Giáo án Vật lý nâng cao 11 - Tiết 15 - Bài tập

Tuần 8

Tiết 15

BÀI TẬP .

I/ Mục tiêu :

1/ Kiến thức:

- Vận dung biểu thức cường độ dòng điện , định luật Om, Suất điện động nguồn điện để giải các bài tập.

2/ Kỷ năng :

- Vận dụng được các công thức để giải các bài tập.

3/ Thái độ :

II/ Phân phối thời gian : 45

III/ Thiết bị thí nghiệm :

IV/ Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

Hoạt động 1: 20 Các câu hỏi lí thuyết

 

doc1 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý nâng cao 11 - Tiết 15 - Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8 Ngày soạn :26/10/2007 Tiết 15 Ngày dạy :27/10/2007 BÀI TẬP . I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức: Vận dung biểu thức cường độ dòng điện , định luật Om, Suất điện động nguồn điện để giải các bài tập. 2/ Kỷ năng : - Vận dụng được các công thức để giải các bài tập. 3/ Thái độ : II/ Phân phối thời gian : 45’ III/ Thiết bị thí nghiệm : IV/ Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học Hoạt động 1: 20 Các câu hỏi lí thuyết Nội dung ghi bảng Sự trợ giúp của GV Hoạt động của HS 1) Phát biểu nào sau đây là không đúng ? a) Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. b) Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trung cho tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng trong một đơn vị thời gian . c) Chiều dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các hạt mang điện tích dương. Chiều của dòng điện quy ước là chiêud chuyển dịch các điện tích âm. 2) Phát biểu nào sau đây là không đúng ? a) Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ : nam châm điện b) Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ : Bàn là điện c) Dòng điện có tác dụng hoá học . Ví dụ : Acquy nóng lên khi nạp điện. d) Dòng điện có tác dụng sinh lý .Ví dụ điện giật * Nêu các câu hỏi về Pin Acquy trong SBT của tác giả NGUYỄN TRỌNG SỬU HS thaỏ luận trả lời các câu hỏi Hoạt động 2 :25 Giải các bài tập Nội dung ghi bảng Sự trợ giúp của GV Hoạt động của HS 1) n=3,125.1018 2) R=400W 3) U1=4V 4) R=75W 5) U=18V 1) Điện tích cuả e là 1,6.10-19C. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng trong thời gian 30s là 15C. Tính số e chuyển qua dây dẫn trong 1s 2) Đoạn mạch gồm điện trỏ R1=100W, mắc nối tiếp với R2=300W. Tính điện trở tương đương của mạch. 3) Cho mạch điện gồm Điện trở R1=100W,nối tiếp với R2=200W. Hiệu điện thế hai đầu mạch là 12V. Tính hđt trên R1. 4) Đạon mạch gồm R1=100W,mắc song song với R2=300W. Tính điện trở của toàn mạch. 5) Cho đoạn mạch gồm R1=100W,măc nối tiếp R2=200W. Đặt vào hai đầu mạch hđt U khi đó hđt hai đầu R1 là 6V. Tính hđt hai đầu mạch. HS tahỏ luận trả lời giải cac bài tập V/ Cũng cố , dặn dò : Cũng cố : Dằn dò : Chuẩn bị bài 12

File đính kèm:

  • doct15.doc