Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn thi: Địa lý khối C

Câu 1

Con ng-ời là nguồn lực quan trọng bậc nhất để phát triển kinh tế – xã hội. Anh (chị)

hãy trình bày:

a) Đặc điểm nguồn lao động và tình hình sử dụng lao động ở n-ớc ta hiện nay.

(ĐH: 2,0 điểm; CĐ: 2,5 điểm)

b) ảnh h-ởng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ đến

vấn đề việc làm ở n-ớc ta.

(ĐH: 1,5 điểm). Thí sinh chỉ thi vào cao đẳng không phải làm câu 1.b.

pdf1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn thi: Địa lý khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ Giáo dục và đào tạo đề chính thức Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Môn thi: Địa lí (Thời gian làm bài: 180 phút) Câu 1 Con ng−ời là nguồn lực quan trọng bậc nhất để phát triển kinh tế – xã hội. Anh (chị) hãy trình bày: a) Đặc điểm nguồn lao động và tình hình sử dụng lao động ở n−ớc ta hiện nay. (ĐH: 2,0 điểm; CĐ: 2,5 điểm) b) ảnh h−ởng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm ở n−ớc ta. (ĐH: 1,5 điểm). Thí sinh chỉ thi vào cao đẳng không phải làm câu 1.b. Câu 2 Đông Nam Bộ là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Anh (chị) hãy: a) Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có nền kinh tế phát triển nhất so với các vùng khác trong cả n−ớc. (ĐH: 2,5 điểm; CĐ: 3,5 điểm) b) Chứng minh rằng Đông Nam Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển. (ĐH: 1,0 điểm; CĐ: 1,5 điểm) Câu 3 Cho bảng số liệu d−ới đây: Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời kì 1994 – 2000 (triệu đô la Mĩ) Năm Xuất khẩu Nhập khẩu 1994 4054,3 5825,8 1996 7255,9 11143,6 1997 9185,0 11592,3 1998 9360,3 11499,6 2000 14308,0 15200,0 (Nguồn: Niên giám thống kê 2000, NXB Thống kê, 2001. tr. 400) a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu trong thời kì 1994 – 2000. (ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2,5 điểm) b) Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy rút ra các nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của n−ớc ta trong thời kì này. (ĐH: 1,5 điểm). Thí sinh chỉ thi vào cao đẳng không phải làm câu 3.b. ------- Hết ------ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh ........................................... Số báo danh ..........................

File đính kèm:

  • pdfde-dia-khoiC-2002.pdf