Kiểm tra môn Địa 8 Tuần 7-Tiết 14

KIỂM TRA MÔN ĐỊA 8

Thời gian: 45 phút

A- ĐỀ BÀI

I - Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng trong những câu sau:

1. Châu á đặc điểm vị trí là:

a. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.

b. Kéo dài từ cực Bắc đến xích đạo.

c. Tiếp giáp châu Âu, Phi và Châu Mĩ.

d. Tiếp giáp châu Âu, Phi

e. Tiếp giáp với hai đại dương và ba châu lục.

2. Diện tích phần đất liền của châu á là:

 a. 40 triệu km2 b. 41 triệu c. 41,5 triệu km2 d. 44,4 triệu km2

3. Tài nguyên khoáng sản dầu khí của châu á phân bố nhiều nhất ở đâu:

 a. Tây Nam á.

 b. Đông Nam á.

 c. Đông á.

 d. Nam á.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra môn Địa 8 Tuần 7-Tiết 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7-tiết 14 kiểm tra môn Địa 8 Thời gian: 45 phút A- Đề bài I - Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng trong những câu sau: Châu á đặc điểm vị trí là: a. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. b. Kéo dài từ cực Bắc đến xích đạo. c. Tiếp giáp châu Âu, Phi và Châu Mĩ. d. Tiếp giáp châu Âu, Phi e. Tiếp giáp với hai đại dương và ba châu lục. Diện tích phần đất liền của châu á là: a. 40 triệu km2 b. 41 triệu c. 41,5 triệu km2 d. 44,4 triệu km2 3. Tài nguyên khoáng sản dầu khí của châu á phân bố nhiều nhất ở đâu: a. Tây Nam á. b. Đông Nam á. c. Đông á. d. Nam á. 4. Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở đâu: a. Bắc á b. Tây Nam á c. Đông á d. Đông Nam á e. Tất cả các khu vực trên. 5. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu á năm 2002 là: a. Rất cao b. Rất thấp c. Bằng mức TB thế giới d. Cả 3 đáp án đều sai. II -Tự luận Câu 1: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên châu á? Giải thích nguyên nhân? Câu 2: CMR khí hậu châu á phân hoá đa dạng và phức tạp? Giải thích tại sao? B- đáp án biểu điểm. I- Trắc nghiệm: (3,0 điểm) 1. a,d (0,5) 2. c (0,5) 3. a (0,5) 4. a,c,d (1,0) 5. c (0,5) II – Tự luận Câu 1: Đặc điểm phân bố dân cư: (2,5 đ) Dân cư phân bố không đồng đều. Tập trung đông: (VD) Thưa thớt (VD) Giải thích: đông dân: vì sao, thưa dân: vì sao Câu 2: 5đ a. CMR.(2,5đ) Phân hoá thành nhiều đới KH: (VD) và giải thích. Mỗi đới lại chia thành nhiều kiểu khác nhau. (VD) và giải thích. b. Nêu những thuận lợi và khó khăn. (2đ) - Thuận lợi - Khó khăn.

File đính kèm:

  • docKiem tra.doc