Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: Địa lý khối C

Câu I (3,5 điểm)

Công nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất

n-ớc. Anh (chị) hãy:

1. Chứng minh rằng cơ cấu ngành công nghiệp n-ớc ta t-ơng đối đa dạng và

đang chuyển biến để ngày càng hợp lí hơn.

2. Giải thích tại sao vùng Đông Nam Bộ có mức độ tập trung công nghiệp theo

lãnh thổ vào loại cao nhất cả n-ớc.

pdf1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: Địa lý khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bộ giáo dục và đào tạo đề chính thức Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Địa Lí, Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. -------------------------------------------- Câu I (3,5 điểm) Công nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất n−ớc. Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh rằng cơ cấu ngành công nghiệp n−ớc ta t−ơng đối đa dạng và đang chuyển biến để ngày càng hợp lí hơn. 2. Giải thích tại sao vùng Đông Nam Bộ có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất cả n−ớc. Câu II (3,5 điểm) Duyên hải miền Trung là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Anh (chị) hãy: 1. Xác định tên các tỉnh, thành phố (t−ơng đ−ơng cấp tỉnh) thuộc Duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam. 2. Phân tích các thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, ng− nghiệp và ảnh h−ởng của chúng đến sự hình thành cơ cấu kinh tế của vùng. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu d−ới đây: Dân số trung bình của n−ớc ta phân theo thành thị và nông thôn trong thời kì 1990-2002 (Đơn vị: 1000 ng−ời) Năm Thành thị Nông thôn 1990 1994 1996 1998 2001 2002 12880,3 14425,6 15419,9 17464,6 19469,3 20022,1 53136,4 56398,9 57736,5 57991,7 59216,5 59705,3 (Nguồn: Niên giám thống kê CHXHCN Việt Nam. NXB Thống kê, 2003, trang 27) Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở n−ớc ta trong thời kì 1990-2002. 2. Từ biểu đồ đã vẽ, nhận xét và giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó. ...................................................................................................... Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh..................................................................Số báo danh..........................................

File đính kèm:

  • pdfDe_Dia_C_2004.pdf
  • pdfDA_Dia_C_2004.pdf