi là: 48 con gà, 24 con ngan 48 con gà, 12 con ngan 12 con gà, 48 con ngan 24 con gà, 12 con ngan Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là:  20m 30m 50m 60m Câu 4: 37 x 8 + 162 = ? 358 465 458 207 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: Tùng có 56 nhãn vở. Tùng cho bạn  số nhãn vở.Hỏi Tùng cho bạn mấy nhãn vở? Trả lời : Tùng cho bạn  nhãn vở. Câu 6: Một đàn ngan, vịt có 184 con. Biết trong đó số ngan chiếm  cả đàn. Hỏi đàn đó có bao nhiêu con vịt ? Trả lời :      Đàn đó có  con vịt. Câu 7: Tìm q biết :      468 = q : 7 Trả lời:      q =   Câu 8: Người ta chia quãng đường thi chạy ma-ra-tôngdài 1890m ra làm 9 chặng bằng nhau.  Một vận động viênđã chạy hết chặng thứ 7. Hỏi vận động viên đó cần chạybao nhiêu ki-lô-mét nữa thì về đến đích? Trả lời:  Để về đến đích vận động viên đó cần chạy m nữa.  Câu 9: Mua 9 hộp bánh cùng loại thì hết 72 nghìn đồng.Trong một buổi tiệc người ta cần chuẩn bị 24 hộp bánh như thế. Hỏi họ cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua đủ số bánh đó? Trả lời : Họ cần chuẩn bị  nghìn đồng để mua số bánh đó. Câu 10: Cho phép tính: 60 x 5.Nếu tăng thừa số thứ nhất 5 đơn vị và tăng thừa số thứ hai5 đơn vị thì tích mới tăng lên bao nhiêu đơn vị? Trả lời:  Tích mới tăng  đơn vị.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Đàn vịt có 54 con, trong đó  số vịt đang bơi trong ao. Số con vịt còn lại trên bờ là:  48 con 15 con 10 con 9 con Câu 2: Một con chó đuổi một con thỏ cách xa nó 2m. Mỗi bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 70cm. Hễ chó nhảy được một bước thì thỏ cũng nhảy được một bước. Hỏi sau mấy bước nhảy thì cho đuổi kịp thỏ?  7 bước 8 bước 9 bước 10 bước Câu 3: Tìm y biết: y x 5 + 5 = 50  y = 5 y = 8 (dư 2) y = 9 y = 10 Câu 4: Đường từ nhà An đến trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp 2 lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà đến nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút đi được 60m. Quãng đường từ nhà An đến trường dài là:  300m 600m 900m 1200m Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 32m.Chiều rộng bằng  chiều dài.Tính chiều rộng cái ao đó. Trả lời :      Chiều rộng cái ao đó là  m. Câu 6: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng dài 16cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chiều dài mảnh bìa đó. Trả lời :      Chiều dài mảnh bìa đó là  cm. Câu 7: Một đàn ngan, vịt có 184 con. Biết trong đó số ngan chiếm  cả đàn. Hỏi đàn đó có bao nhiêu con vịt ? Trả lời :      Đàn đó có  con vịt. Câu 8: Khối 3 trường Tiểu học Ngô Quyền có 180 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm  tổng số học sinh. Số học sinh khá bằng   số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình, không có học sinh yếu kém. Tính số học sinh trung bình. Trả lời: Số học sinh trung bình của trường là  em.  Câu 9:Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Vậy nhịp chính giữa dài là:  24m 26m 28m 30m Câu 2: Tuổi Tùng bằng  tuổi của bố và bằng  tuổi của mẹ. Biết Tùng  4 tuổi. Vậy tuổi bố hơn tuổi mẹ là:  4 tuổi 6 tuổi 8 tuổi 10 tuổi Câu 3: Biết  tấm vải đỏ dài bằng  tấm vải xanh. Biết tấm vải đỏ dài 84m. Vậy tấm vải xanh dài là: 28m 36m 112m 77m Câu 4: Tính: 40 : 5 + 3 = ? 5 8 11 15 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: Tìm p biết : 384 = p : 9 Trả lời:      p =  Câu 6: 63 + 387 : 9 =   Câu 7: 4568 : (2 : 2) =   Câu 8: Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng cây cả hai bên đường, cây nọ cách cây kia 9m. Hỏi số cây phải trồng là bao nhiêu biết cổng trường có cây còn cửa nhà An không có cây? Trả lời:  Số cây phải trồng là  cây. Câu 9: Bác Lan mang bán 1230 quả trứng. Ngày đầu bác bán được số trứng mang đi. Ngày thứ hai bác bán được  số trứngcòn lại sau khi bán trong ngày đầu. Hỏi sau hai ngày bán bácLan còn lại bao nhiêu quả trứng? Trả lời:  Sau hai ngày bác Lan còn lại  quả trứng. Câu 10: Cho phép tính: 60 x 5.Nếu tăng thừa số thứ nhất 5 đơn vị và tăng thừa số thứ hai5 đơn vị thì tích mới tăng lên bao nhiêu đơn vị? Trả lời:  Tích mới tăng  đơn vị.  Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 201 với 9 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 201 thành số 102. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị? Trả lời:           Tích giảm đi  đơn vị.  Câu 10: Bác Lan mang bán 1230 quả trứng. Ngày đầu bác bán được số trứng mang đi. Ngày thứ hai bác bán được  số trứngcòn lại sau khi bán trong ngày đầu. Hỏi sau hai ngày bán bácLan còn lại bao nhiêu quả trứng? Trả lời:  Sau hai ngày bác Lan còn lại  quả trứng. Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Trên bãi cỏ có 35 con trâu, số trâu gấp số bò 5 lần. Số bò có là: 175 con 40 con 30 con 7 con Câu 2: Đàn vịt có 54 con, trong đó  số vịt đang bơi trong ao. Số con vịt còn lại trên bờ là:  48 con 15 con 10 con 9 con Câu 3: Biết  tấm vải đỏ dài bằng  tấm vải xanh. Biết tấm vải đỏ dài 84m. Vậy tấm vải xanh dài là: 28m 36m 112m 77m Câu 4: Số tròn nghìn lớn hơn 45000 và nhỏ hơn 47000 là:  44000 45900 46000 46900 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: 1250 x 2 – 345 =   Câu 6: 4km x 2 + 201m =  m  Câu 7: Một mảnh tôn hình chữ nhật có chiều rộng 18cm.Chiều rộng bằng  chiều dài.Tính chu vi mảnh tôn đó. Trả lời :      Chu vi mảnh tôn đó là  cm. Câu 8: Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 cótất cả bao nhiêu số ? Trả lời :      Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 có tất cả  số. Câu 9: Lớp 3B có 30 bạn trong đó có  số bạn được xếp học lực loại khá, số bạn loại giỏi bằng số bạn trung bình, không có bạn nào xếp loại yếu. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn xếp loại học lực loại giỏi? Trả lời :      Lớp 3B đó có  xếp học lực loại giỏi. Câu 10: Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2010 cótất cả bao nhiêu số chẵn ? Trả lời :      Dãy số tự nhiên liêBÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Đàn vịt có 54 con, trong đó  số vịt đang bơi trong ao. Số con vịt còn lại trên bờ là:  48 con 15 con 10 con 9 con Câu 2: Năm nay con 6 tuổi. Tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tuổi bố năm sau là: 42 tuổi 43 tuổi 44 tuổi 45 tuổi Câu 3: Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là:  25m 45m 70m 140m Câu 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: Chị Thảo có 48 chiếc kẹo. Chị đem cho bạn  số kẹo đó, rồi chị cho em một nửa số kẹo còn lại. Hỏi chị Thảo cho em bao nhiêu chiếc kẹo ? Trả lời :      Thảo cho em  chiếc kẹo. Câu 6: Một đội công nhân cần làm quãng đường dài 2135m,đội công nhân đó đã làm được  quãng đường.Hỏi họ đã làm được bao nhiêu mét đường ? Trả lời : Họ đã làm  m đường. Câu 7: Tú có 7 túi giấy màu như nhau đựng tất cả 175 tờ giấy màu.Tú đem cho Tuấn 3 túi giấy màu đó. Hỏi Tú còn lại bao nhiêu tờ giấy màu ? Trả lời :  Tú còn lại  tờ giấy màu.  Câu 8: Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 201 với 9 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 201 thành số 102. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị? Trả lời:           Tích giảm đi  đơn vị.  Câu 9: Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 1972 màchúng đều có 4 chữ số ? Trả lời :      Có tất cả  số thỏa mãn theo yêu cầu trên.  Câu 10: Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 cótất cả bao nhiêu số ? Trả lời :      Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 có tất cả  số. n tiếp kể từ số 1000 đến số 2010 có tất cả  số chẵn.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Diện tích hình chữ nhật là:  Câu 2: Năm nay con 6 tuổi. Tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tuổi bố năm sau là: 42 tuổi 43 tuổi 44 tuổi 45 tuổi Câu 3: Cho m là chữ số khác 0, giá trị của biểu thức  +  + m) : m là                                   100 101 111 110 Câu 4: Mỗi can dầu đựng 5 lít dầu. 7 can dầu đựng tất cả số dầu là: 35 lít 32 lít 30 lít 25 lít Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: 250 : 5 x 7 =  Câu 6: Tìm t biết : 153 : 3 = t : 5 Trả lời:      t =  Câu 7: Tuấn có 7 hộp bi như nhau có tất cả 112 viên bi. Tuấn đem cho Tú 3 hộp bi đó.Hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?  