Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý lớp 10

- HS hiểu khái niệm chuyển động cơ, tốc độ trung bình, nắm chắc kn hệ qui chiếu.

-HS nắm đn chuyển động thẳng đều, công thức tính quãng đường, ptcđ và vẽ được đồ thị tọa độ thời gian

 

doc29 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý lớp 10, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch giảng dạy mụn vật Lý Lớp 10 Môn học: Vật lí Tổng số tiết: 70 Lý thuyết: 66 Thực hành: 4 Số tiết trong 1 tuần: 2 Số tiết thực hành, thí nghiệm: 4 Số tiết ngoại khóa: 4 Nội dung NK:Tìm hiểu các nhà bác học VL, tìm hiểu VLHĐ Tuần Thứ tự tiết trong PPCT Tên chương, bài Mục tiêu (KT, KN,TĐ) trọng tâm Phương pháp dạy học chủ yếu Đồ dùng DH Tăng giảm tiết, lí do Tự đánh giá mức độ đạt được 1 1 Chuyển động cơ - HS hiểu khái niệm chuyển động cơ, tốc độ trung bình, nắm chắc kn hệ qui chiếu. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 2 Chuyển động thẳng đều -HS nắm đn chuyển động thẳng đều, công thức tính quãng đường, ptcđ và vẽ được đồ thị tọa độ thời gian - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 3* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về chuyển động đều. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 2 4 Chuyển động thẳng biến đổi đều - HS nắm được khái niệm chuyển động thẳng biến đổi đều, xác định a, v, công thức S. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 5 Chuyển động thẳng biến đổi đều - Biết cách xây dựng công thức cho chuyển động thẳng chậm dần đều. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 6* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 3 7 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 8 Sự rơi tự do - Nắm khái niệm chuyển động rơi tự do trong lí thuyết và trong thực tế. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 9* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về sự rơi tự do. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 4 10 Sự rơi tự do - Khảo sát sự rơi tự do, xây dựng các công thức. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 11 Chuyển động tròn đều - Phân biệt chuyển động tròn và chuyển động tròn đều. Nắm khái niệm - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 12* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về chuyển động tròn đều. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 5 13 Chuyển động tròn đều - Tìm hiểu về gia tốc trong chuyển động tròn đều, xây dựng công thức tính - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 14 Tính tương đối của Chuyển động. Công thức cộng vận tốc - Tìm hiểu tính tương đối của chuyển động và tính tương đối của vận tốc - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 15* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về tính tương đối của chuyển động. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 6 16 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về tính tương đối của cđ. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 17 Sai số của phép đo các đại lượng vật lý - Tính sai số của các phép đo các đại lượng vật lí. Các loại sai số. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 18* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về sai số. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 7 19 Thực hành: Khảo sát Chuyển động rơi tự do - Khảo sát bằng thực nghiệm chuyển động rơi tự do. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 20 Thực hành: Khảo sát Chuyển động rơi tự do - Xử lí kết quả thí nghiệm. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 21* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, phân dạng bài tập của chương. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 8 22 Kiểm tra một tiết - Đánh giá kết quả học tập của học sinh. - Dụng cụ học tập 23 Tổng hợp và phân tích lực - Nắm phương pháp phân tích và tổng hợp lực. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 24* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, phân loại và PP tổng hợp và phân tích lực. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 9 25 Ba định luật Newton - Tìm hiểu nội dung của điịnh luật I,II. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 26 Ba định luật Newton - Tìm hiểu nội dung định luật III và vận dụng giải bài tập. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 27* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về 3 định luật Newton. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 10 28 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về các ĐL Newton. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 29 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn. - Tìm hiểu về lực hấp dẫn và nội dung định luật vạn vật hấp dẫn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 30* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về lực hấp dẫn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 11 31 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Hooke - Tìm hiểu các đặc điểm của lực đàn hồi. Nội dung định luật Hooke. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 32 Lực Ma sát - Tìm hiểu các loại lực ma sát: Sự xuất hiện, đặc điểm, công thức tính. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 33* Bài tập tự chọn - Ôn tập, giải các bài tập về định luật Hooke và lực ma sát. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 12 34 Lực hướng tâm - Tìm hiểu lực hướng tâm, ứng dụng và công thức tính. