Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 65 - Bài tập về cảm ứng điện từ

Tiết 65: BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I. MỤC TIÊU

 a. Về kiến thức:

 - Luyện tập việc vận dụng định luật Len xơ và vận dụng quy tắc bàn tay trái

 - Luyện tập việc vận dụng định luật Farađây

 - Tập vận dụng công thức xác định năng lượng từ trường

b. Về kĩ năng:

- Giải thích sự xuất hiện dòng điện cảm và suất điện động cảm ứng

- Kỷ năng giải các bài tập về cảm ứng điện từ,tìm suất điện động cảm ứng,dòng điện cảm ứng.

II. CHUẨN BỊ:

a.Giáo viên: - Một số bài tập trong SGK

b.Học sinh: Ôn tập về các kiến thức đã học về cảm ứng điện từ

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 65 - Bài tập về cảm ứng điện từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiờ́t 65: bài tập về cảm ứng điện từ I. Mục tiÊU a. Vờ̀ kiờ́n thức: - Luyện tập việc vận dụng định luật Len xơ và vận dụng quy tắc bàn tay trái - Luyện tập việc vận dụng định luật Farađây - Tập vận dụng công thức xác định năng lượng từ trường b. Vờ̀ kĩ năng: - Giải thích sự xuất hiện dòng điện cảm và suất điện động cảm ứng - Kỷ năng giải các bài tập về cảm ứng điện từ,tìm suất điện động cảm ứng,dòng điện cảm ứng. II. CHUẩN Bị: a.Giáo viên: - Một số bài tập trong SGK b.Học sinh: Ôn tập về các kiến thức đã học về cảm ứng điện từ III. Tổ CHứC HOạT ĐộNG DạY HọC: Hoạt đụ̣ng của giáo viờn Hoạt đụ̣ng của học sinh Nụ̣i dung Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ(3phút) ? Trình bày về năng lượng từ trường. - Nhận xét trình bày của HS và cho điểm - Cá nhân trả lời câu hỏi của GV - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn Hoạt động 2: Tóm tắt l;ý thuyết(5') - Yêu cầu HS trả lời và tóm tắt các kiến thức sau: ? Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng hay suất điện động cảm ứng. ? Nêu định luật Fa ra đây và định luật lenxơ về cảm ứng điện từ. ? Nêu quy tắc bàn tay phải và công thức tính suất điện động cảm ứng,suất điện động tự cảm. - Chuẩn bị trả lời theo yêu cầu của GV - Trình bày phần trả lời theo câu hỏi của GV - Nhận xét câu trả lời của bạn I - Tóm tắt kiến thức 1.Hiện tượng cảm ứng điện từ Định luật fa ra đây: 2. Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây 3. Hệ số tự cảm của ống dây L = 4p.10-7n2v 4. Suất điện động tự cảm: Hoạt động 3: Bài tập(30') Yêu cầu HS đọc bài tập 1 - Gợi ý tóm tắt đầu bài - Yêu cầu HS nêu phương pháp giải - Yêu cầu HS trình bày kết quả - Nhận xét bài làm của HS @ Yêu cầu HS đọc bài tập 2 - Gợi ý tóm tắt đầu bài - Yêu cầu HS nêu phương pháp giải - Yêu cầu HS trình bày kết quả - Nhận xét bài làm của HS @ Yêu cầu HS đọc bài tập 3 - Gợi ý tóm tắt đầu bài - Yêu cầu HS nêu phương pháp giải - Yêu cầu HS trình bày kết quả - Nhận xét bài làm của HS Đọc SGK - Tìm hiểu đầu bài,những đại lượng đã cho và cần tìm - Viết các công thức liên quan - Tìm các đại lượng trong bài - Lập phương án giải dựa vào dữ kiện đã cho - Giải bài tập - Trình bày bài giải lên bảng - Nhận xét bạn làm bài @ Đọc SGK - Tìm hiểu đầu bài,những đại lượng đã cho và cần tìm - Viết các công thức liên quan - Tìm các đại lượng trong bài - Lập phương án giải dựa vào dữ kiện đã cho - Giải bài tập - Trình bày bài giải lên bảng - Nhận xét bạn làm bài @ Đọc SGK - Tìm hiểu đầu bài,những đại lượng đã cho và cần tìm - Viết các công thức liên quan - Tìm các đại lượng trong bài - Lập phương án giải dựa vào dữ kiện đã cho - Giải bài tập - Trình bày bài giải lên bảng - Nhận xét bạn làm bài II - Bài tập Bài tập 1. Cho AB = 6cm,BC = 4cm B = 0,05T,ω = 10vòng/s Tìm I=? Giải: Trình bày như SGK => Nhấn mạnh cho HS về định luật len xơ Bài tập 2: Giải như SGK Lưu ý: - Tính thì phải tính điện tích hình quạt - Có thể tính ec theo công theo công thức 1 đoạn dây dẫn chuyển động: ec ,(ở đây v là vận tốc trung bình của OM.) Bài số 3: Cho HS tính toán và trình bày. Hoạt động 4: Vận dụng,củng cố(5 phút). - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2/SGK - Nêu 1 số câu hỏi TNKQ đã chuẩn bị trước cho HS trả lời. - Nhận xét câu trả lời của HS và tóm tắt kiến thức bài học - Đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV - Tóm tắt kiến thức bài học Hoạt động 5: Tổng kết bài học (2 Phút) - Nhận xét thái độ học tập của HS - BTVN: Số 5.34; 5.36;5.37/SBT -Dặn HS chuẩn bị bài sự khúc xạ ánh sáng - Ghi nhiệm vụ về nhà. IV. rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiết 65 Bài tập về cảm úng điện từ.doc