Giáo án Vật lý tuần 5: Đoạn mạch mắc song song

TUẦN: 4.ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG.

I. Mục tiêu bài :

-Suy luận để xây dựng công thức tính R tương đương của đoạn mạch gồm 2 điên trở mắc song song.

-Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch mắc song song.

-Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch maốngng song.

II. Chuẩn bị :

Đối với nhóm hs :3 R có giá trị khác nhau ,vônkế,ampekế,công tắc,nguồn điện,các đoạn dây nối mạch điện.

Đối với giáo viện :bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ mạch điện.

III. Các bước lên lớp :

 1. Ổn định :

 2. Kiểm tra bài cũ :

-Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 2 điện trở,em hãy viết công thức tính :

+I qua mạch,qua mỗi R .

+U qua mạch,qua mỗi R .

+R tương đương .

+Làm bài tập 4.4 , 4.5 SBT.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý tuần 5: Đoạn mạch mắc song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 4.ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG. TIẾT: c&d I. Mục tiêu bài : -Suy luận để xây dựng công thức tính R tương đương của đoạn mạch gồm 2 điên trở mắc song song. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch mắc song song. -Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch maốngng song. II. Chuẩn bị : Đối với nhóm hs :3 R có giá trị khác nhau ,vônkế,ampekế,công tắc,nguồn điện,các đoạn dây nối mạch điện. Đối với giáo viện :bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ mạch điện. III. Các bước lên lớp : 1. Ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ : -Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 2 điện trở,em hãy viết công thức tính : +I qua mạch,qua mỗi R . +U qua mạch,qua mỗi R . +R tương đương . +Làm bài tập 4.4 , 4.5 SBT. 3. Hoạt động dạy học : HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS và ND bài HĐ 1: Đặt vấn đề. -Yêu cầu hs nhắc lại các công thức mạch nối tiếp tính :U,R,I ? -Còn trong mạch song song vẫn có 2 R thì U,I,R thì tính như thế nào? Qua bài này sẽ giúp em trả lời. HĐ 2:Tìm hiểu U và I trong mạch song song -Yều cầu hs nhắc lại kiến thức lớp 7 : +I qua mạch chính ? +U qua mỗi R (qua mạch). -Yêu cầu hs đọc câu C1 : +Gọi vài hs trả lời. + Uvà I trong mạch này có đặc điểm gì? -Cho hs đọc và trả lời C2 : +Hướng dẫn hs lập công thức I +Lập tỉ số và suy ra. HĐ 3: Xây dựng công thức R tương đương. -Yêu cầu hs đọc câu C3 : +Viết công thức tính I qua R ,qua mạch +Thế I vào (1) để suy ra hệ thức mới HĐ 4:Tiến hành thí ngghiệm kiểm tra,rút ra kết luận. -Giáo viên treo sơ đồ H 5.1 SGK lên cho hs quan sát. - + V A -Yêu cầu hs mắc hs mắc mạch điện như trên. -Gv theo dõi ,kiểm tra hướng dẫn lấy số đo. -Hs so sánh IAB và I’AB . -Từ thí nghiệm trên,em rút ra kết luận gì về 2R được mắc song song. HĐ5 : Tìm hiểu vận dụng. -Cho hs đọc câu C4 : +Gọi vài hs trả lời. +Gv theo dõi và nhận xét. +Nếu hs trả lời không được,gv gợi mở bằng cách đưa ra câu hỏi nhỏ. -Yêu cầu hs đọc câu C5 SGK : +Gọi vài hs trả lời. +Gv theo dõi và sữa . Hs hoạt động cá nhân và tham gia trả lời: +Từng hs nêu công thức: I1 =I2 =I , U1 =U2 =U , R=R1+R2 +Gọi vài hs nêu dự đoán của nhóm về công thức mạch song song. I. CĐ dòng điện và HĐT trong đoạn mạch song song. 1/ nhắc lại kiến thức cũ: -Hs lắng nghe và trả lời : + I1 +I2 =I , U1 +U2 =U -Từng hs trả lời C1 : V A +R1 // R2 . + đo HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch. đo CĐ dòng điện trong mạch. + I1 +I2 =I , U1 +U2 =U -Hs đọc C2 và thảo luận nhóm: và Lập tỉ số : (U1 = U2 ) II. Điện trở tương đương của đoạn mạch. 1/ Công thức : -Hs đọc câu C3 và thảo luận nhóm đưa ra câu trả lời : và và -Ta có : I= I1 +I2 è 2/ Thí nghiệm kiểm tra : -Hs quan sát và mắc mạch điện H5.1 +Các nhóm mắc song báo giáo viên cho tiến hành thí nghiệm. +Mỗi cá nhân tự lấy số liệu IAB và I’AB . -Hs trong nhóm thảo luận để rút ra kết luận. 3/ Kết luận : Đối với đoạn mạch gồm 2 R mắc // thì nghịch đảo R tương đương bằng tổng các nghịch đảo của R thành phần. III. Vận dụng : -Cá nhân hs tự đọc SGK câu C4 : +Được mắc song song. +2 hs đại nhóm lên vẽ sơ đồ. +Quạt vẫn hoạt động (do quạt và đèn mắc //) -Hs tham gia trả lời C5 : + +Tương tự : 4/ Cũng cố bài: -Trong đoạn mạch mắc song song, em hãy viết các hệ thức : +Điện trở tương đương. +Cường độ dòng điện qua mạch. +Chứng minh : 5/ Dặn dò : -Về nhà học bài và làm bài 5.1 đến 5.3 SBT. -Soạn bài mới : bài 6 +Làm 3 bài tập SGK. +Trong mạch điện gồm 3 R :R1=R2=30 và R3=20 được mắc song song vào mạch có U=120V. Tính : a/ R tương đương. b/ I qua mạch và qua mỗi R. c/ Nếu bỏ đi R1 thì Rtđ có giá trị bao nhiêu ? (U không đổi) 6/ Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docBAI 5 BAI TAP VAT LI.doc
Giáo án liên quan