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 35 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về lực hướng tâm. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 36* Bài tập tự chọn - Ôn tập, giải các bài tập bằng PP động lực học. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 13 37 Bài toán về chuyển động ném ngang - Khảo sát chuyển động ném ngang. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 38* Bài tập tự chọn - Khảo sát chuyển động ném xiên, vận dụng giải bài tập. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 39 Thực hành: Đo hệ số ma sát - Tiến hành lắp ráp thí nghiệm, bước đầu đo hệ số ma sát. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 14 40 Thực hành: Đo hệ số ma sát - Thu thập thông tin và xử lí kết quả. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Dụng cụ thí nghiệm 41 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song - Xác định điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 2 lực. Cách xác định trọng tâm của vật. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 42* Bài tập tự chọn - Ôn tập, vận dụng xác định trong tâm của vật rắn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 15 43 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song - Nội dung qui tắc hợp lực đồng qui. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 44 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực - Định nghĩa Momen lực, điều kiện cân bằng cho 1 vật có trục quay cố định. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 45* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về tĩnh học. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 16 46 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song. Qui tắc hợp lực song song cùng chiều. - Tìm hiểu qui tắc hợp lực song song, điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của các lực song song. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 47 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế. - Nắm các dạng cân bằng, điều kiện cân bằng, đặc điểm của các dạng cân bằng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 48* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về cân bằng của vật rắn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 17 49 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. - Nắm chuyển động tịnh tiến. Các đặc điểm? - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 50 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. - Nắm chuyển động quay. Các đặc điểm của chuyển động quay. Tác dụng của Momen lực trong chuyển động quay. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 51* Bài tập tự chọn - Ôn tập, vận dụng giải các bài tập về cân bằng của vật rắn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 18 52 Ngẫu lực - Nắm khái niệm Ngẫu lực. Momen Ngẫu lực. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 53 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về Ngẫu lực. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 19 54* Bài tập tự chọn - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về Ngẫu lực. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 55 Kiểm tra học kì I - Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong một học kì. 20 56 Động lượng. ĐLBT Động lượng (T1) - Nắm các khái niêm: Hệ kín (Hệ cô lập), khái niệm về động lượng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 57* Bài tập tự chọn - Làm các bài tập cơ bản về động lượng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 58 Động lượng. ĐLBT Động lượng (T2) - Nắm nội dung định luật bảo toàn động lượng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 21 59 Công. Công suất (T1) - Nắm khái niệm và các đặc điểm của công. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 60* Bài tập tự chọn - Phân loại và PP giải một số dạng bài tập về Công cơ học. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 61 Công. Công suất (T2) - Nắm khái niệm và các đặc điểm của công suất. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 22 62 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập về công, công suất. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 63* Bài tập tự chọn - Phân loại và PP giải một số dạng bài tập về Công – công suất. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 64 Động năng - Hiểu kn động năng, xây dựng công thức tính động năng. Đlí động năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 23 65* Bài tập tự chọn - Phân loại và PP giải Bài tập tự chọn về động năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 66 Thế năng - Tìm hiểu khái niêm về thế năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 67 Thế năng - Công thức tíng thế năng. Vận dụng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng Tích hợp GDBVMT 24 68* Bài tập tự chọn - Phân loại và phương pháp giải bài tập về thế năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 69 Cơ năng - Tìm hiểu khái niệm cơ năng. ĐLBT cơ năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 70 Bài tập - Ôn tập củng cố kiến thức, vận dụng giải các bài tập áp dụng ĐLBT cơ năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 25 71 Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử - Hiểu cấu tạo bên trong của vật chất. Nội dung thuyết động học phân tử. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 72* Bài tập tự chọn - Phân loại và PP giải một số bài tập về Cờu tạo chất. