Kế hoạch sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học môn Vật lí 11 nâng cao

Điện nghiệm, quả cầu kim loại, máy phát tĩnh đi

Một chiếc điện nghiệm,thanh êbonit,thước nhựa mảnh lụa ,miếng polietylen.chuẩn bị TN do hưởng ứng ,cọ xát

Mảnh thép inoc có dây dẫn điện nối với đầu phích cấm,giá TN ,máy phát tĩnh điện,bộ 2 tua tĩnh điện,bộ tụ điện có 2 bản cực bằng thép,hình vẽ các đường sức điện trường lên khổ giấy lớn

Tĩnh điện kế,tụ điện có điện dung vài chục microfara,bộ acquy,2 quả cân,que dò,khay cát ẩm

Tĩnh đệin kế, điện nghiệm, quả cầu thử và một số vật dẫn khác

Pin khô đã bóc,acquy mới và caquy cũ

Một tụ điện đã được bóc ra, tụ xoay, các loại tụ điện khác nhau,phiêu học tâp

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học môn Vật lí 11 nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ HO¹CH Sö DôNG THIÕT BÞ Vµ §å DïNG D¹Y HäC M¤N VËT LÝ 11 N¢NG CAO TT TÊN BÀI TIẾT CT DỤNG CỤ -THIẾT BỊ GHI CHÚ 1 Bài 1:Điện tích .ĐL Cu-Lông 1 Điện nghiệm, quả cầu kim loại, máy phát tĩnh đi 2 Bài 2:Thuyết electron.ĐLBTĐT 2 Một chiếc điện nghiệm,thanh êbonit,thước nhựa mảnh lụa ,miếng polietylen.chuẩn bị TN do hưởng ứng ,cọ xát 3 Bài 3:Điện trường. 3 Mảnh thép inoc có dây dẫn điện nối với đầu phích cấm,giá TN ,máy phát tĩnh điện,bộ 2 tua tĩnh điện,bộ tụ điện có 2 bản cực bằng thép,hình vẽ các đường sức điện trường lên khổ giấy lớn 4 Bài 4:Công của lực điện.Hiệu điện thế 4,5 Tĩnh điện kế,tụ điện có điện dung vài chục microfara,bộ acquy,2 quả cân,que dò,khay cát ẩm 5 Bài 5:Bài tập về lực Culông và điện trường. 6;7 6 Bài 6:Vật dẫn và điện môi trong điện trường. 8 Tĩnh đệin kế, điện nghiệm, quả cầu thử và một số vật dẫn khác Pin khô đã bóc,acquy mới và caquy cũ 7 Bài 7:Tụ điện 9 Một tụ điện đã được bóc ra, tụ xoay, các loại tụ điện khác nhau,phiêu học tâp 8 Bài 8: Năng lượng điện trường 10 9 Bài 9: Bài tập về tụ điện 11;12 10 Bài 10:Dòng điện không đổi. Nguồn điện 13 11 Bài 11: Pin và acquy 14 Pin khô đã bóc,acquy mới và caquy cũ 12 Bài 12: Điện năng và công suất điện. Định luật Jun – Len - xơ 15;16 13 Bài 13:Định luật Ôm đối với toàn mạch 18 14 Bài 14: Định luật Ôm đối với các loại mạch điện 20;21 15 Bài 15: Bài tập về định luật Ôm và công suất điện 22;23 16 Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện 24;25 Pin cũ loại 1,5V. Pin mới cùng loại. Biến trở, vôn kế 3-6V, ampekế0,5-3A, công tắc, bảng điện, dây nối 17 Bài 17: Dòng điện trong kim loại 26;27 Vẽ phóng to các hình vẽ 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 và bảng 17.2 SGK TT TÊN BÀI TIẾT CT DỤNG CỤ -THIẾT BỊ GHI CHÚ 18 Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tương siêu dẫn 28 Cặp nhiệt điện, đèn cồn và mili ampekế nhạy 19 Bài 19: Dòng điện trong chất điện phân 29;30 Bộ dụng cụ dòng điện trong chất điện phân Bộ dụng cụ thí nghiệm để thiết lập định luật Ôm khi có hiện tượng dương cực tan Vẽ phóng to các hình 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 và bảng 19.1SGK 20 Bài 20: Bài tập về dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân 31 21 Bài 21: Dòng điện trong chân không 32 Vẽ phóng to các hình 21.1, 21.2, 21.6, 22 Bài 