Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 26 năm 2008

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC

* Cảm nhận được lòng trân trọng và tin yêu vô bờ bến của Gorki đối với con người.

* Nắm bắt những nét đặc sắc của truyện ngắn Gorki: sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và bút pháp lãng mạn: yếu tố tự thuật, vai trò của người kể chuyện.

B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

- S GK, SGV, Thiết kế bài học .

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 26 năm 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một con người ra đời A.mục tiêu bài học * Cảm nhận được lòng trân trọng và tin yêu vô bờ bến của Gorki đối với con người. * Nắm bắt những nét đặc sắc của truyện ngắn Gorki: sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và bút pháp lãng mạn: yếu tố tự thuật, vai trò của người kể chuyện. B. phương tiện thực hiện - S GK, SGV, Thiết kế bài học . C. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới: Phương pháp Nội dung chính Bài soạn bằng PowerPoint để kiẻm tra toàn diện có lưu trong máy Bình luận văn học A. mục tiêu bài học * Nắm được nhiệm vụ của bài bình luận văn học: đề xuất nhận định đánh giá một tác phẩm văn học, một vấn đề của lịch sử văn học (tác giả, giai đoạn văn học) hay lí luận văn học. * Biết cách triển khai một vấn đề bình luận văn học, biết vận dụng các kĩ năng làm bài văn bình luận văn học. B. phương tiện thực hiện - S GK, SGV, Thiết kế bài học . C. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới: Phương pháp Nội dung chính GV: Gọi H/S đọc SGK tr 112 GVH: Trong SGK giới thiệu với ta nội dung gì ?thế nào là kiểu bài bình luận văn học ? HSĐTL&PB GVH: Anh (chị) hãy cho biết bài bình luận văn học có những yêu cầu gì ? HSĐTL&PB GVH: Anh (chị) hãy nêu các kiểu bài bình luận văn học ? HSĐTL&PB GVH: Anh (chị) hãy trình bày phạm vi yêu cầu, điều kiện của bài bình luạn văn học ? HSĐTL&PB GVH: Anh (chị) hãy đọc SGK và nêu các bước tiến hành làm bài bình luận văn học ? HSĐTL&PB GVH: Anh (chị) hãy làm theo hướng dẫn SGK. I. Khái niệm về bài bình luận văn học 1.Khái niệm * Bình luận : phê bình và thảo luận * Kiểu bài bình luận văn học là bài văn nghị luận tổng hợp viết ra để phát biểu ý kiến nhận xét, nhận định, đánh giá về đặc điểm ý nghĩa của một hiện tượng văn học. 2. Yêu cầu đối với bài văn bình luận * Xác định nội dung bình luận (bhình luận cáI gì) * nêu nhận định về nội dung đó (nó có những đặc điểm gì) * Nêu nhận định, đánh giá về nội dung và nghệ thuật (những đóng góp ở các mặt). * nên có thái độ tán thành, bổ sung thảo luận hay không tán thành với các nhận định đã có để nêu được ý kiến thoả đáng hơn. 3. Các kiểu bài bình luận văn học. A, Bình luận tác phẩm văn học (một tác phẩm hay khía cạnh tác phẩm) B, Bình luận sáng tác của một tác giả (con đường sáng tác, phong cách, bút pháp, các đề tài, hình tượng nghệ thuật xuyên suốt) C, Bình luận vấn đề lí luận văn học II. Cách làm bài bình luận tác phẩm văn học 1. Phạm vi, yêu cầu, điều kiện * Phạm vi: bao gồm bình luận tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm, hoặc khía cạnh của tác phẩm từ nội dung đến hình thức. * Yêu cầu: là đề xuất những nhận định xác đáng về những đặc điểm của tác phẩm, những đánh giá thoả đáng, khách quan về chúng. * Điều kiện: Đọc kĩ tác phẩm được bình luận, tìm hiểu những tác phẩm khác của cùng tác giả nếu có. 2. Cách làm bài bình luận tác phẩm văn học A, Xác định nội dung bình luận B, Đề xuất nhận định về đặc điểm tác phẩm C, Đề xuất nhận định để đánh giá tác phẩm * Các bình diện chủ yếu để đánh giá tác phẩm * Cách đánh giá II. Luyện tập Cho HS luyện tập theo phần bài tập SGK Tr 120 GV: Dựa vào SGV T 82/83 để hướng dẫn nội dung ôn tập Trình bày những câu hỏi dưới dạng phát vấn.

File đính kèm:

  • docTuan 26.doc