Kiểm tra học kỳ 01 môn: Vật lý 8

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 đ ) Em hãy chọn các câu đúng dưới đây và khoanh lại .

Câu 1 : Với một áp lực nhất định , nếu muốn làm tăng áp suất ta phải :

A Tăng kích thước của vật . B Tăng diện tích mặt bị ép .

C Giảm diện tích mặt bị ép . D Cả A, C đều đúng .

Câu 2 : Hãy chọn câu đúng : Về Áp suất chất lỏng

A Chỉ phụ thuộc trọng lượng riêng của chất lỏng . B Chỉ phụ thuộc độ cao của cột chất lỏng

C Phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và độ cao tính từ điểm cần tính áp suất tới đáy bình .

D Không có câu phát biểu nào đúng .

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ 01 môn: Vật lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN : ---------------------------------------------------------KIỂM TRA : HỌC KỲ I LỚP :--------------------------------------------------------- MÔN : VẬT LÝ 8 I / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 đ ) Em hãy chọn các câu đúng dưới đây và khoanh lại . Câu 1 : Với một áp lực nhất định , nếu muốn làm tăng áp suất ta phải : A Tăng kích thước của vật . B Tăng diện tích mặt bị ép . C Giảm diện tích mặt bị ép . D Cả A, C đều đúng . Câu 2 : Hãy chọn câu đúng : Về Áp suất chất lỏng A Chỉ phụ thuộc trọng lượng riêng của chất lỏng . B Chỉ phụ thuộc độ cao của cột chất lỏng C Phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và độ cao tính từ điểm cần tính áp suất tới đáy bình . D Không có câu phát biểu nào đúng . Câu 3 : Người ta thường đo áp suất khí quyển bằng : A Độ cao của cột nước . B Độ cao của cột thủy ngân . C Độ cao của cột không khí . D Độ cao của cột rượu . Câu 4 : Lực đẩy Ac Si Met chỉ được áp dụng đối với : A Chất lỏng . B Chất khí . C Chất rắn . D Cả A,B đều đúng . Câu 5 : một thỏi nhôm hình trụ có thể tích 3 dm3 . Tính lực đẩy Ac Si Mét tác dụng lên thỏi nhôm khi lần lượt nhúng chìm nửa thỏi vào rượu , vào nước . Biết D rượu = 800 kg/m3 và Dnước = 1000 kg/m3 . A 24N và 30N . B 12N và 15N . C 20N và 30N . D 25N và 35N Câu 6 : Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ac Si Mét được tính như thế nào ? Hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây : A Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước . B Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ . C Bằng trọng lượng của vật . D Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật . II / BÀI TẬP ( 7 đ ) Câu 1 : ( 2 đ ) Nói Áp suất khí quyển bằng : 75cmHg điều đó có ý nghĩa gì ? Tính áp suất này ra N/m2 . Câu 1 ( 3 đ ) : Một vật làm bằng gỗ có thể tích V = 150cm3 và trọng lượng riêng : d = 6000N/m3 được thả vào nước . a Vật này nổi hay chìm ? Tại sao ? Tính lực đẩy Ac Si Mét tác dụng vào vật nói trên . b Nếu vật nổi hãy tính thể tích phần gỗ ló ra khỏi mặt nước . Biết dNước = 10000N /m3 . Câu 2 ( 2 đ ) Diện tích cơ thể người khoảng 1,5m2. Hãy tính áp lực của khí quyển tác động vào cơ thể người biết áp suất khí quyển ngay tại mặt đất 76cmHg và trọng lượng riêng của thủy ngân là : 136000 N/m3 BÀI LÀM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docvat ly 8(5).doc
Giáo án liên quan