Kiểm tra 1 tiết Lý 8 – Tiết 8

Đề01:

Câu1: Khi em đang ngồi trên một ôtô đang chạy trên đường, bỗng nhiên ôtô rẽ sang trái, người em sẽ bị nghiêng về phía nào? vì sao? (2,0điểm)

Cõu 2: (3,0điểm)

a) Hãy kể tên các loại ma sát ?

b) Nờu vớ dụ chứng tỏ ma sỏt có hại, có lợi? (Mỗi trường hợp 2 ví dụ)

Cõu 3: An đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h với thời gian là 30phút. Hãy tính quãng đường từ nhà An đến trường. (3.0 điểm)

Cõu 4: Hãy biểu diễn lực kéo một vật theo phương nằm ngang có độ lớn 20N (biết tỉ xích ứng với 10N là 1cm) (2,0điểm)

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 28/12/2016 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết Lý 8 – Tiết 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1tiết lý8 – Tiết8 Đề01: Câu1: Khi em đang ngồi trên một ôtô đang chạy trên đường, bỗng nhiên ôtô rẽ sang trái, người em sẽ bị nghiêng về phía nào? vì sao? (2,0điểm) Cõu 2: (3,0điểm) a) Hãy kể tên các loại ma sát ? b) Nờu vớ dụ chứng tỏ ma sỏt cú hại, cú lợi? (Mỗi trường hợp 2 vớ dụ) Cõu 3: An đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h với thời gian là 30phút. Hãy tính quãng đường từ nhà An đến trường. (3.0 điểm) Cõu 4: Hãy biểu diễn lực kéo một vật theo phương nằm ngang có độ lớn 20N (biết tỉ xích ứng với 10N là 1cm) (2,0điểm) Kiểm tra 1tiết lý8– Tiết8 Đề02: Câu1: Khi em đang ngồi trên một ôtô đang chạy trên đường, bỗng nhiên ôtô rẽ sang phải, người em sẽ bị nghiêng về phía nào? vì sao? (2,0điểm) Cõu 2: Bình đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 20km/h với thời gian là 30phút. Hãy tính quãng đường từ nhà Bình đến trường. (3.0 điểm) Cõu 3: Hãy biểu diễn lực kéo một vật theo phương nằm ngang có độ lớn 15N (biết tỉ xích ứng với 5N là 1cm) (2,0điểm) Cõu 4: (3,0điểm) a) Hãy kể tên các loại ma sát ? b) Nờu vớ dụ chứng tỏ ma sỏt cú hại, cú lợi? (Mỗi trường hợp 2 vớ dụ)

File đính kèm:

  • docKtra 1tiet ChuongILy8.doc
Giáo án liên quan