Giáo án Thể dục 3 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc

TUẦN I: BÀI 1

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, CÁCH CHÀO BÁO CÁO, XIN PHÉP RA VÀO LỚP - TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: - Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3.

 - Biết cách chào báo cáo, xin phép lhi ra vào lớp.

 - Bước đầu biết cách chơI và tham gia chơi được trò chơi“Đ Nhanh lên bạn ơi”ă

2. Kỹ năng: - HS biết được những điểm mấu chốt của chương trình thể dục lớp 3, nắm được nội quy tập luyện, tham gia chủ động nhiệt tình vào trò chơi.

3. Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị, giáo án 3 cờ thể dục

 

doc140 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 3 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/8/2011 Lớp 3 Ngày giảng: 16/8/2011 Tuần I: Bài 1 Giới thiệu nội dung chương trình, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” I Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3. - Biết cách chào báo cáo, xin phép lhi ra vào lớp. - Bước đầu biết cách chơI và tham gia chơi được trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi” 2. Kỹ năng: - HS biết được những điểm mấu chốt của chương trình thể dục lớp 3, nắm được nội quy tập luyện, tham gia chủ động nhiệt tình vào trò chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II. Địa điểm phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị, giáo án 3 cờ thể dục III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - giới thiệu chương trình thể dục lớp 3 - Phổ biến nội quy tập luyện - Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” * Khởi động - Xoay các khớp cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai - Giãn cách tập bài thể dục lớp 2 - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 8 – 10 phút Lớp trưởng tập hợp báo cáo sĩ số €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Đội hình giữ nguyên, giãn cách cự li tập, đứng so le. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv) € - Cán sự lớp điều khiển, GV quan sát, nhận xét. 2. Phần cơ bản * Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự bộ môn * Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học * Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi” * Ôn lại một số động tác ĐHĐN đã học ở lớp 2 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng 18 – 22 phút 2 – 3 phút 6 – 7 phút 6 – 7 phút 3- 4 phút GV cùng cả lớp chọn cán sự bộ môn, cho cả lớp bình bầu( Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó) GV Phân công địa điểm tập luyện của từng tổ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv) Những nội dung tập luyện ở những lớp dưới cần được tiếp tục củng cố và tập luyện hoàn thiện. Và tập luyện thêm một số nội dung mới như: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vượt qua chướng ngại vật thấp, nhảy dây, học mới 10 trò chơi . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv) GV cùng HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV quan sát nhắc nhở thêm, sau đó cho học sinh chơi thi đua, GV cùng HS làm trọng tài quan sát nhắc nhở, tuyên dương € € € € € € € € € € € € €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 3. Phần kết thúc Đi thường theo nhịp 1-2,1-2 và hát - GV và HS củng cố giờ học. Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn các động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 2 4-6 phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Ngày soạn: 18/8/2011 Lớp 3 Ngày giảng: 19/8/2011 Tuần I : Bài 2 Tập hợp hàng dọc, quay tráI, quay phảI, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng Trò chơI “ kết bạn” I Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái , đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng, dồn hàng. -Bước đầu biết cách chơI và tham gia chơi được trò chơi“ kết bạn” 2. Kỹ năng: Thực hiện động tác theo đúng trật tự, nhanh nhẹn theo đúng đội hình tập luyện, tham gia chủ động nhiệt tình vào trò chơi và tham gia chơi đúng luật. 3. Thái độ: Có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II. Địa điểm phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị, giáo án còi thể dục III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng. - Chơi trò chơi “ Kết bạn” * Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp và chơi trò chơi Làm theo hiệu lệnh 6 – 10 phút 1- 2 phút 40 - 50 mét 1 phút Lớp trưởng tập hợp báo cáo sĩ số €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Chạy nhẹ nhàng sau đó trở về đội hình 3 hàng dọc. