Giáo án Thể dục 2 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc

TUẦN 1: BÀI 1:

GIỚI THIỆU NỘI DUNG HỌC, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ

TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:- Biết được một số nội quy trong giờ tập luyện, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 2.

 - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm đúng số của mình.

 - Biết cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp.

 - Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi “Diệt các con vật có hại”

2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 2. Thực hiện đúng các động tác, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.

 

doc141 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 2 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 15/8/2011 Giảng: 16/8/2011 Tuần 1: Bài 1: Giới thiệu nội dung học, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Trò chơi “diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết được một số nội quy trong giờ tập luyện, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 2. - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm đúng số của mình. - Biết cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp. - Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 2. Thực hiện đúng các động tác, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2 - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Ôn một số nội dung ĐHĐN - Chơi trò chơi “diệt các con vật có hại” * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS khởi đọng theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: - Gồm 70 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động. * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép 4 quai - Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải được sự đồng ý của GV .... * Biên chế tổ tập luyện * Ôn ĐHĐN: + Ôn cách chào và báo sáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 2-3 Phút 2-3 Phút 4-5 Phút 6-7 Phút - GV cùng HS nhắc lại các nội dung đã học ở các lớp 1,2,3. - GV giới thiệu chương trình thể dục lớp 4 - HS đứng trật tự chú ý lắng nghe €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (GV) - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV - GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ - GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện, sau đó hướng dẫn HS tập luyện cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn các nội dung ĐHĐN 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Ngày soạn: 17/8/2011 Ngày giảng: 18/8/2011 Tuần 1: Bài 2 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Trò chơI “diệt các con vật có hại” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm đúng số của mình. - Biết cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp. - Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, biết cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Học cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đứng vỗ tay và hát - Chơi trò chơi“ Lịch sự” 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Học cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Diệt các con vật có hại” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) GV nêu tên động tác, hướng dẫn trên một nhóm HS sau đó cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn €€ € €€ € €€ €€€ € €€ €€€ € (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 22/8/2011 Ngày giảng: 23/8/2011 Tuần 2: Bài 3 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, DàN HàNG NGANG, DồN HàNG trò chơI “QUA ĐườNG LộI” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng đúng vị trí, biết dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng ngang, dồn hàng. - Biết cách tham gia chơi trò chơi “Qua đường lội”, thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, biết cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học, tham gia chủ động váo trò chơi 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Dàn hàng ngang, dồn hàng - Chơi trò chơi“ Qua đường lội” * Khởi động:Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đứng vỗ tay và hát - Chơi trò chơi“ Lịch sự” 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Thực hiện dàng hàng ngang, dồn hàng * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Qua đường lội” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) GV nêu tên động tác, hướng dẫn trên một nhóm HS sau đó cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn €€ € €€€ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O €€ €€ €€ ẳ ẳ ẳ ẳ O (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 24/8/2011 Ngày giảng: 25/8/2011 Tuần 2: Bài 4 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, DàN HàNG NGANG, DồN HàNG trò chơI “Nhanh lên bạn ơI” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng đúng vị trí, biết dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng ngang, dồn hàng. - Biết cách tham gia chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, biết cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học, tham gia chủ đọng váo trò chơi 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Thực hiện dàn hàng ngang, dồn hàng - Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi” * Khởi động:Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Đứng vỗ tay và hát - Chơi trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh” 8-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. -Thực hiên dàn hàng ngang, dồn