Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn thi: Địa lý khối C

Câu I. (3,5 điểm)

Cây công nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất nông

nghiệp ở n-ớc ta. Anh (chị) hãy:

1) Phân tích ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp.

2) Giải thích vì sao cây công nghiệp lại đ-ợc phát triển mạnh trong những năm gần đây.

pdf1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn thi: Địa lý khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ giáo dục vμ đμo tạo Đề chính thức Đề thi tuyển sinh đại học, Cao đẳng năm 2007 Môn: Địa lí, khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I. (3,5 điểm) Cây công nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ở n−ớc ta. Anh (chị) hãy: 1) Phân tích ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp. 2) Giải thích vì sao cây công nghiệp lại đ−ợc phát triển mạnh trong những năm gần đây. Câu II. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Khối l−ợng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải của n−ớc ta Đơn vị: Nghìn tấn Năm Đ−ờng sắt Đ−ờng bộ Đ−ờng sông Đ−ờng biển 1990 1998 2000 2003 2005 2 341 4 978 6 258 8 385 8 838 54 640 123 911 141 139 172 799 212 263 27 071 38 034 43 015 55 259 62 984 4 359 11 793 15 553 27 449 33 118 (Nguồn: Niên giám thống kê 2005, NXB Thống kê, 2006, trang 474) Anh (chị) hãy: 1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng tr−ởng khối l−ợng hàng hoá vận chuyển của từng ngành vận tải ở n−ớc ta trong thời kì 1990 - 2005. 2) Nhận xét và giải thích sự tăng tr−ởng đó. Phần tự chọn (Thí sinh chỉ đ−ợc chọn làm một trong hai câu: III.a hoặc III.b) Câu III.a. Theo ch−ơng trình THPT không phân ban (3,5 điểm) Đồng bằng sông Hồng là một trong hai vùng trọng điểm l−ơng thực lớn nhất của n−ớc ta. Anh (chị) hãy: 1) Phân tích các nguồn lực để phát triển cây l−ơng thực ở vùng này. 2) Giải thích vì sao sản l−ợng l−ơng thực bình quân theo đầu ng−ời ở Đồng bằng sông Hồng lại thấp hơn mức bình quân của cả n−ớc (362,2 kg/ng−ời so với 475,8 kg/ng−ời năm 2005). Câu III.b. Theo ch−ơng trình THPT phân ban thí điểm (3,5 điểm) Vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) là vùng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của n−ớc ta. Anh (chị) hãy: 1) Phân tích những đặc điểm của VKTTĐ. 2) Xác định tên các tỉnh, thành phố (t−ơng đ−ơng cấp tỉnh) thuộc VKTTĐ Bắc Bộ, VKTTĐ miền Trung và VKTTĐ Nam Bộ. ------------------------Hết----------------------- - Thí sinh không đ−ợc sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh ........................................................ Số báo danh................................

File đính kèm:

  • pdfDe_Dia_C2007.pdf
  • pdfDaDiaCC2007t.pdf