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv) - Cán sự lớp điều khiển, GV quan sát, nhận xét. 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp * Chia tổ tập luyện * Chơi trò chơI “Kết bạn” 18 – 22 phút 8 – 10 phút 5 – 6 phút 6 – 8 phút 1 - 2 lần GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu, vừa nhắc lại động tác để HS nắm chắc - Sau đó dùng khẩu lệnh hô cho HS tập. Trong quá trình học sinh tập GV quan sát uốn nắn. Tập lần lượt từng động tác € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv) - Cán sự tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn. Hướng dẫn HS cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV cùng HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV quan sát nhắc nhở thêm. - Sau đó cho học sinh chơi thi đua, GV cùng HS làm trọng tài quan sát nhắc nhở, tuyên dương € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc - Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát - GV và HS củng cố giờ học. Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn động tác đi hai tay chống hông ( dang ngang ) 4- 6 phút 1 - 2 phút 2 phút Đội hình vòng tròn € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 21/8/2011 Lớp 3 Ngày giảng: 22/8/2011 Tuần 2: Bài 3 đI theo nhịp 1-4 hàng dọc trò chơI “tìm người chỉ huy” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp, biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Tìm người chỉ huy” 2. Kỹ năng: - Thực hiện động tác đi đều cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô. Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi cơ bản chủ động. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn đi đều theo nhịp 1-4 hàng dọc - Ôn trò chơi“ Tìm người chỉ huy” * Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Làm theo hiệu lệnh” 6– 10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1 phút 40 - 50 m 1 phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2.Phần cơ bản * Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc * Chia tổ tập luyện * Chơi trò chơi“ Tìm người chỉ huy” 18- 22 phút 6 - 8 phút 6-8 phút 1 - 2 lần GV cho HS đi thường theo nhịp, sau đó cho đi theo nhịp hô 1-2,1-2... GV chú ý quan sát sửa sai €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) GV đến các tổ quan sát uốn nắn cho học sinh yếu kém Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ € € ( GV) € € €€€€€€ €€€€€€ Tổ 3 Tổ 4 - GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử GV nhận xét thêm. - Sau đó cho chơi chính thức. Những bạn nào không kết được thành nhóm sẽ bị phạt lò cò một vòng quanh sân. € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc - Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học. Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn động tác đi đều và kiễng gót hai tay chống hông 4 - 6 phút 1 - 2 phút 2 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 24/8/2010 Lớp 3 Ngày giảng: 26/8/2010 Tuần 2: Bài 4 đI theo vạch kẻ thẳng, đI nhanh chuyển sang chạy trò chơI “ nhóm ba, nhóm bảy” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhóm ba, nhom bẩy” 2. Kỹ năng: - Thực hiện động tác đi đều cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, cơ bản đúng động tác TTCB. Biết cách chơi trò chơi và bước đầu tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho bài tập TTCB. