Làm rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?

Ngày 3 – 2 – 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu bức thiết của dân tộc, cũng đồng thời là kết quả hoạt động tích cực từ 20 năm trước của một con người ưu tú: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng có thể khái quát một số ý như sau:

1. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam: con đường cách mạng vô sản – mở tiền đề cho việc thành lập Đảng cộng sản.

Chứng minh:

- Nói về hoàn cảnh gia đình, nước mất nhà tan => chàng trai Nguyễn Tất Thành đã sớm có lòng yêu nước. 5/6/1911, ra đi tìm đường cứu nước

- Khái quát các hoạt động khác từ 1911 – 1919

- 6/1919, gửi yêu sách 8 điểm

- 7/1920, đọc “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin =>Từ đó tin theo Lênin, đứng về phía Quốc tế 3.

- 12/1920, tại ĐH của Đảng XH Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 3 và sáng lập Đảng cộng sản Pháp. =>Người trở thành người cộng sản đầu tiên, từ chủ nghĩa yêu nước -> chủ nghĩa cộng sản

Nguyễn Ái Quốc khẳng định: bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất là CN Mác – Lênin, con đường cách mạng VN không có con đường nào khác là con đường cm vô sản.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 10709 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Làm rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Làm rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Hướng dẫn trả lời Ngày 3 – 2 – 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu bức thiết của dân tộc, cũng đồng thời là kết quả hoạt động tích cực từ 20 năm trước của một con người ưu tú: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng có thể khái quát một số ý như sau: 1. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam: con đường cách mạng vô sản – mở tiền đề cho việc thành lập Đảng cộng sản. Chứng minh: - Nói về hoàn cảnh gia đình, nước mất nhà tan… => chàng trai Nguyễn Tất Thành đã sớm có lòng yêu nước. 5/6/1911, ra đi tìm đường cứu nước - Khái quát các hoạt động khác từ 1911 – 1919 - 6/1919, gửi yêu sách 8 điểm - 7/1920, đọc “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin =>Từ đó tin theo Lênin, đứng về phía Quốc tế 3. - 12/1920, tại ĐH của Đảng XH Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 3 và sáng lập Đảng cộng sản Pháp. =>Người trở thành người cộng sản đầu tiên, từ chủ nghĩa yêu nước -> chủ nghĩa cộng sản Nguyễn Ái Quốc khẳng định: bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất là CN Mác – Lênin, con đường cách mạng VN không có con đường nào khác là con đường cm vô sản. 2. Sau khi tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở VN (tự tìm sự kiện chứng minh) 2.1 Chuẩn bị về chính trị – tư tưởng: truyền bá CN Mác – Lênin về trong nước: qua sách báo, Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa, lớp huấn luyện….vv 2.2 Chuẩn bị về tổ chức: thành lập Hội VN cách mạng Thanh niên (6/1925), đào tạo cán bộ 3. Năm 1930, NAQ trực tiếp chủ trì Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng và soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. (tự tìm sự kiện chứng minh) Nguồn:

File đính kèm:

  • doclich su Viet Nam.doc
Giáo án liên quan