Giáo án Thể dục 1 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc

TUẦN 1: BÀI 1:

LÀM QUEN - TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: - Bước đầu biết được một số nội quy luyện tập cơ bản.

 - Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục cho gọn gàng khi luyện tập.

 - Bước đầu biết cách chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”.

2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 1. Nắm được tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

 

doc70 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 1 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 17/8/2011 Giảng: 18/8/2011 Tuần 1: Bài 1: Làm quen - trò chơI “diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Bước đầu biết được một số nội quy luyện tập cơ bản. - Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục cho gọn gàng khi luyện tập. - Bước đầu biết cách chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”. 2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 1. Nắm được tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 1. - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép 4 quai - Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải được sự đồng ý của GV .... * Biên chế tổ tập luyện * Giới thiệu chương trình thể dục lớp1: - Gồm 35 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động. * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 2-3 Phút 6-7 Phút - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - HS đứng trật tự chú ý lắng nghe €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (GV) - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV - GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 24/8/2011 Giảng: 25/8/2011 Tuần 2: Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng trò chơi “diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. - Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng. - Biết cách chơi trò chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhưng chưa cần nhanh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 8- 10 phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 31/8/2011 Giảng: 01/9/2011 Tuần 3: Bài 3: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm. đứng nghỉ Trò chơi “diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Tham gia chơi được trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng * Làm quen với đứng nghiêm đứng nghỉ * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 4-6 phút 3-4 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 07/9/2011 Giảng: 08/9/2011 Tuần 4: Bài 4: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phảI, quay trái Trò chơi “diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ - Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải, bên trái - - - Biết tham gia chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại “ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay người theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Học quay phải, quay trái - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, dứng nghỉ * Học quay phải, quay trái * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 4-6 phút 3-4 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 14/9/2011 Lớp 1 Giảng: 15/9/2011 Tuần 5: Bài 5: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phảI, quay trái Trò chơi “đI qua đường lội” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ - Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải, bên trái - - - Bước đầu làm quen với trò chơi “Đi qua đường lội“ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay người theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Ôn quay phải, quay trái - Chơi trò chơi Qua đường lội * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi "diệt các con vật có hại" 6-10 Phút 1-2 Phút 4-6 Phút 1-2 phút 2 phút GV tập hợp lớp €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ * Ôn quay phải, quay trái * Trò chơi Qua đường lội 18-22 Phút 4-6 phút 3-4 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€ € €€€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O (GV) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 21/9/2011 Lớp 1 Giảng: 22/9/2011 Tuần 6: Bài 6: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phảI, quay tráI, dàn hàng, dồn hàng Trò chơi “đI qua đường lội” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ - Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải, bên trái - Làm quen cách dàn hàng, dồn hàng - Biết tham gia chơi trò chơi “Đi qua đường lội“ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay người theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái - Học dàn hàng dồn hàng - Chơi trò chơi Qua đường lội * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi "Diệt các con vật có hại" 6-10 Phút 1-2 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ quay phải, quay trái * Học dàn hàng dồn hàng * Trò chơi Qua đường lội 18-22 Phút 4-6 phút 8-10 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét - GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€ € €€€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O (GV) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 29/9/2011 Lớp 1 Giảng:30/9/2011 Tuần 7: Bài 7: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phảI, quay tráI, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi “đI qua đường lội” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ - Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải, bên trái - Biết cách dàn hàng, dồn hàng - Biết tham gia chơi trò chơi “Đi qua đường lội“ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay người theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm - Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái dàn hàng dồn hàng - Chơi trò chơi Qua đường lội * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường. - Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi "Diệt các con vật có hại". 6-10 Phút 1-2 Phút 4-6 Phút 30-40m GV tập hợp lớp €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) € € € € € € € € € € (G V) 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ quay phải, quay trái. - Dàn hàng dồn hàng * Trò chơi Qua đường lội 18-22 Phút 1-2 lần lần 1 lần 2 2 lần 6- 8 phút - GV điều khiển cả lớp tập. - Cán sự điều khiển, GV giúp đỡ €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€ € €€€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O (GV) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 05/10/2011 Lớp 1 Giảng:06/10/2011 Tuần 8: Bài 8: Tư thế đứng cơ bản. đứng đưa hai tay ra trước trò chơi đi qua đường lội I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Bước đầu biết cách thưc hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước. - Biết cách chơi và tham gia chơi được Trò chơi “Qua đường lội”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Biết cách thực hiện tư thế. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Học đứng cơ bản và đứng dưa hai tay ra trước - Chơi trò chơi Qua đường lội * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát. - Dậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. - Trò chơi "Diệt các con vật có hại" 6-10 Phút 1- 2 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. * Học đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước - TTCB: Đứng thẳng người hai chân chếch hình chữ V, hai tay thả lỏng theo thân người * Trò chơi Qua đường lội 18-22 Phút 5-7 phút Lần 1 8-10 phút 5- 6 phút €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - GV điều khiển. - Chia tổ tập luyện, cán sự điều khiển, GV quan sát nhận xét. - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét - GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€ € €€€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O (GV) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng, bài tập rèn luyện TTCB 4-6 Phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 11/10/11 Giảng: 13/10/11 Tuần 9: Bài 9: đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ v I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V 2. Kỹ năng: - Biết cách thực hiện tư thế. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn đứng cơ bản và đứng dưa hai tay ra trước - Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng * Ôn đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước * Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V - Từ TTCB đưa hai tay từ dưới sang ngang cao ngang vai, tạo thành một đường thẳng, lòng bàn tay sấp - Từ TTCB dưa hai tay sang ngang lên cao chếch hình chữ V, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay * Ôn phối hợp hai tay ra trước và lên cao chếch hình chữ V 18-20 Phút 3-4 phút 5-7 phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV hô nhịp cho HS thực hiện, xen kẽ GV uốn nắn, sửa sai 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng bài tập rèn luyện TTCB 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 18/10/11 Giảng: 20/10/11 Tuần 10: Bài 10: đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ v, đứng kiễng gót 2 tay chống hông I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V - Bước đầu làm quen tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông 2. Kỹ năng: - Biết cách thực hiện tư thế. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn đứng cơ bản và đứng dưa hai tay ra trước - Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V * Khởi động: -chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 6-10 Phút 1-2 Phút 4-6 Phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Ôn phối hợp đứng đưa hai tay ra trước, dang ngang * Ôn phối hợp hai tay ra trước và lên cao chếch hình chữ V * Học đứng kiễng gót hai tay chống hông - Từ TTCB kiễng hai gót đứng trên hai mũi bàn chân đồng thời hai tay chống hông, 4 ngón phía trước ngón cái phía sau - Khẩu lệnh: > * Trò chơi qua đường lội 18-20 Phút 2 lần 2.4 nhịp 2 lần 2.4 nhịp 6-8 phút 3-4 phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV - GV hô nhịp cho HS thực hiện, xen kẽ GV uốn nắn, sửa sai € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV hô nhịp cho HS thực hiện xen kẽ GV uốn nắn sửa sai - GV nêu tên động tác làm mẫu chậm và phân tích sau đó giới thiệu khẩu lệnh và hô nhịp cho HS thực hiện trong quá trình thực hiện GV quan sát uốn nắn € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€ € €€€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O (GV) 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng bài tập rèn luyện TTCB 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 26/10/11 Giảng: 27/10/11 Tuần 11: Bài 11: đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ v, đứng kiễng gót 2 tay chống hông, đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hay tay chống hông - Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,

File đính kèm:

  • docBAI SOAN THE DUC 1-2011.doc
Giáo án liên quan