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đi theo vạch kẻ thẳng, đI nhanh chuyển sang chạy - Học trò chơi“ Nhóm ba, nhom bẩy” * Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Có chúng em” 6– 10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1 phút 1 phút 1 - 2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2.Phần cơ bản * Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc * Chia tổ tập luyện * Ôn phối hợp Đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy * Chơi trò chơI “ Nhóm ba, nhom bẩy” 18- 22 phút 3- 4 phút 3- 5 phút 6-8 phút GV cho HS đi thường theo nhịp, sau đó cho đi theo nhịp hô 1-2,1-2... GV chú ý quan sát sửa sai €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) GV đến các tổ quan sát uốn nắn cho học sinh yếu kém Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ € € ( GV) € € €€€€€€ €€€€€€ Tổ 3 Tổ 4 Lớp tập theo đội hình 3 hàng dọc €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (G V) GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho chơi chính thức. € € € € € € € € € € € (GV) Trong quá trình chơi GV động viên hướng dẫn HS thực hiện trò chơi 3. Phần kết thúc - Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học. Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn đi đều theo hàng dọc 4-6 phút 2 phút 2 phút 1-2 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 29/8/2011 Lớp 3 Ngày giảng: 30/8/2011 Tuần 3: Bài 5 Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phảI, quay trái. tro chơI “tìm ngườ chỉ huy” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Tìm người chỉ huy” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy” * Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Chạy tiếp sức” 6-10 phút 1- 2 phút 6-7 phút 1 phút 2- 3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) €€€€€€ ũO €€€€€€ ũ O €€€€€€ ũO (GV) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phải, trái - Khẩu lệnh“ Thành 1 ( 2,3,4...) hàng ngang tập hợp - Động tác: Sau khẩu lệnh tổ trưởng tổ 1 đứng sát vai phải vào đầu ngón tay của người chỉ huy, tổ trưởng tổ 2,3,4 đứng đằng sau tổ trưởng tổ 1 cách nhau một cánh tay, các thành viên khác đứng từ thấp đến cao bên trái tổ trưởng tổ mình cách nhau một khuỷu tay. * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Tìm người chỉ huy” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 6-8 phút GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € € € €€€€ €€€€€€ (GV) GV nêu tên động tác, làm mẫu động tác cùng một nhóm học sinh. Sau đó cho học sinh tập theo động tác mẫu của GV, GV hướng dẫn HS đứng vào theo tổ Sau khi HS tập các động tác riêng lẻ GV cho HS tập phối hợp €€ €€€ € €€ €€€ € € €€ €€€ € (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử . - Chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn. € € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc - Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn đi đều theo hàng dọc 4- 6 phút 2 phút 2 phút 1- 2 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 27/8/2011 Lớp 3 Ngày giảng: 04/9/2011 Tuần 3: Bài 6 đI theo nhịp 1-4 hàng dọc, đI theo vạch kẻ thẳng trò chơi "tìm người chỉ huy" I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp. - Thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Tìm người chỉ huy” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn đi đều từ 1- 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. - Ôn trò chơi “Tìm người chỉ huy” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đứng tại chỗ vừa xoay các khớp đếm to theo nhịp 6-10 phút 1- 2 phút 6-7 phút 1 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Đội hình 2 hàng ngang so le. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Đi theo vạch kẻ thẳng * Chia tổ tập luyện * Thi đua giữa các tổ - Ôn đi đều theo 1- 4 hàng dọc. * Chơi trò chơi“ Tìm người chỉ huy” 18-22 phút 8- 10 phút 1 -2 lần 10-12 phút €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (G V) - Cán sự điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV điều khiển cùng HS quan sát nhận xét. - Cán sự điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ Khi đi đều các em thay nhau chỉ huy. Lớp tập theo đội hình 3 hàng dọc €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (GV) GV quan sát và nhắc nhở HS. GV nêu tên trò chơi, cùng GS nhắc lại cách chơi. Sau đó cho HS chơi thử, GV nhận xét thêm. - Cho HS chơi chính thức € € € € € € € € € € € (GV) GV quan sát nhận xét trò chơi 3. Phần kết thúc Giậm chân vỗ tay và hát GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 4-6 phút 2 phút 2 phút 1- 2 phút Đội hình vòng tròn € € € € € € € € € € (GV) Soạn: 05/9/2011 Lớp 3 Giảng: 06/9/2011 Tuần 4 : Bài 7 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phảI, quay trái, đI theo vạch