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 73 Quá trình đẳng nhiệt. ĐL Bôi- Mariot - Tìm hiểu nội dung định luật Boi- Mariot cho qt đẳng nhiệt. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 26 74 Quá trình đẳng tích. ĐL Saclơ. - Tìm hiểu quá trình đẳng tích và nội dung ĐL Saclơ. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 75* Bài tập tự chọn - Phân loại và PP giải bài tập vận dụng ĐL Saclơ và định luật Bôi-Mariot. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 27 76 PTTT của khí lí tưởng (T1) - Xây dựng pt trạng thái của khí lí tướng cho quả trình bất kì. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 77 PTTT của khí lí tưởng (T2) - Nghiên cứu tiếp về PTTT. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 78* Bài tập tự chọn - Phương pháp giải một số bài tập vận dụng PT trạng thái của khí lí tưởng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 28 79 Bài tập - Ôn tập, vận dụng giải các bài tập về chất khí. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 80* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về PTTT. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 81 Kiểm tra 1 tiết - Đánh giá kết quả học tập 1 chương. 29 82 Nội năng và sự biến thiên nội năng - HS hiểu khái niệm nộ năng, các PP làm biến đổi nội năng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 83 Các NL NĐLH - Tìm hiểu nguyên li I NĐLH và những ứng dụng thực tiễn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 84* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về Các NL NĐLH - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 30 85 Các NL NĐLH - Tìm hiểu nội dung và ứng dụng của nguyên lí II NĐLH. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng Tích hợp BVMT 86 Bài tập - Củng cố kiến thức về các NL NĐLH. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 87* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về các NL NĐLH. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 31 88 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình - Nắm khái niệm tinh thể, chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 89 Biến dạng cơ của vật rắn - Nắm các loại biến dạng cơ. Nội dung và biểu thức ĐL Hooke. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 90* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về biến dạng cơ của vật rắn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 32 91 Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Nắm được nguyên nhân của sự nở vì nhiệt. Công thức sự nở dài và nở khối. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 92 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Hiểu hiện tượng căng mặt ngoài, HT dính ướt và không dính ướt. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 93* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 33 94 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Hiểu hiện tượng mao dẫn, xây dựng công thức tính h. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng Tích hợp BVMT 95* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 96 Sự chuyển thể của các chất - HS nắm được HT nóng chảy, công thức tính nhiệt nóng chảy, sự bay hơi. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 34 97 Bài tập - Phân loại dạng bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 98 Sự chuyển thể của các chất - HS hiểu bản chất của sự sôi. Hiểu khái niệm về nhiệt hoá hơi. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng Tích hợp BVMT 99* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 35 100 Độ ẩm của Không khí - Nắm các khái niệm: Độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại, độ ẩm tỉ đối. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SGK, GIÁO ÁN. - Đồ dùng 101 Bài tập - Bài tập về lực căng mặt ngoài, hiện tượng mao dẫn. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 102 Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng - Hướng dẫn HS cách lắp ráp thí nghiệm và cách tiến hành thí nghiệm. - Đàm thoại gợi mở - Đồ dùng thí nghiệm 36 103* Bài tập tự chọn - Phân loại dạng bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 104 Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng - Thu thập thông tin, xử lí số liệu. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Đồ dùng thí nghiệm 37 105* Bài tập tự chọn - Ôn tập tổng hợp. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Bài tập. - Kiến thức cũ 106 Kiểm tra học kì 2 - Đánh giá kết qua một năm học. Thốt nốt, ngày 3 thỏng 10 năm 2008 Nguyễn Hữu Chớ Kế hoạch giảng dạy bộ môn : Lí Lớp 11 Môn học: Vật lí Tổng số tiết: 70 Lý thuyết: 64 Thực hành: 6 Số tiết trong 1 tuần: 2 Số tiết thực hành, thí nghiệm: 6 Số tiết ngoại khóa: 4 Nội dung NK: Tìm hiểu Vật lí mô phỏng Tuần Thứ tự tiết trong PPCT Tên chương, bài (LT, TH) Mục tiêu (KT, KN,TĐ) trọng tâm Phương pháp dạy học chủ yếu Đồ dùng DH Tăng giảm tiết, lí do Tự đánh giá mức độ đạt được 1 1 Điện tích. Định luật Culông - Nắm nội dung Định luật. - Vận dụng giải thích các hiện tượng nhiểm điện. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập. Tích hợp BVMT 2 Thuyết Electron - Nắm nội dung thuyết electron. - Vận dụng giải thích các hiện tượng nhiểm điện. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 2 3 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 4 Điện trường. CĐ điện trường. Đường sức điện - Nắm khái niệm điện trường. - Nắm được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập Tích hợp BVMT 3 5 Điện trường. CĐ điện trường. Đường sức điện - Nắm khaí niệm đường sức điện. - Nắm đặc điểm, tính chất của đường sức điện. