Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Chương III: Tĩnh học - Chủ đề 3: Mômen lực

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Chọn câu trả lời sai :

A. Ngẫu lực có tác dụng làm cho vật quay

B.Ngẫu lực là hợp lực của hai lực song song ngược chiều

C. Mômen ngẫu lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của ngẫu lực

D. Không thể tìm được hợp lực của ngẫu lực

Câu 2:Chọn câu trả lời sai :

A. Lực tác dụng lên vật có giá đi qua trục quay thì không có tác dụng làm quay vật

B.Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định không phụ thuộc vào độ lớn của lực

C. Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay tới giá của lực

D. Lực tác dụng lên vật có giá không đi qua trục quay cố định (không song song ) thì có tác dụng làm quay vật

Câu 3:Chọn câu phát biểu sai :

A. Mômen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực

B. Mômen lực được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của vật đó

C. Mômen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của vật

D. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Chương III: Tĩnh học - Chủ đề 3: Mômen lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 3: MÔMEN LỰC I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1:Chọn câu trả lời sai : A. Ngẫu lực có tác dụng làm cho vật quay B.Ngẫu lực là hợp lực của hai lực song song ngược chiều C. Mômen ngẫu lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của ngẫu lực D. Không thể tìm được hợp lực của ngẫu lực Câu 2:Chọn câu trả lời sai : A. Lực tác dụng lên vật có giá đi qua trục quay thì không có tác dụng làm quay vật B.Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định không phụ thuộc vào độ lớn của lực C. Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay tới giá của lực D. Lực tác dụng lên vật có giá không đi qua trục quay cố định (không song song ) thì có tác dụng làm quay vật Câu 3:Chọn câu phát biểu sai : A. Mômen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực B. Mômen lực được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của vật đó C. Mômen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của vật D. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực Câu 4:Chọn phát biểu đúng nhất :Mô men lực là: A. Là đại lượng vô hướng B.Là đại lượng véctơ C. Là đại lượng véctơ vuông góc với mặt phẳng bởi lực với cánh tay đòn của lực và có độ lớn bằng tích độ lớn của lực với cánh tay đòn của nó D. Luôn tích bằng tích véctơ của lực với cánh tay đòn của nó Câu 5:Ở trường hợp nào sau đây ,lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ? A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay B.Lực có giá song song với trục quay C. Lực có giá cắt trục quay D.Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay Câu 6:Biểu thức nào sau đây là biểu thức của quy tắc mômen lực áp dụng cho trường hợp vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của lực F1 làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ và lực F2 làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ A. B. F1d2 = F2d1 C. D. Câu 7:Chọn câu phát biểu đúng : Một vật rắn phẳng ,mỏng có dạng một hình vuông ABCD ,cạnh a =50cm .Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của hình vuông .Các lực có độ lớn 10N và đặt vào hai đỉnh Avà C .Mômen của ngẫu lực trong trường hợp các lực vuông góc với AC là A. 5 N.m B. 5 N.m C. 500 N.m D. 500 N.mCâu 8: Câu 9:Chọn câu phát biểu đúng : Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F =20N .cánh tay đòn của ngẫu lực d =30cm .Mômen của ngẫu lực là: A. 600 N.m B.60 N.m C. 6 N.m D. 0,6 N.m Câu 10:Chọn câu phát biểu đúng : Một vật rắn phẳng ,mỏng có dạng một hình tròn tâm O ,bán kính r =40cm .Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của hình tròn tại hai đầu Avà B của một đường kính .Các lực có độ lớn 5N .Mômen của ngẫu lực này là A. 2 N.m B. 4 N.m C. 8 N.m D.Một kết quả khác Câu 11:Chọn câu đúng : Một người gánh hai thúng ,một thúng gạo nặng 300N , một thúng ngô nặng 200N .Đòn gánh dài 1m .Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo các khoảng d1 và d2 bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng và nằm ngang ? A. d1= 0,5m ,d2 = 0,5m B. d1= 0,6m ,d2 = 0,4m C. d1= 0,4m ,d2 = 0,6m D. d1= 0,25m ,d2 = 0,75m Câu 12:Chọn câu phát biểu đúng : Một thanh chắn đường dài 7,8 m , có trọng lượng 2100N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2m .Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m .Để giữ thanh nằm ngang thì lực tác dụng vào đầu bên phải có giá trị là : A. 2100 N B.100 N C. 780N D.150N Câu 13:Chọn câu phát biểu đúng : A.Mô men lực chỉ phụ thuôc vào độ lớc của lực BQui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định C.Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau, có giá khác nhau cùng tác dụng vào một vật. D.Ngẫu lực không có đơn vị đo Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 2: II. BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 2:

File đính kèm:

  • docCHU DE 3 - MOMEN LUC.doc