Thi khảo sát chất lượng đầu năm Trường THCS Vạn Xuân Môn: Vật lí - Lớp 8

Câu1:(1.5điểm)

a) Kể tên 2 dụng cụ dùng điện hoạt động dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt của dòng điện?

b) Nêu 1 ứng dụng của tác dụng từ

Câu2:(1điểm). Đổi đơn vị sau:

a/ 0,32 A = ? mA b/ 180 mA = ? A c/ 6 V = ? KV d/ 220 V = ? KV

Câu3(1.5đ) : Trong các phân xư¬ởng dệt, ng¬ười ta thư¬ờng treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Làm như¬ vậy có tác dụng gì? Giải thích?

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi khảo sát chất lượng đầu năm Trường THCS Vạn Xuân Môn: Vật lí - Lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD & ĐT Thường Xuân THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường THCS Vạn Xuân Môn: Vật lí - Lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên: .... Lớp: . Điểm Lời phê của giáo viên ĐỀ BÀI: Câu1:(1.5điểm) a) Kể tên 2 dụng cụ dùng điện hoạt động dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt của dòng điện? b) Nêu 1 ứng dụng của tác dụng từ Câu2:(1điểm). Đổi đơn vị sau: a/ 0,32 A = ? mA b/ 180 mA = ? A c/ 6 V = ? KV d/ 220 V = ? KV Câu3(1.5đ) : Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Làm như vậy có tác dụng gì? Giải thích? Câu4:(2.5điểm). Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng a) Biết I1= 0,6 A. Tìm I2 ? b) Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 =6V; Tìm U1 ? Câu5:(3.5điểm.) Cùng một lúc hai xe gắn máy cùng xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động thẳng đều và đi cùng chiều nhau từ A đến B. Xe thứ nhất xuất phát từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40km/h. a. Tính khoảng cách của hai xe sau khi chúng đi được 1h. b. Sau khi xuất phát được 1h, xe thứ nhất bắt đầu tăng tốc và đạt vận tốc 60km/h. Hãy Xác định thời điểm và vị trí hai người gặp nhau. BÀI LÀM ...... HƯỚNG DẪN CHẤM Môn Vật Lí 8 Câu Đáp án Điểm 1 a. Dụng cụ dùng điện hoạt động dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt của dòng điện là: nồi cơm điện, bàm là (1 điểm) b. ứng dụng của tác dụng từ ví dụ: chuông điện (0,5 điểm) 2 a. 0.23A = 230mA; (0,25 điểm) b. 180mA = 0.18A (0,25 điểm) c. 6V = 0,006KV (0,25 điểm) d. 220V = 0,22KV (0,25 điểm) 3 - Để hút các bụi sợi, bụi vải có trong xưỡng dệt (0.5 điểm) - Vì các tấm kim loại nhiễm điện có tác dụng hút các hạt bụi mang điện tích âm. (1 điểm) 4 - Vì mạch nối tiếp nên ta có: I = I2 = I1 (0.5 điểm) => I2 = I1 = 0,6A (0.5 điểm) - Vì mạch nối tiếp nên ta có U = U1 + U2 (0.5 điểm) => U1 = U – U2 (0.5 điểm) U1 = 18 – 6 = 12V (0.5 điểm) 5 * Khoảng cách của hai xe sau 1h. - Quãng đường xe đi từ A: S1 = v1t = 30. 1 = 30 (Km) (0.5 điểm) - Quãng đường xe đi từ B: S2 = v2t = 40. 1 = 40 (Km) (0.5 điểm) - Mặt khác: S = (60+ S2) - S1 = (60 + 40)- 30 = 70 (Km) Vậy: Sau 1h hai xe cách nhau 70Km. (0.5 điểm) * Thời điểm và vị trí lúc hai người gặp nhau: - Gọi t là khoảng thời gian từ khi người đi bộ khởi hành đến lúc hai người gặp nhau tại C. (0.5 điểm) - Quãng đường xe đi từ A đi được: S1 = v1t = 60t (1) (0.5 điểm) - Quãng đường xe đi từ B đi được: S2 = v2t = 40t (2) (0.5 điểm) - Vì sau khi đi được 1h xe thứ nhất tăng tốc nên có thể xem như cùng xuất một lúc và đến lúc gặp nhau tại C nên: (0.5 điểm)

File đính kèm:

  • docde thi ks chat luong dau nam mon ly 8.doc
Giáo án liên quan