Giáo án Vật lý 8 tiết 30 bài 26: Năng xuất toả nhiệt của nhiên liệu

Tiết 30, bài 26: NĂNG XUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

I-MỤC TIÊU:

- Phát biểu đợc định nghĩa năng suất toả nhiệt.

- Viết đợc công thức tính nhiệt lợng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra.

 - Nêu đợc tên và đơn vị của các đại lợng trong công thức.

II- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 Một số tranh, ảnh tài liệu về khai thác dầu, khí của Việt Nam

III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

1)Bài cũ: ? Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt? Viết phơng trình cân bằng nhiệt? Làm bài tập 25.2, có giải thích câu lựa chon?

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 tiết 30 bài 26: Năng xuất toả nhiệt của nhiên liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng: Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng: Tiết 30, bài 26: năng xuất toả nhiệt của nhiên liệu I-Mục tiêu: Phát biểu đợc định nghĩa năng suất toả nhiệt. Viết đợc công thức tính nhiệt lợng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra. - Nêu đợc tên và đơn vị của các đại lợng trong công thức. II- Chuẩn bị của GV và HS Một số tranh, ảnh tài liệu về khai thác dầu, khí của Việt Nam III- Hoạt động dạy- Học 1)Bài cũ: ? Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt? Viết phơng trình cân bằng nhiệt? Làm bài tập 25.2, có giải thích câu lựa chon? 2) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: GV lấy TD về một số nớc trên thế giới giàu lên vì dầu lửa, khí đốt dẫn đến các cuộc tranh chấp dầu lửa, khí đốt. Hiện nay, dấu lửa, than đá, khí đốt.. là ngừôn năng lợng, là các nhiên liệu chủ yếu con ngời sử dụng. Vậy nhiên liệu là gì? chúng ta tìm hiể qua bài học hôm nay -HS theo dõi vấn đề Tiết 30, bài 26: năng xuất toả nhiệt của nhiên liệu Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhiên liệu: -Y/c HS đọc SGK nắm thông tin -GV thông báo: than, củi, dầu là nhiên liệu. -Y/c HS lấy thêm các TD về nhiên liệu. -Đọc SGK nắm thông tin -ghi vở. -Lấy thêm TD I-Nhiên liệu: Than, củi, dầu, là nhiên liệu Hoạt dộng 3: Thông báo về năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: -Y/c HS đọc định nghĩa ở SGK -GV thông báo lại đ/n. -HS ghi đ/n vào vở - HS: Q = q.m II-Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng vật lí cho biết nhiệt lợng toả khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. Đơn vị của năng suṍt tỏa nhiợ̀t là J/kg. Hoạt đụ̣ng 4:xõy dựng cụng thức tính nhiợ̀t lượng do nhiờn liợ̀u bị đụ́t cháy tỏa ra. - Nờ́u kí hiợ̀u q là năng suṍt tỏa nhiợ̀t của nhiờn liợ̀u thì nhiợ̀t lượng tỏa ra khi đụ́t cháy hoàn toàn m kg nhiờn liợ̀u là bao nhiờu ? Hoạt đụ̣ng 5: vọ̃n dụng, cũng cụ́. (10p). - Tại sao dùng bờ́p than lại lợi hơn dùng bờ́p củi? - Tính nhiợ̀t lượng tỏa ra khi đụ́t cháy hoàn toàn 15 Kg củi, 15 Kg than đá. -HS: vì than có năng suṍt tỏa nhiợ̀t lớn hơn củi, đơn giản, tiợ̀n lợi, góp phõ̀n bảo vợ̀ rừng - Hai HS lờn bảng làm, các HS còn lại làm vào tọ̃p. -HS khác nhọ̃n xét III. Cụng thức tính nhiợ̀t lượng do nhiờn liợ̀u bị đụ́t cháy tỏa ra. Q =q.m, trong đó: - Q: nhiợ̀t lượng tỏa ra (J) - q: năng suṍt tỏa nhiợ̀t của nhiờn liợ̀u. - m là khụ́i lượng của nhiờn liợ̀u bị đụ́t cháy hoàn toàn (Kg). IV. VẬN DỤNG: C2: Q1 = qm = 10.106.15 =150.106J. Q2= qm = 27.106.15= 405.106J -Muụ́n có Q1 cõ̀n m = Q1/q =150.106/ 44.106 = 3,41kg dõ̀u hỏa. - Muụ́n có Q2 cõ̀n m = Q2/q =450.106/ 44.106 = 9,2kg dõ̀u hỏa. 3) Củng cố: HS trả lời cõu hỏi nờu ra ở đõ̀u bài : năng suṍt tỏa nhiợ̀t của dõ̀u hỏa lớn hơn. Năng suṍt tỏa nhiợ̀t của nhiờn liợ̀u là gì? Cụng thức tính nhiợ̀t lượng do nhiờn liợ̀u bị đụ́t cháy tỏa ra? 4) Dặn dò: Học bài theo ghi nhớ Làm bài tập ở SBT Đọc phõ̀n có thờ̉ em chưa biờ́t ----------------------------------------

File đính kèm:

  • docnang suat toa nhiet cua nhien lieuvat ly 8.doc
Giáo án liên quan