Kiểm tra 15 phú môn: Vật lí 10 cơ bản - Mã đề 123

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo phương trình x = 10 + 5t (x: mét, t: giây). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?

A. Từ điểm O với vận tốc 10m/s. B. Từ điểm M cách O 10m với vận tốc 5m/s.

C. Từ điểm O với vận tốc 5m/s D. Từ điểm M cách O 5m với vận tốc 10m/s

Câu 2: Trong công thức tính vận tốc của một vật chuyển động chậm dần đều thì:

 

A. a, v0 luôn trái dấu. B. v0 luôn dương.

C. a, v0 luôn cùng dấu. D. a luôn âm.

Câu 3: Chuyển động rơi của một vật trong không khí được coi là rơi tự do nếu:

A. sức cản của không khí nhỏ hơn trọng lực tác dụng lên vật. B. vật có khối lượng nhỏ.

C. vật có kích thước nhỏ. D. sức cản của không khí rất nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phú môn: Vật lí 10 cơ bản - Mã đề 123, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC HẢI PHÒNG ----*---- TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM KIỂM TRA 15 PHÚT-C12 Môn: VẬT LÍ 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài 15 phút; 20 câu trắc nghiệm Mã đề 123 Câu 1: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo phương trình x = 10 + 5t (x: mét, t: giây). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? A. Từ điểm O với vận tốc 10m/s. B. Từ điểm M cách O 10m với vận tốc 5m/s. C. Từ điểm O với vận tốc 5m/s D. Từ điểm M cách O 5m với vận tốc 10m/s Câu 2: Trong công thức tính vận tốc của một vật chuyển động chậm dần đều thì: A. a, v0 luôn trái dấu. B. v0 luôn dương. C. a, v0 luôn cùng dấu. D. a luôn âm. Câu 3: Chuyển động rơi của một vật trong không khí được coi là rơi tự do nếu: A. sức cản của không khí nhỏ hơn trọng lực tác dụng lên vật. B. vật có khối lượng nhỏ. C. vật có kích thước nhỏ. D. sức cản của không khí rất nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật. Câu 4: Vật rơi tự do từ độ cao 100m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2, vận tốc của vật ở độ cao 80m là: A. 20m/s B. 10m/s C. 40m/s D. 30m/s Câu 5: Một vật chuyển động thẳng đều có tốc độ là 1,2km/phút. Tốc độ của vật đó tính theo đơn vị m/s là: A. 10,8m/s B. 20m/s C. 12m/s D. 24m/s Câu 6: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình toạ độ: x = 100 + 2t + t2 (x:m; t:s). Phương trình vận tốc của vật là: A. v = 2 + 2t (m/s) B. v = 2 - 2t (m/s) C. v = 2 + t (m/s) D. v = 100 + 2t (m/s) Câu 7: Đặc điểm nào sau đây là không đúng với chuyển động thẳng nhanh dần đều? A. Có quỹ đạo là đường thẳng. B. Vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu. C. Có vận tốc tăng dần đều theo thời gian. D. Có gia tốc luôn dương. Câu 8: Vật rơi tự do từ độ cao 80m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2.Vận tốc của vật ngay trước lúc chạm đất là: A. 20m/s B. 20m/s C. 40m/s D. 40m/s Câu 9: Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 10m/s thì người lái xe hãm phanh làm cho ôtô chuyển động chậm dần đều và đi thêm được quãng đường 100m thì dừng lại.Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, gia tốc chuyển động của ôtô là: A. 0,5m/s2 B. -0,2m/s2 C. 0,2m/s2 D. -0,5m/s2 Câu 10: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 2m/s và gia tốc 2m/s2. Quãng đường vật đi được sau 1 phút chuyển động là: A. 3600m B. 3480m C. 3720m D. 120m Câu 11: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào chỉ khoảng thời gian xảy ra hiện tượng? A. Bạn Kiên đi từ nhà đến trường mất 20 phút. B. Trận Việt nam- Mianma diễn ra lúc 19h. C. Bạn Bách đến trường học lúc 12h45. D. Bạn Lan bắt đầu đi học lúc 12h30. Câu 12: Vật rơi tự do từ độ cao 80m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2.Quãng đường vật rơi được trong giây thứ hai kể từ lúc bắt đầu rơi là: A. 5m B. 10m C. 20m D. 15m Câu 13: Vật rơi tự do từ độ cao 40m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2. Thời gian vật chạm đất là: A. 4s B. 4s C. 2s D. 8s Câu 14: Chọn câu sai khi nói về chuyển động rơi tự do của một vật tại một nơi trên trái đất: A. là chuyển động thẳng đều. B. có phương thẳng đứng. C. có chiều từ trên xuống dưới. D. có gia tốc không đổi. Câu 15: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật như là một chất điểm? A. Ôtô đỗ trong gara xe. B. Trái đất quay xung quanh Mặt trời. C. Ôtô chuyển động từ Hải Phòng lên Hà nội. D. Viên bi ve thả rơi từ nóc nhà xuống đất. Câu 16: Một vật chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox theo phương trình: x = 100-5t (x tính bằng m, t tính bằng giây). Toạ độ của vật sau 10s chuyển động của vật là: A. -50m B. 100m C. 50m D. 0m Câu 17: Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10s vật có vận tốc là 5m/s. Gia tốc chuyển động của vật có độ lớn: A. 0,5m/s2 B. 2m/s2 C. 5m/s2 D. 0,2m/s2 Câu 18: Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc không đổi 2m/s2. Sau 20s chuyển động, vận tốc của ôtô đã tăng thêm một lượng: A. 20m/s B. 30m/s C. 40m/s D. 10m/s Câu 19: Một chất điểm chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox theo phương trình x = -100+4t (x: mét; t: giây). Quãng đường chất điểm đi được sau 10s chuyển động là: A. 140m B. 40m C. -60m D. 60m Câu 20: Trong thực tế, trường hợp nào dưới đây quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng? A. Một viên đá được ném theo phương ngang. B. Một chiếc lá rụng. C. Một tờ giấy được thả rơi từ độ cao 3m. D. Một viên bi sắt thả rơi từ một toà nhà. ---------------HẾT---------------

File đính kèm:

  • docKiem tra 45phVat li 10 co ban.doc