Trả lời : Tuấn còn lại  viên bi.  Câu 8: Người ta chia quãng đường thi chạy ma-ra-tôngdài 1890m ra làm 9 chặng bằng nhau.  Một vận động viênđã chạy hết chặng thứ 7. Hỏi vận động viên đó cần chạybao nhiêu ki-lô-mét nữa thì về đến đích? Trả lời:  Để về đến đích vận động viên đó cần chạy m nữa.  Câu 9: Bác Lan mang bán 1230 quả trứng. Ngày đầu bác bán được số trứng mang đi. Ngày thứ hai bác bán được  số trứngcòn lại sau khi bán trong ngày đầu. Hỏi sau hai ngày bán bácLan còn lại bao nhiêu quả trứng? Trả lời:  Sau hai ngày bác Lan còn lại  quả trứng. Câu 10: Năm nay bố An 41 tuổi. Năm năm trước tuổi An bằng  tuổi bố. Hỏi hiện nay An bao nhiêu tuổi? Trả lời: Hiện nay An  tuổi.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Một con chó đuổi một con thỏ cách xa nó 2m. Mỗi bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 70cm. Hễ chó nhảy được một bước thì thỏ cũng nhảy được một bước. Hỏi sau mấy bước nhảy thì cho đuổi kịp thỏ?  7 bước 8 bước 9 bước 10 bước Câu 2: Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là:  25m 45m 70m 140m Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Diện tích hình chữ nhật là:  Câu 4: Đường từ nhà An đến trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp 2 lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà đến nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút đi được 60m. Quãng đường từ nhà An đến trường dài là:  300m 600m 900m 1200m Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: 60 + 140 : 4 =  Câu 6: Tìm y biết : 2435 + y = 5342 Trả lời:     y =   Câu 7: 1250 x 2 – 345 =   Câu 8: Năm ngoái mẹ An 30 tuổi, tuổi An bằng  tuổi mẹ, tuổi em An bằng  tuổi An. Hỏi hiện nay em An bao nhiêu tuổi? Trả lời: Hiện nay em An  tuổi.  Câu 9: Khối 3 trường Tiểu học Ngô Quyền có 180 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm  tổng số học sinh. Số học sinh khá bằng   số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình, không có học sinh yếu kém. Tính số học sinh trung bình. Trả lời: Số học sinh trung bình của trường là  em.  Câu 10: Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 204 với 8 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 204 thành số 402. Hỏi tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị? Trả lời:           Tích tăng thêm  đơn vị.  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cả gà và thỏ đếm được 32 chân, số gà gấp đôi số thỏ.Hỏi có mấy con gà và mấy con thỏ? 10 con gà và 3 con thỏ 12 con gà và 6 con thỏ 6 con gà và 5 con thỏ 8 con gà và 4 con thỏ Câu 2: Một số khi nhân với 7 được kết quả bằng 35, lấy số đó nhân với 6 thì được kết quả là: 5 30 35 42 Câu 3: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? 2 năm 4 năm 6 năm 8 năm Câu 4: Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là:  47 trang 48 trang 49 trang 50 trang Câu 5: Một tấm vải dài 42m được chia làm 7 phần bằng nhau. 3 phần dài số mét là:  6m 14m 18m 21m Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Một đội công nhân cần sửa quãng đường dài 1035m, đội công nhân đó đã làm được  quãng đường.Tính quãng đường đội công nhân đó chưa sửa. Trả lời :      Quãng đường đội công nhân chưa sửa là m. Câu 7: 1 giờ 20 phút – 45 phút =  phút  Câu 8: Người ta chia 546kg gạo vào 6 thùng bằng nhau. Hỏi 4 thùng như thế chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời:  4 thùng như thế chứa  kg gạo. Câu 9: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? Trả lời: Trước đây  năm tuổi con bằng  tuổi mẹ.  Câu 10: Hiện nay mẹ Lan hơn Lan 26 tuổi. Hỏi ba năm nữa mẹ Lan bao nhiêu tuổi biết rằng ba năm nữa Lan 12 tuổi? Trả lời: Ba năm nữa mẹ Lan  tuổi.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? 2 năm 4 năm 6 năm 8 năm Câu 2: Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?  