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 6 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 4 7 Công của lực điện - Nắm định nghĩa công của lực điện. - Phát biểu định nghĩa điện thế, hiệu điện thế. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 8 Điện thế- Hiệu điện thế - Nắm khái niệm điện thế, hiệu điện thế. - ý nghĩa của điện thế, hiệu điện thế. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 5 9 Tụ điện - Nắm khái niệm tụ diện. - Biết đựơc sự phóng, tích của tụ điện. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 10 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 6 11 Dòng điện không đổi - Nhắc lại kiến thức cũ về dòng điện. - Phát biểu định nghĩa về cường độ dòng điện. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 12 Dòng điện không đổi - Nắm cấu tạo của Pin và ắc qui. - Hiểu khái niệm suất điện động. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 7 13 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 14 Điện năng- Công suất điện - Nắm công thức tính điện năng. - Vận dụng giải bài tập. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 8 15 Điện năng- Công suất điện - Nắm công thức tính công suất điện. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 16 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 9 17 Định luật Ôm đối với toàn mạch - Nắm nội dung định luật Ôm toàn mạch. - Vận dụng giải bài tập. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 18 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 10 19 Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn thành bộ - Nắm nọi dung định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện. - Biết cách ghép nguồn thành bộ. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 20 PP giải một số bài toán về mạch điện - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 11 21 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 22 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của Pin - ôn tậo kiến thức. - Xây dựng cơ sở lí thuyết. - Xây dựng phương án thí nghiệm. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Đồ dùng thí nghiệm 12 23 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của Pin - Bước đầu làm quen với PP thực nghiệm. - Xây dựng mô hình thí nghiệm, đo đạc lấy số liệu. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Đồ dùng thí nghiệm 24 Kiểm tra 1 tiết - Đánh giá kết quả học tập của học sinh. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Dụng cụ học tập 13 25 Dòng điện trong kim loại - nắm bản chất dòng điện trong kim loại. - Hiểu cơ chế của dòng điện trong kim loại. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 26 Dòng điện trong chất điện phân - Nắm bản chất dòng điện trong chất điện phân. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 14 27 Dòng điện trong chất điện phân - Nắm bản chất dòng điện trong chất điện phân. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 28 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 15 29 Dòng điện trong chất khí - Nắm bản chất dòng điện trong chất khí. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 30 Dòng điện trong chất khí - Nắm bản chất dòng điện trong chất khí. - So sánh với chất điện phân và kim loại. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập Tích hợp BVMT 16 31 Dòng điện trong chân không - Nắm bản chất dòng điện trong chân không. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 32 Dòng điện trong chất bán dẫn - Nắm bản chất dòng điện trong chất bán dẫn. - So sánh với trong chân không. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 17 33 Dòng điện trong chất bán dẫn - Nắm bản chất dòng điện trong chất bán dẫn. - So sánh với trong chân không. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 34 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 18 35 Kiểm tra học kì I - Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong một học kì. 36 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Diot bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Trandito - Xây dựng mô hình thí nghiệm. - Bước đầu lắp ráp thí nghiệm. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Đồ dùng thí nghiệm 19 37,38 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Diot bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Trandito - Thí nghiệm, thu thập kết quả. - Xử lí kết quả, viết báo cáo. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Đồ dùng thí nghiệm 20 39,40 Từ trường - Nắm khái niệm từ trường. - Ngững đặc điểm của từ trường. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 21 41 Lực từ. Cảm ứng từ - Hiểu bản chất của lực từ. - Khái niệm cảm ứng từ. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 42 Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt -Nắm đặc điểm từ trường của dòng điện có dạng đặc biệt. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập 22 43 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 44 Lực Lo-ren-xơ - Nắm đặc điểm của lực Lo-ren-xơ. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - SKG, STK, Giáo án - Dụng cụ học tập Tích hợp BVMT 23 45 Bài tập - Ôn tập, củng cố kiến thức. - Vận dụng lí thuyết giải một số dạng bài tập cơ bản. - Đàm thoại gợi mở. - Giảng giải. - Kiến thức cũ - Bài tập. 46 Từ thông cảm ứng điện từ - Nắm khái niệm tè thông

File đính kèm:

  • docke hoach bo mon ly.doc