kẻ thẳng- Trò chơi "thi xếp hàng nhanh" I Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Biết cách hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái - Đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh” 2. Kỹ năng: - Thực hiện các động tác ĐHĐN tương đối chính xác. Biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: -Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật , rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học + Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. + Học trò chơi“ Thi xếp hàng” * Khởi động: - Chạy trên địa hình tự nhiên, dậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối,hông,vai. - Ôn các động tác nghiêm nghỉ, quay phải, trái, điểm số trên cơ sở đội hình đang tập 6 -10 phút 1- 2 phút 6 -7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số, chúc GV Khoẻ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Đội hình 2 hàng ngang so le. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) - Cán sự điều khiển GV quan sát giúp đỡ uốn nắn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái * Chia tổ tập luyện * Học trò chơi“ Thi xếp hàng”Sau khi có lệnh các em HS nhanh chóng xếp vào vị trí đứng, thẳng hàng và đọc vần điệu “Xếp hàng thứ tự Xin nhớ đừng quyên Nào bạn nhanh lên Xếp vào đúng chỗ” 18-22 phút 10-12 phút 8 -10 phút Từ đội hình khởi động GV hô nhịp cho cả lớp thực hiện 1-2 lần, sau đó nhận xét đánh giá. Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn, sửa sai Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV chú ý giúp đỡ các HS yếu kém GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi - Cho học sinh đọc vần điệu € €€ €€ € (GV) €€ €€€ € €€ € € € € Trong quá trình chơi GV quan sát nhắc nhở HS thực hiện đúng luật trò chơi và chủ động tham gia chơi. Sau mỗi lần chơi GV nhắc nhở tuyên dương. Trong quá trình chơi GV thay đổi vị trí đứng của HS và cử HS theo dõi vị trí đứng của HS 3. Phần kết thúc - Đi theo vòng tròn hít thở sâu -GV cùng HS hệ thống bài học -Nhận xét giờ học -BTVN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và ôn trò chơi Thi xếp hàng 4 - 6 phút 1- 2 phút 2 phút 1 phút Đội hình vòng tròn € € € € € € (GV) € € € € Soạn: 08/9/2011 Lớp 3 Giảng: 09/9/2011 Tuần 4 : Bài 8 Tập hợp hàng ngang, đI theo vạch kẻ thẳng, đi vượt chướng ngại vật thấp-Trò chơi "thi xếp hàng" I Mục tiêu 1. Kiến thức: -Biết cách hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái - Đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng. - Bước đầu biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh” 2. Kỹ năng: - Thực hiện các động tác ĐHĐN tương đối chính xác. Biết cách thực hiện đi vượt chướng ngại vật. Biết cách chơi và chơi chủ động. 3. Thái độ: -Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật , rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo, kỹ năng đi đúng tư thế. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, 12 ghế HS. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học + Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng. + Học đi vượt chướng ngại vật thấp. + Ôn trò chơi“ Thi xếp hàng” * Khởi động: - Chạy trên địa hình tự nhiên - Dậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. - Ôn các động tác nghiêm nghỉ, quay phải, trái, điểm số trên cơ sở đội hình đang tập 6 - 10 phút 1 - 2 phút 6 - 7 phút 1 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số, chúc GV Khoẻ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Cán sự điều khiển GV quan sát giúp đỡ uốn nắn 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đi theo vạch kẻ thẳng. * Chia tổ tập luyện - Đi theo vạch kẻ thẳng. * Học đi vượt chướng ngại vật thấp * Ôn trò chơi“ Thi xếp hàng”Sau khi có lệnh các em HS nhanh chóng xếp vào vị trí đứng, thẳng hàng và đọc vần điệu “Xếp hàng thứ tự Nào bạn nhanh lên Xin nhớ đừng quyên Xếp vào đúng chỗ” 18-22 phút 6- 8 phút 10-12 phút 5- 7 phút Từ đội hình khởi động GV hô nhịp cho cả lớp thực hiện 1-2 lần, sau đó nhận xét đánh giá. Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn, sửa sai GV chú ý giúp đỡ các HS yếu kém Lớp tập theo đội hình 3 hàng dọc €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (GV) GV quan sát sửa sai cho HS GV nêu tên động tác, làm mẫu động tác, sau đó cho HS đi thử, GV nhận xét thêm, và cho HS đi theo kiểu nước chảy €€€€€€ €€€€€€ (GV) -Trong quá trình đi GV quan sát nhắc nhở, uốn nắn tư thế GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi - Cho học sinh đọc vần điệu € €€ €€ € (GV) €€ €€€ € €€ € € € € Trong quá trình chơi GV quan sát nhắc nhở HS thực hiện đúng luật trò chơi và chủ động tham gia chơi. Sau mỗi lần chơi GV nhắc nhở tuyên dương. Trong quá trình chơi GV thay đổi vị trí đứng của HS và cử HS theo dõi vị trí đứng của HS 3. Phần kết thúc - Đi theo vòng tròn hít thở sâu - GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học - BTVN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và ôn trò chơi Thi xếp hàng 4 -6 phút 1-2 phút 2 phút Đội hình vòng tròn € € € € € € € € € € (GV) Soạn: 12/9/2011 Lớp 3 Giảng: 13/9/2011 Tuần 5 Bài 9: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi vượt chướng ngại vật thấp- trò chơi “thi đua xếp hàng” I Mục tiêu 1. Kiến thức:- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái đúng cách. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chơi và tham gia chơi đươc trò chơi “Thi xếp hàng” 2. Kỹ năng: - Thực hiện các động tác ĐHĐN tương đối chính xác. Biết cách thực hiện đi vượt chướng ngại vật đúng hướng. Biết cách chơi và chơi chủ động. 3. Thái độ: -Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật , rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo, kỹ năng đi đúng tư thế. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, 12 ghế HS. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học + Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. + Học đi vượt chướng ngại vật thấp. + Ôn trò chơi“ Thi xếp hàng” * Khởi động:-Chạy trên địa hình tự nhiên - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối,hông,vai - Ôn các động tác nghiêm nghỉ, quay phải, trái, điểm số trên cơ sở đội hình đang tập 6-10 phút 1-2 phút 5-6 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số, chúc GV Khoẻ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) Cán sự điều khiển GV quan sát giúp đỡ uốn nắn HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái * Chia tổ tập luyện * Học đi vượt chướng ngại vật thấp Tư thế thường mắc: - Khi đi đầu cúi, mất thăng bằng, đi lệch không thẳng hướng.. - Cách sửa: GV chỉ ra chỗ sai của học sinh, sau đó hướng dẫn HS thực hiện lại động tác, và làm mẫu cho HS cùng tập * Ôn trò chơi“ Thi xếp hàng”Sau khi có lệnh các em HS nhanh chóng xếp vào vị trí đứng, thẳng hàng và đọc vần điệu 18-22 phút 10-12 phút 10-12 phút Từ đội hình khởi động GV hô nhịp cho cả lớp thực hiện 1-2 lần, sau đó nhận xét đánh giá. Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn, sửa sai Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) GV chú ý giúp đỡ các HS yếu kém GV nêu tên động tác, làm mẫu động tác, sau đó cho HS đi thử, GV nhận xét thêm, và cho HS đi theo kiểu nước chảy €€€€€€ €€€€€€ (GV) -Trong quá trình đi GV quan sát nhắc nhở, uốn nắn tư thế GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi - Cho học sinh đọc vần điệu “Xếp hàng thứ tự Nào bạn nhanh lên Xin nhớ đừng quyên Xếp vào đúng chỗ” € €€ €€ € (GV) €€ €€€ € €€ € € € € Trong quá trình chơi GV quan sát nhắc nhở HS thực hiện đúng luật trò chơi và chủ động tham gia chơi. Sau mỗi lần chơi GV nhắc nhở tuyên dương. Trong quá trình chơi GV thay đổi vị trí đứng của HS và cử HS theo dõi vị trí đứng của HS 3. Phần kết thúc Chạy chậm thả lỏng - Đi theo vòng tròn hít thở sâu -GV cùng HS hệ thống bài học -Nhận xét giờ học -BTVN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và ôn trò chơi Thi xếp hàng 4-6 phút € € € € € € € € € € (GV) Soạn: 15 /9/2011 Lớp 3 Giảng: 16 /9/2011 Tuần 5 Bài 10: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi vượt chướng ngại vật thấp- trò chơi “mèo đuổi chuột” I Mục tiêu 1. Kiến thức:- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái đúng cách. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chơi và tham gia chơi đươc trò chơi “Mỡo đuổi chuột” 2. Kỹ năng: - Thực hiện các động tác ĐHĐN tương đối chính xác. Biết cách thực hiện đi vượt chướng ng

File đính kèm:

  • docBai soan the duc 3 -2011.doc
Giáo án liên quan