2345; 2354; 3245; 3254; 5432 2345; 5432; 2354; 3245; 3254 2345; 3245; 5432; 2354; 3254 2345; 2354; 3254; 5432; 3245 Câu 3: Khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 do sơ ý Hùng viết nhầm thừa số 7 thành thừa số 9. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  335 4690 16415 21105 Câu 4: Cho biểu thức: 456 x 8 + 2 x …. = 4560.  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:  10 456 4560 465 Câu 5: Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là:  47 trang 48 trang 49 trang 50 trang Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? Trả lời: Trước đây  năm tuổi con bằng  tuổi mẹ.  Câu 7: Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa.Số còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ? Trả lời :      Chị em Thảo mỗi người được  quả quýt. Câu 8: Hiện nay mẹ Lan hơn Lan 26 tuổi. Hỏi ba năm nữa mẹ Lan bao nhiêu tuổi biết rằng ba năm nữa Lan 12 tuổi? Trả lời: Ba năm nữa mẹ Lan  tuổi.  Câu 9: 5hm 6 dam + 5 dam = dam  Câu 10: Một đội công nhân cần sửa quãng đường dài 1035m, đội công nhân đó đã làm được  quãng đường.Tính quãng đường đội công nhân đó chưa sửa. Trả lời :      Quãng đường đội công nhân chưa sửa là m. Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Với 3 chữ số 0; 5; 6 có thể lập được các số có ba chữ số khác nhau và viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 506; 560; 650; 605; 056; 065 556; 505; 650; 605; 506; 560 506; 560; 650; 605 506; 560; 605; 650 Câu 2: Mẹ mua về 12 hộp bút, mỗi hộp có 4 cái bút. Mẹ chia số bút làm 3 phần. Mỗi phần có số bút là: 3 cái 16 cái 36 cái 48 cái Câu 3: Giá trị của biểu thức 24 : 3 x 2 + 6 là: 1 10 22 56 Câu 4: Khi thực hiện phép nhân 4560 với 3 Nam do sơ ý đã viết nhầm thừa số 4560 thành 4650. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  90 270 13680 13950 Câu 5: Mẹ mua về 46 quả táo sau khi biếu bà 10 quả, mẹ chia đều số táo còn lại vào 4 đĩa, mỗi đĩa có số táo là: 42 quả 36 quả 11 quả 9 quả Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa.Số còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ? Trả lời :      Chị em Thảo mỗi người được  quả quýt. Câu 7: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? Trả lời: Trước đây  năm tuổi con bằng  tuổi mẹ.  Câu 8: 1 giờ 20 phút – 45 phút =  phút  Câu 9: Lan mua 2 quyển sách và một quyển vở hết tất cả 12000 đồng. Phượng mua 2 quyển sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14000 đồng. Tính giá tiền một một quyển sách. Trả lời: Giá tiền một quyển sách là  đồng. Câu 10: 5hm 6 dam + 5 dam = dam  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Khi thực hiện phép nhân 4560 với 3 Nam do sơ ý đã viết nhầm thừa số 4560 thành 4650. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  90 270 13680 13950 Câu 2: Tìm x biết: x : 7 = 36 : 6 x = 6 x = 13 x = 42 x = 49 Câu 3: Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ. Cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và 37m vải xanh. Như vậy số mét vải còn lại ở hai tấm dài bằng nhau. Lúc chưa bán hai tấm vải có độ dài là:  7m vải đỏ và 37m vải xanh 37m vải đỏ và 7m vải xanh 15 m vải đỏ và 45m vải xanh 45m vải đỏ và 15 m vải xanh Câu 4: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? 2 năm 4 năm 6 năm 8 năm Câu 5: Một thùng có thể chứa được 200lít nước. Cho ba vòi cùng chảy vào thùng đó.Vòi thứ nhất chảy 4lít nước trong 1 phút.Vòi thứ hai chảy 6l nước trong 1 phút.Vòi thứ ba chảy 10lít nước trong 1 phút.Thời gian cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng là:  10 phút 14 phút 16 phút 20 phút Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45m vải, buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng bao nhiêu mét vải? Trả lời: Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng  m vải.  