hàng * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi” 18-22 phút 8-10 phút 3-4 phút 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) GV nêu tên động tác, hướng dẫn trên một nhóm HS sau đó cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn €€ € €€€ O €€ €€ €€ O €€ €€ €€ O (GV) 3. Phần kết thúc Đi thường vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút GV cùng HS hệ thống bài học €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Ngày soạn: 29/8/2011 Lớp 2 Ngày giảng: 30/9/2011 Tuần 3: Bài 5 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung trò chơI “nhanh lên bạn ơi” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết cách thực hiện quay phải, quay trái. - Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, biết cách quay phải, quay trái, tham gia chủ động vào trò chơi 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Học quay phải, quay trái - Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạnn ơi” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hành dọc trên địa hình tự nhiên - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu 6-10 phút 1- 2 phút 6-7 phút 50-60m 1-2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp đội hình vòng tròn € € € € € € € € € € (G V) 2. Phần cơ bản * Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. . - Học động tác quay phải, quay trái * Trò cơi“ Nhanh lên bạn ơi” 18-22phút 5-6 phút 4-5 lần Lần 1- 2 Lần 3- 4 Lần 5 1-2 lần 2 lần Lần 1 Lần 2 -GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV nêu tên động tác, làm mẫu toàn bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân tích để HS thực hiện theo. - Tập tư thế của 2 bàn chân - Sau đó hô nhịp cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn - Tổ chức cho học sinh thi xem tổ nào thực hiện động tác đúng đều đẹp. - Cán sự điều khiển cả lớp tập, GV quan sát nhận xét. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử. - Chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn €€ € €€€ O €€ €€ €€ O €€ €€ €€ O (GV) 3. Phần kết thúc - Đứng vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Soạn: 31/8/2011 Lớp 2 Giảng: 01/9/2011 Tuần 3: Bài 6: động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung trò chơi“ qua đường lội” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết cách thực hiện quay phải, quay trái. - Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi “Qua đường lội” 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hướng, cơ bản đúng kỹ thuật 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II. Địa điểm-phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Ôn quay phải quay trái * Khởi động: - Dậm chân tại chố đếm to theo nhịp - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” 6-10 Phút 1-2 Phút 5-6 Phút 1- 2 phút 1- 2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Đội hình 3 hàng dọc. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn quay phải quay trái * Ôn động tác vươn thở, tay 3. Phần kết thúc - Cúi người thả lỏng ( Cúi người hai tay bắt chéo trước ngực sau đó nhổm người hai tay dang ngang động tác cứ như vậy một cách nhịp nhàng thả lỏng) - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung 18-22 Phút 4-5 lần Lần 1 - 2 Lần 3- 5 4-5 Lần 2 x 8 nhịp 1-2 lần 1- 2 lần 2- 3 lần 4 -6 phút 6 - 8 lần 1- 2phút 1- 2 phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - GV nêu tên động tác, nhắc lại kỹ thuật sau đó hô nhịp cho HS thực hiện, đồng thời quan sát uốn nắn. - Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai động tác. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - GV nêu tên động tác, làm mẫu toàn bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân tích kỹ thuật - Hô nhịp chậm và thực hiện để HS tập theo, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn. - GV Phân tích trên tranh và cho HS tập. - Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận xét đánh giá. - Cán sự điều khiển GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS. - Đội hình 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € GV Soạn: 05/9/2011 Lớp 2 Giảng: 06/9/2011 Tuần 4: Bài 7: Động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơI “kéo cưa lừa xẻ” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện 4 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hướng, chơi trò chơi nhiệt tình, chủ động 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II. Địa điểm-phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn động tác vươn thở và tay. Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung - Chơi trò chơi“ Kéo cưa lừa xẻ ” * Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” 6-10 Phút 1- 2 Phút 5-6 Phút 50 -60m 1-2 phút 1-2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó di chuyển thành đội hình vòng tròn. € € € € € € € € € € (G V) 2. Phần cơ bản * Học động tác chân *Ôn 3 động tác đã học * Chơi trò chơi“ Kéo cưa lừa xẻ ” 3. Phần kết thúc - Cúi người thả lỏng. - Cúi lắc người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn 3 động tác vươn thở tay chân của bài thể dục phát triển chung 18-22 Phút 4-5 Lần 2x8 nhịp 2 lần 2x8 nhịp 1 lần 1 lần 3- 4 phút 4- 6 phút 5-6 lần 5- 10 lần - GV nêu tên động tác, làm mẫu toàn bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân tích kỹ thuật - Hô nhịp chậm và thực hiện để HS tập theo, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - GV Phân tích trên tranh và cho HS tập - Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận xét đánh giá - Cán sự điều khiển GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - Do GV điều khiển. - Do cán sự điều khiển. - Xen kẽ GV cùng HS nhận xét. - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi sau đó cho HS chơi thử -Chơi chính thức, trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét uốn nắn. € € € € € € (GV) € € € € € € €€€€ €€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv Soạn: 07/9/2011 Lớp 2 Giảng: 08/9/2011 Tuần 4: Bài 8: Động tác vươn thở, tay , chân, lườn của bài thể dục phát triển chung - Trò chơI “kéo cưa lừa xẻ” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hướng, chơi trò chơi nhiệt tình, chủ động. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn. II. Địa điểm-phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn động tác vươn thở ,tay, chân. Học động tác lườn của bài thể dục phát triển chung - Chơi trò chơi“ Kéo cưa lừa xẻ ” * Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Phần cơ bản * Học động tác lườn 6-10 Phút 1- 2 Phút 5-6 Phút 1-2 phút 1 phút 18-22 Phút 4-5 Lần 2x8 nhịp 1-2 lần 1- 2 lần Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó di chuyển thành đội hình vòng tròn. € € € € € € € € € € (G V) € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - GV nêu tên động tác, làm mẫu toàn bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân tích kỹ thuật *Ôn 4 động tác đã học * Chia nhóm tập luyện * Thi đua giữa các tổ * Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ ” 2-3 lần 1-2 lần 2x8 nhịp 1 lần 3-4 phút - Hô nhịp chậm và thực hiện để HS tập theo, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - GV Phân tích trên tranh và cho HS tập - Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận xét đánh giá - Cán sự điều khiển GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - Do GV điều khiển, cán sự lớp làm mẫu. - Cán sự điếu khiển GV đến các tổ quan sát sửa sai Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều khiển GV cùng học sinh quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ (GV) € € € € € € GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử. -Chơi chính thức. Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét uốn nắn. € € € € € € (GV) € € € € € € 3. Phần kết thúc - Cúi người thả lỏng. - Nhảy thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn 4 động tác vươn thở tay chân, lườn của bài thể dục phát triển chung 4- 6 phút 5-10 lần 6-10 lần 2 phút 1-2 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Soạn: 12/9/2011 Lớp 2 Giảng: 13/9/2011 Tuần 5: Bài 9: Động tác vươn thở, tay , chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơI “kéo cưa lừa xẻ” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụngcủa bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hướng, đúng biên độ, biết cách chuyển đội hình 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II. Địa điểm-phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn động tác vươn thở và tay. chân, lườn của bài thể dục phát triển chung * Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai 6-10 Phút 1-2 Phút 5-6 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € 2. Phần cơ bản *Ôn 4 động tác đã học Học động tác bụng * Chia nhóm tập luyện * Thi đua giữa các tổ Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 18-22 Phút 4-5 Lần 2x8 nhịp 6-8 Phút - GV hô nhịp để HS thực hiện. Trong quá trình thực hiện GV quan sát uốn nắn, sửa sai € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Cán sự điếu khiển GV đến các tổ quan sát sửa sai Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều khiển GV cùng học sinh quan sát nhận xét €€€€€€ €€€€€€ (GV) € € € € € € GV nêu tên động tác, cùng HS làm mẫu động tác, phân tích kỹ thuật, sau đó hướng dẫn HS tập luyện. € € € € € € (GV) € € € € € € 3. Phần kết thúc - Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn 4 động tác vươn thở tay chân, lườn của bài thể dục phát triển chung 4-6 Phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Soạn: 14/9/2011 Lớp 2 Giảng: 15/9/2011 Tuần 5: Bài 10: Động tác vươn thở, tay , chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơI “kéo cưa lừa xẻ” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụngcủa bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hướng, biết cách thực hiện động tác 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II. Địa điểm-phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn động tác vươn thở ,tay, chân, lườn. Học động tác bụng của bài thể dục phát triển chung -Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại * Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” 6-10 Phút 1-2 Phút 5-6 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € 2. Phần cơ bản * Học động tác bụng Ôn các động tác đã học *Ôn 5 động tác đã học * Chia nhóm tập luyện * Thi đua giữa các tổ Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 18-22 Phút 4-5 Lần 2x8 nhịp 4-5 lần 2x8 nhịp 6-8 Phút - GV nêu tên động tác, làm mẫu toàn bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân tích kỹ thuật - Hô nhịp chậm và thực hiện để HS tập theo, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - GV Phân tích trên tranh và cho HS tập - Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận xét đánh giá - Cán sự điều khiển GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - Cán sự điếu khiển GV đến các tổ quan sát sửa sai Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€

File đính kèm:

  • docBAI SOAN THE DUC 2- 2011.doc
Giáo án liên quan