22: Dòng điện trong chât khí 33;34 23 Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn 37;38 Diot ,tranzito 24 Bài 24: Linh kiện bán dẫn 39;40 Diot ,tranzito, Lắp thí nghiệm minh hoạ tính chỉnh lưu của diôt 25 Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito 42;43 Bộ dụng cụ xác định đặt tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặt tính khuyếch đại của tranzito(PTN) 26 Bài 26: Từ trường 44 Kim nam châm,nam châm thẳng, nam châm chữ U, bộ pin, dây dẫn, tờ bìa, mạt sắt 27 Bài 27: Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện 45 Bộ thiết bị TN xác định lực từ tác dụng lên dòng điện 28 Bài 28: Cảm ứng từ 46 Bộ thiết bị TN xác định lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện 29 Bài 29: Từ trường của một số dòng điện đơn giản 47 Khung dây hình chữ nhật nhiều vòng, khung dây tròn, ống dây, bìa , kim nam châm, mạt sắt 30 Bài 30: Bài tập về từ trường 48 31 Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe 19 Bộ TN tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song 32 Bài 32: Lực Lơrenxơ 50 Bộ TN về chuyển động của êlectroong trong từ trường. 33 Bài 33: Kung dây có dòng điện đặt trong từ trường 51 Khung dây, bộ pin và các dây nối 34 Bài 34: Sự từ hoá các chất. Sắt từ 52 Nam châm, ống dây có lõi sắt 35 Bài 35: Từ trường trái đất 53 La bàn TÊN BÀI TIẾT CT DỤNG CỤ -THIẾT BỊ GHI CHÚ 36 Bài 36: Bài tập về lực từ 54 37 Bài 37:Thực hành: Xác định từ trường nằm ngang của từ trương trái đất 55;56 La bàn tang có các vòng dây 100-200-300 vòng, vạn năng kế, nguồn 1 chiều 6V, các dây dẫn 38 Bài 38: Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng 58;59 Ống dây, nam châm thẳng, điện kế, vòng dây, biến trở, bộ pin, ngắt điện 39 Bài 39: Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 60 Mô hình máy phát điện xoay chiều 40 Bài 40: Dòng Fu – cô 62 Bộ TN về dòng Fu - cô 41 Bài 41: Hiện tượng tự cảm 63 Bộ TN về dòng điện khi đóng mạch và khi ngắt mạch 42 Bài 42: Năng lượng từ trường 64 Bộ TN về dòng điện khi ngắt mạch 43 Bài 43: Bài tập về cảm ứng điện từ 65 44 Bài 44:Khúc xạ ánh sáng 66 Bể nước trong suốt,bản mặt song song trong suốt,bản gắn có chia độ,đèn laser 45 Bài 45:Phản xạ toàn phần 67 bản mặt song song trong suốt,bản gắn có chia độ,đèn laser 46 Bài 46: Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần 47 Bài 47:Lăng kính 72 Một số lăng kính,nguồn sáng laze 48 Bài 48:Thấu kính mỏng 73;74 Một số thấu kính mỏng,nguồn sáng tranh vẽ để giới thiệu đặc trưng của thấu kính 49 Bài 49: Bài tập về lăng kính và thấu kính 75;76 50 Bài 50: Mắt 77 Ảnh màu về mắt. Dùng phần mềm mô phỏng 51 Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục 78 Kính cận, kính viễn, phần mềm mô phỏng 52 Bài 52:Kính lúp 80 Một số kính lúp có độ bội giác khác nhau 53 Bài 53:Kính hiển vi 81 Kính hiển vi,tranh sơ đồ chiếu qua kính 54 Bài 54:Kính thiên văn 82 Kính thiên văn,tranh sơ đồ chiếu qua kính 55 Bài 55: Bài tập về dụng cụ quang học 83; 84 56 Bài 56:Thực hành :Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì 85;86 Bộ TN :xác định tiêu cự của thấu kính phân kì(PTN)

File đính kèm:

  • docKH su dung thiet bi TN 11NC.doc