Câu 7: 5hm 6 dam + 5 dam = dam  Câu 8: 2km 5m + 4m = m  Câu 9: Tìm k biết : 153 × 5 = k × 3 Trả lời:  k =   Câu 10: Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa.Số còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ? Trả lời :      Chị em Thảo mỗi người được  quả quýt. BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Mẹ mua cho Lan 3 quyển vở và 4 thước kẻ, giá tiền mỗi quyển vở là 3500 đồng, giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:  3500 đồng 6000 đồng 10500 đồng 16500 đồng Câu 2: Lớp 3A có 31 học sinh trong đó có 3 bạn đi tập múa, số còn lại cô xếp vào 7 nhóm. Mỗi nhóm có số học sinh là: 3 học sinh 4 học sinh 5 học sinh 6 học sinh Câu 3: 96kg đường được đựng đều trong 8 bao. Nếu thêm 48kg đường nữa thì số đường tổng cộng đựng trong số bao là: 12 bao 6 bao 4 bao 2 bao Câu 4: Tìm y biết: y x 7 = 173 – 138 y = 4 y = 5 y = 6 y = 7 Câu 5: Một tấm vải dài 42m được chia làm 7 phần bằng nhau. 3 phần dài số mét là:  6m 14m 18m 21m Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 105 với 9 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 105 thành số 150. Hỏi tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị? Trả lời:           Tích tăng thêm  đơn vị.  Câu 7: 2km 5m + 4m = m  Câu 8: Một trại chăn nuôi có số vịt bằng  số gà; số ngỗng bằng  số vịt.  Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngỗng biết rằng số gà của trại đó là số lớn nhất có 3 chữ số. Trả lời: Trại chăn nuôi đó có  con ngỗng.  Câu 9: 5hm 6 dam + 5 dam = dam  Câu 10: Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa.Số còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ? Trả lời :      Chị em Thảo mỗi người được  quả quýt. Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Hồng có 6 bông hoa, mẹ mua về số hoa gấp 7 lần số hoa của Hồng. Mẹ cắm hoa vào các lọ, mỗi lọ 6 bông. Số lọ hoa mẹ đã cắm được là: 6 lọ 7 lọ 13 lọ 42 lọ Câu 2: Lớp 3A có 31 học sinh trong đó có 3 bạn đi tập múa, số còn lại cô xếp vào 7 nhóm. Mỗi nhóm có số học sinh là: 3 học sinh 4 học sinh 5 học sinh 6 học sinh Câu 3: Năm nay bố 36 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tuổi con hai năm nữa là: 9 tuổi 10 tuổi 11 tuổi 12 tuổi Câu 4: Mẹ mua cho Lan 3 quyển vở và 4 thước kẻ, giá tiền mỗi quyển vở là 3500 đồng, giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:  3500 đồng 6000 đồng 10500 đồng 16500 đồng Câu 5: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là:  7074kg 7084kg 9432kg 11790kg Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Vân có 60 bút chì màu đựng đều trong 5 hộp. Vân tặng Thảo 2 hộp. Hỏi Vân còn lại bao nhiêu bút chì màu? Trả lời: Vân có  bút chì màu. Câu 7: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45m vải, buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng bao nhiêu mét vải? Trả lời: Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng  m vải.  Câu 8: 5hm 6 dam + 5 dam = dam  Câu 9: Lan mua 2 quyển sách và một quyển vở hết tất cả 12000 đồng. Phượng mua 2 quyển sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14000 đồng. Tính giá tiền một một quyển sách. Trả lời: Giá tiền một quyển sách là  đồng. Câu 10: Tìm k biết : 153 × 5 = k × 3 Trả lời:  k =   Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Trên bãi cỏ có 45 con trâu, số bò bằng 3 lần số trâu và thêm 3 con. Số bò có tất cả là: 15 con 18 con 142 con 138 con Câu 2: Khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 do sơ ý Hùng viết nhầm thừa số 7 thành thừa số 9. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  335 4690 16415 21105 Câu 3: Có 315kg thóc được chia đều vào 5 bao. 7 bao như thế có số thóc là: 35kg 45kg 63 kg 441 kg Câu 4: Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là:  47 trang 48 trang 49 trang 50 trang Câu 5: Khi thực hiện phép nhân 4560 với 3 Nam do sơ ý đã viết nhầm thừa số 4560 thành 4650. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  90 270 13680 13950 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: 2km 5m x 2 – 333m x 2 = m  Câu 7: Một cửa hàng nhập về 8 thùng sữa cùng loại có tất cả 192 hộp sữa.Tuần trước họ đã bán được 6 thùng sữa.Hỏi tuần trước cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu hộp sữa ? Trả lời :  Tuần trước, cửa hàng đó đã bán được tất cả  hộp sữa.  