Giáo án Thể dục 4 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc

TUẦN 1: BÀI 1:

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI QUY, YÊU CẦU LUYỆN TẬP

TRÒ CHƠI "CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC"

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong giờ học thể dục.

 - Biết cách chơI và tham gia chơI được các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.

2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 4, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

 

doc140 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 4 - Trường TH&THCS Xã Bằng Mạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 14/8/2011 Lớp 4 Giảng: 15/8/2011 Tuần 1: Bài 1: Giới thiệu nội dung chương trình, nội quy, yêu cầu luyện tập Trò chơi "cHUYểN BóNG TIếP SứC" I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong giờ học thể dục. - Biết cách chơI và tham gia chơI được các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. 2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 4, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – Phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức Nội dung Địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4 - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Chơi trò chơi Chuyển bóng tiếp sức * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 6-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản: * Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: - Gồm 70 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động. * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép 4 quai - Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải được sự đồng ý của GV .... * Biên chế tổ tập luyện * Ôn ĐHĐN: + Ôn cách chào và báo sáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức 18-22 Phút 2-3 Phút 2-3 Phút 4-5 Phút 6-7 Phút - GV cùng HS nhắc lại các nội dung đã học ở các lớp 1,2,3. - GV giới thiệu chương trình thể dục lớp 4 - HS đứng trật tự chú ý lắng nghe €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV - GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ - GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện, sau đó hướng dẫn HS tập luyện cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét € € € € € € € € € € € (G V) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn các nội dung ĐHĐN 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học € € € € € € € € € € € (G V) Ngày soạn: 17/8/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 19/8/2011 Tuần 1: Bài 2 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - trò chơi “ Chạy tiếp sức” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Biết cách chơi và tham gia chơI được các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Chơi trò chơi“ Chạy tiếp sức” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Chơi trò chơi“ Chạy tiếp sức” 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1-2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Chạy tiếp sức ” 18-22phút 8-10 phút Lần 1, 2 3- 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1- 2 lần 2 lần €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € (GV) - GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng học sinh quan sát nhận xét biểu dơng tinh thần kết quả tập luyện - Tập cả lớp để củng cố kết quả do giáo viên điều khiển. €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - Cả lớp cùng chơi. GV quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc. €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ €€€€€€ €€ (GV) 3. Phần kết thúc - Dậm chân vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học €€€€€€ €€€€€€ € €€€€€€ (GV) Ngày soạn: 21/8/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 22/8/2011 Tuần 2: Bài 3 Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng TRò chơI “thi xếp hàng nhanh” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách dàn hàng, đồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơI “Thi xếp hàng nhanh” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay, dàn hàng, dồn hàng biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn quay phải, quay trái, dàn hang, dồn hàng - Chơi trò chơi“ Thi xếp hàng nhanh ” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đứng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1-2 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn quay phải, quay trái. dàn hàng, đồn hàng * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Thi xếp hàng nhanh ” 18-22 phút 10-12 phút Lần 1, 2 2-3 phút 1- 2 lần 2 lần 6-8 phút 1-2 lần 2-3 lần - GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - GV quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ - Thi đua trình diễn nội dung đội hình, đội ngũ giữa các tổ. €€€€€€ (GV) €€€€€€ € €€€€€€ - Cho cả lớp tập để củng cố do giáo viên điều khiển €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) - GV nêu tên chò trơi, giải thích cách chơi. - Cho HS chơi thử. - Cho HS chơi chính thức. GV quan sát nhận xét biểu dơng tổ thắng cuộc. €€€€€€ €€€€€€ € €€€€€€ (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € Ngày soạn: 24/8/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 26/8/2011 Tuần 2: Bài 4 Động tác quay sau TRò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách dàn hàng, đồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh - Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi“ Nhảy đúng nhảy nhanh” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay, biết cách quay sau biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn quay phải, quay trái, đi đều. - Học động tác quay sau - Chơi trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” 6-10 phút 2-3 phút 6-7 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn quay phải, trái, đi đều *Chia tổ tập luyện * Học động tác quay sau Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” 18-22 phút 10-12 phút 3-4 phút 1-2 lần 8-10 phút 7-8 phút 1 lần 1 lần 6-8 phút -GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - GV nêu tên động tác, làm mẫu hoàn chỉnh. - Sau đó làm mẫu chậm và phân tích - Cho 3 HS tập thử. GV quan sát uốn nắn. Sau đó hô cho HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn 1 3 2 4 €€€€€ (GV) 1 3 2 4 €€€€€ 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 28/8/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 29/8/2011 Tuần 3: Bài 5 đi đều, đứng lại, quay sau TRò chơi “Kéo ca lừa xẻ” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại, quay sau - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng, đi đều đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đi đều, đứng lại, quay sau - Chơi trò chơi“ Kéo cưa lừa xẻ” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh" 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1-2 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Ôn đi đều, đứng lại, quay sau * Thi trình diễn giữa các tổ * Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ ” 18-22 phút 8-10 phút 8-10 phút Lần 1, 2 Lần 3, 4 1 lần 2 lần 8-10 phút 1-2 lần 2-3 lần GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) - Tập cả lớp do GV điều khiển. - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ €€€€€€ €€€€€€ - Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá sửa chữa sai sót biểu dơng các tổ thi đua tập tốt. €€€€€€ (GV) €€€€€€ € €€€€€€ - Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Gv) - Đội hình hai hàng ngang, HS đứng quay mặt vào nhau làm động tác kéo ca € € € € € € € € € € € € (GV) € € € € € € € € € € € € - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - GV cho cả lớp ôn lại vần điệu - Sau đó cho HS chơi thử. -Chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 27/8/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 03/9/2011 Tuần 3: Bài 6 đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại TRò chơI “bịt mắt bắt dê” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái - đứng lại. - - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bịt mắt bắt dê” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay các hớng, biết cách đi đều vòng phải, trái đúng, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Chơi trò chơi“ Bịt mắt bắt dê” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Làm theo khẩu lệnh” 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang € € € € € € € € € € ( Gv) 2. Phần cơ bản - Ôn quay sau * Chia tổ tập luyện * Học đi đều vòng phải, vòng trái * Chia tổ tập luyện * Trò chơi“ Bịt mắt bắt dê” 18-22 phút 10-12 phút 5-6 phút 5-6 phút 6-8 phút GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ €€€€€€ €€€€€€ - GV làm mẫu động tác chậm vừa làm động tác vừa giảng giải động tác kỹ thuật. GV hô khẩu lệnh cho tổ HS làm mẫu. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - Cho cả lớp cùng chơi GV quan sát nhận xét biểu dương học hoàn thành vai chơi của mình. € € € € € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN đã học 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 08/9/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 09/9/2011 Tuần 4: Bài 7 đi đều vòng phải, vòng tráI, đứng lại TRò chơI “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái, đúng hướng. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng đi đều, biết cách đi đều vòng phải, trái đúng, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái - Chơi trò chơi“ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Kết bạn” 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó di chuyển thành đội hình vòng tròn. € € € € € € € € € € ( Gv) 2. Phần cơ bản a. Đội hình đội ngũ * Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. * Chia tổ tập luyện Thi đi đều vòng phải, vòng trái b. Trò chơi“ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 18-22 phút 14 -15 phút 8-10 phút 1 lần 6-8 phút GV nêu tên động tác. GV điều khiển cả lớp tập luyện. - Chú ý nhắc nhở HS khi bẻ góc, dóng hàng khi đi €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dơng GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -Sau đó cho HS chơi thử. -Chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN đã học 4-6 phút 2-3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ (GV) Ngày soạn: 09/9/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 10/9/2011 Tuần 4: Bài 8 đi đều vòng phải, vòng tráI, đứng lại TRò chơI “bỏ khăn” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái, đúng hướng. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng ngang, quay sau, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đi đều vòng phải, vòng trái - Chơi trò chơi“ Bỏ khăn” * Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Trò chơi "Diệt các con vật có hại" 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1-2 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) - Đội hình 3 hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) 2. Phần cơ bản - Đi đi đều vòng phải, vòng trái * Chia tổ tập luyện Thi tập hợp hàng ngang * Trò chơi “Bỏ khăn” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 1 lần 8 - 10 phút GV nêu tên động tác cho HS thực hiện GV quan sát uốn nắn €€€€€€ €€€€€€ € €€€€€€ (GV) Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dơng GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử. - Chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € € € € (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút 1-2 vòng HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € (GV) Ngày soạn: 11/9/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 12/9/2011 Tuần 5: Bài 9 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau đI đều vòng phảI, vòng tráI, đứng lại TRò chơI “bịt mắt bắt dê” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số và quay sau cơ bản đúng. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bịt mắt bắt dê” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay các hướng, biết cách đi đều đổi chân khi sai nhịp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau - Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Kết bạn” 6-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang € € € € € € € € € € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng * Học đi đều vòng, vòng trái, đứng lại * Chia tổ tập luyện Thi đi đều đổi chân khi sai nhịp * Trò chơi“ Bịt mắt bắt dê” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 1 lần 6-8 phút GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ (GV) GV nêu tên động tác cho 1 nhóm HS thực hiện GV hớng dẫn kỹ thuật động tác và quan sát uốn nắn. Sau đó hô nhịp cho HS thực hiện €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dương GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € € € € ( Gv) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi người thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN đã học 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học € € € € € € € € € € ( Gv) Ngày soạn: 15/9/2011 Lớp 4 Ngày giảng: 16/9/2011 Tuần 5: Bài 10 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau đI đều vòng phảI, vòng tráI, đứng lại TRò chơI “bỏ khăn” I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số và quay sau cơ bản đúng. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn” 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay các hướng, biết cách đi đều đổi chân khi sai nhịp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung địnhlượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau - Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Chơi trò chơi “Bỏ khăn” * Khởi động: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi“ Kết bạn” 6-10 phút 2-3 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV “ Khoẻ” €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang € € € € € € € € € € ( Gv) 2. Phần cơ bản * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng * Học đi đều vòng, vòng trái, đứng lại * Chia tổ tập luyện Thi đi đều đổi chân khi sai nhịp * Trò chơi“ Bỏ khăn” 18-22 phút 5-6 phút 8-10 phút 1 lần 6-8 phút GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ (GV) GV nêu tên động tác cho 1 nhóm HS thực hiện GV hớng dẫn kỹ thuật động tác và quan sát uốn nắn. Sau đó hô nhịp cho HS thực hiện €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát uốn nắn Tổ 1 Tổ 2 €€€€€€ €€€€€€ ( GV) Tổ 3 Tổ 4 €€€€€€ €€€€€€ GV cùng HS quan sát đánh giá, biểu dương GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn € € € € € € € €

File đính kèm:

  • docBai soan the duc 4 - 2011.doc
Giáo án liên quan