Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với lịch sử hình thành và phát triển Trái Đất. Đó là một quá trình lâu dài và phức tạp. Có thể chia làm ba giai đoạn chính :

 -Giai đoạn tiền Cambri

 -Giai đoạn cổ kiến tạo

 -Giai đoạn tân kiến tạo

 Mỗi giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của lãnh thổ nước ta.

1-Giai đoạn tiền Cambri.

 Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, em hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm ?

 -Đại Thái cổ cách đây 3.600 triệu năm, kéo dài khoảng 1.000 triệu năm.

 -Đại Nguyên sinh, cách nay khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài khoảng 2.060 triệu năm.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/02/2017 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với lịch sử hình thành và phát triển Trái Đất. Đó là một quá trình lâu dài và phức tạp. Có thể chia làm ba giai đoạn chính : -Giai đoạn tiền Cambri -Giai đoạn cổ kiến tạo -Giai đoạn tân kiến tạo Mỗi giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của lãnh thổ nước ta. 1-Giai đoạn tiền Cambri. Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, em hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm ? -Đại Thái cổ cách đây 3.600 triệu năm, kéo dài khoảng 1.000 triệu năm. -Đại Nguyên sinh, cách nay khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài khoảng 2.060 triệu năm. -Đây là giai đoạn cổ nhất và kếo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam. Các nhà nghiên cứu địa chất mới đây nhất đã xác định Trái Đất được hình thành từ cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Phần lớn thời gian của lịch sử Trái đất thuộc hai nguyên đại : Thái Cổ (Arkêozôi) kết thúc cách đây khoảng 2,6 tỉ năm và Nguyên sinh (Prôtêrôzôi) kết thúc cách đây 540 triệu năm, Ở giai đoạn này lớp vỏ Trái Đất chưa được định hình rõ ràng và có rất nhiều biến động. Những dấu vết của nó hiện nay lộ ra trên mặt đất không nhiều mà phần lớn chìm ngập dưới các lớp đất đá nên còn ít được nghiên cứu tới. Giai đoạn sơ khai này của lịch sử Trái Đất còn được gọi là giai đoạn tiền Cambri. Ở Việt Nam, giai đoạn tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ với những đặc điểm sau : a-Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi các đây khoảng 2,3 tỉ năm; như vậy giai đoạn tiền Cambri diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian hơn 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 540 triệu năm. b-Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay. Giai đoạn này chủ yếu diễn ra ở một số nơi, tập trung ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ. c-Các điều kiện cổ địa lý còn rất sơ khai và đơn điệu. Cùng với sự xuất hiện thạch quyển, lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng gồm chủ yếu là các khí amôniac, điôxit cacbon, nitơ, hyđrô và về sau là oxy. Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển mới xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất. Từ đó có sự sống xuất hiện. Tuy vậy các sinh vật trong giai đoạn này còn ở dạng sơ khai nguyên thủy như tảo, động vật thân mềm. Câu hỏi và bài tập 1-Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn ? Là những giai đoạn nào ? Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta có thể chia làm ba giai đoạn chính : -Giai đoạn tiền Cambri -Giai đoạn cổ kiến tạo -Giai đoạn tân kiến tạo Mỗi giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của lãnh thổ nước ta. 2-Vì sao nói giai đoạn tiền Cam bri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam ? Các nhà nghiên cứu địa chất mới đây nhất đã xác định Trái Đất được hình thành từ cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Phần lớn thời gian của lịch sử Trái đất thuộc hai nguyên đại : Thái Cổ (Arkêozôi) kết thúc cách đây khoảng 2,6 tỉ năm và Nguyên sinh (Prôtêrôzôi) kết thúc cách đây 540 triệu năm, Ở giai đoạn này lớp vỏ Trái Đất chưa được định hình rõ ràng và có rất nhiều biến động. Những dấu vết của nó hiện nay lộ ra trên mặt đất không nhiều mà phần lớn chìm ngập dưới các lớp đất đá nên còn ít được nghiên cứu tới. Giai đoạn sơ khai này của lịch sử Trái Đất còn được gọi là giai đoạn tiền Cambri. 3-Giai đoạn tiền Cam bri ở nước ta có những đặc điểm gì ? a-Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi các đây khoảng 2,3 tỉ năm; như vậy giai đoạn tiền Cambri diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian hơn 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 540 triệu năm. b-Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay. Giai đoạn này chủ yếu diễn ra ở một số nơi, tập trung ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ. c-Các điều kiện cổ địa lý còn rất sơ khai và đơn điệu. Cùng với sự xuất hiện thạch quyển, lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng gồm chủ yếu là các khí amôniac, điôxit cacbon, nitơ, hyđrô và về sau là oxy. Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển mới xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất. Từ đó có sự sống xuất hiện. Tuy vậy các sinh vật trong giai đoạn này còn ở dạng sơ khai nguyên thủy như tảo, động vật thân mềm. Bài đọc thêm Khi nghiên cứu địa chất hoặc lịch sử phát triển lãnh thổ tự nhiên của mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới rất cần thiết phải có sự thống nhất về quan niệm và thước đo thời gian. Bảng niên biểu địa chất đã được các nhà địa chất trên thế giới thừa nhận và thống nhất sử dụng rộng rãi. Bảng niên biểu địa chất gồm các cột dọc trình bày các đơn vị thời gian (đại, kỷ, thế), các đơn vị địa tầng (giới, hệ, thống), thời gian các đơn vị ấy xảy ra cách đây và số thời gian thực tế đã diễn ra; các hàng ngang trình bày các thời kỳ cụ thể của các đại (thời gian) ứng với các giới (địa tầng), các kỷ ứng với các hệ, các thế ứng với các thống càng các tên gọi và ký hiệu cụ thể. Đa số các kỷ (hệ) mang tên địa phương nơi mà lần đầu tiên trầm tích được phát hiện và mô tả. Tên các kỷ thuộc đại Tân sinh phản ánh sự tiến hóa của thế giới hữu cơ, trong đó có thống Hôlôgen với sự xuất hiện của con người. Riêng trong đại Tân sinh, hai kỷ Palêôgen và Nêôgen còn có tên chung là kỷ Đệ tam. Sử dụng bảng niên biểu địa chát giúp cho việc tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta được cụ thể và thuận lợi hơn.

File đính kèm:

  • docTra loi cau hoi giua bai va cuoi bai Dia 12(2).doc
Giáo án liên quan