Câu 8: Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 105 với 9 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 105 thành số 150. Hỏi tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị? Trả lời:           Tích tăng thêm  đơn vị.  Câu 9: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? Trả lời: Trước đây  năm tuổi con bằng  tuổi mẹ.  Câu 10: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45m vải, buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng bao nhiêu mét vải? Trả lời: Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng  m vải.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là:  47 trang 48 trang 49 trang 50 trang Câu 2: Năm nay bố 36 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tuổi con hai năm nữa là: 9 tuổi 10 tuổi 11 tuổi 12 tuổi Câu 3: 96kg đường được đựng đều trong 8 bao. Nếu thêm 48kg đường nữa thì số đường tổng cộng đựng trong số bao là: 12 bao 6 bao 4 bao 2 bao Câu 4: Một số nhân với 7 rồi cộng với 12 được kết quả là 54. Số đó là: 42 7 6 5 Câu 5: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là:  7074kg 7084kg 9432kg 11790kg Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa.Số còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ? Trả lời :      Chị em Thảo mỗi người được  quả quýt. Câu 7: 5hm 6 dam + 5 dam = dam  Câu 8: Tìm k biết : 153 × 5 = k × 3 Trả lời:  k =   Câu 9: Vân có 60 bút chì màu đựng đều trong 5 hộp. Vân tặng Thảo 2 hộp. Hỏi Vân còn lại bao nhiêu bút chì màu? Trả lời: Vân có  bút chì màu. Câu 10: Tổng số nhãn vở của An và Bình là số nhỏ nhất có 3 chữ số. An và Bình mỗi bạn đều cho bạn  số nhãn vở của mình có. Hỏi sau khi cho cả hai bạn còn lại bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời: Sau khi cho cả hai bạn còn lại  cái nhãn vở.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Khi thực hiện phép nhân 4560 với 3 Nam do sơ ý đã viết nhầm thừa số 3 thành thừa số 6. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  760 1520 13680 27360 Câu 2: Khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 do sơ ý Hùng viết nhầm thừa số 7 thành thừa số 9. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị?  335 4690 16415 21105 Câu 3: Một số gấp lên 5 lần rồi cộng với 25 được kết quả là 65. Số đố là: 5 8 30 40 Câu 4: Một tấm vải dài 42m được chia làm 7 phần bằng nhau. 3 phần dài số mét là:  6m 14m 18m 21m Câu 5: Một số nhân với 5 rồi cộng thêm 24 được kết quả bằng 59. Số đó là: 7 10 29 35 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Anh Bình nhập về  3 bộ dàn ăng-ten ti-vi hết 225 nghìn đồng.Hỏi nếu anh mua gấp đôi số lượng hàng đóthì anh phải trả bao nhiêu tiền? Trả lời :  Anh mua gấp đôi số lượng hàng đó thì phải trả  nghìn đồng. Câu 7: Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa.Số còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ? Trả lời :      Chị em Thảo mỗi người được  quả quýt. Câu 8: Hiện nay mẹ Lan hơn Lan 26 tuổi. Hỏi ba năm nữa mẹ Lan bao nhiêu tuổi biết rằng ba năm nữa Lan 12 tuổi? Trả lời: Ba năm nữa mẹ Lan  tuổi.  Câu 9: Một đội công nhân cần sửa quãng đường dài 1035m, đội công nhân đó đã làm được  quãng đường.Tính quãng đường đội công nhân đó chưa sửa. Trả lời :      Quãng đường đội công nhân chưa sửa là m. Câu 10: Một cửa hàng nhập về 8 thùng sữa cùng loại có tất cả 192 hộp sữa.Tuần trước họ đã bán được 6 thùng sữa.Hỏi tuần trước cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu hộp sữa ? Trả lời :  Tuần trước, cửa hàng đó đã bán được tất cả  hộp sữa.  Thời Gian :  BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Một thùng có thể chứa được 200lít nước. Cho ba vòi cùng chảy vào thùng đó.Vòi thứ nhất chảy 4lít nước trong 1 phút.Vòi thứ hai chảy 6l nước trong 1 phút.Vòi thứ ba chảy 10lít nước trong 1 phút.Thời gian cả

File đính kèm:

  • docvong 15 lop 3.doc