Trắc nghiệm Mạch dao động điện từ

ĐỀ 5 ( bài 25,26,27,28,29)

Câu 1 : Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? Hãy chọn kết quả đúng.

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Hiện tượng cộng hưởng điện

C. Hiện tượng tự cảm

D. Hiện tượng từ hóa

Câu2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường ?

A. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên

B. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên cũng đều

C. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra tần số càng lớn

D. A, B và C đều đúng

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 1838 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Mạch dao động điện từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 5 ( bài 25,26,27,28,29) Câu 1 : Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? Hãy chọn kết quả đúng. A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Hiện tượng cộng hưởng điện C. Hiện tượng tự cảm D. Hiện tượng từ hóa Câu2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường ? A. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên B. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên cũng đều C. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra tần số càng lớn D. A, B và C đều đúng Câu 3 : Mạch dao động điện từ là mạch kín gồm A. Nguồn điện một chiều và tụ C B. Nguồn điện một chiều và cuộn cảm C. Nguồn điện một chiều, tụ C và cuộn cảm L D. Tụ C và cuộn cảm L Câu 4 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi bói về các loại sóng vô tuyến ? A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước B. Sóng trung có thể truyền đi rất xa bào ban ngày C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung D. A, B và C đều đúng Câu5: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc nhận năng lượng của máy phát DĐĐH dùng transito ? A. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng bazơ B. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng êmetơ C. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng colectơ D. A, B, C đều đúng Câu 6 : Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc thu sóng điện từ ? A. Ap dụng hiện tượng cộng hưởng trong mạch dao động của máy thu để thu sóng điện từ B. Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC C. Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC kết hợp với một ăngten. D. A, B và C đều sai Câu 7 : Điều nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ A. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ B. Sóng điện từ là sóng có phương dao động luôn là phương ngang C. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không D. Cả A và B Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về sóng vô tuyến : A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung B. Sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh Câu 9 : Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến A. Sóng dài ít bị nước hấp thụ, dùng để thông tin dưới nước B. Ban đêm nghe đài bằng sóng trung không tốt C. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất D. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ được dùng trong thông tin vũ trụ Câu 10 : Tìm phát biểu sai về sóng điện từ A. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số B. Sóng điện từ là sóng ngang C. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học : phản xạ, khúc xạ, giao thoa D. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền Câu 11.Mạch dao động gồm: A. một điện trở thuần và một tụ điện. B. một tụ điện và một cuộn thuần cảm. C. một cuộn thuần cảm và một điện trở thuần. D. một nguồn điện và một tụ điện. Câu 12: Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tương quan giữa vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ B của điện từ trường đó ? A. và biến thiên tuần hoàn có cùng tần số B. và biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau một góc C. và biến thiên tuần hoàn có cùng phương D. A, B và C đều đúng Câu 13.Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sao đây? A. B. C. D. Câu 14.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra A. điện trường và từ trường biến thiên B. một dòng điện C. điện trường xoáy D. từ trường xoáy Câu15.Điều nào sau đây là không đúng với sóng điện từ? A. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động. B. Có vận tốc khác nhau khi truyền trong không khí do có tần số khác nhau. C. Mang năng lượng. D. Cho hiện tượng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. Câu 16.Sóng điện từ được các đài truyền hình phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là sóng A. dài và cực đại B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắn Câu 17.Chu kỳ dao động điện từ trong mạch dao động được tính theo công thức A. B. C. D. Câu 18.Khi nói về tính chất sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng điện từ thuộc loại sóng ngang. B. Sóng điện từ truyền được trong chân không. C. Tại mỗi điểm có sóng điện từ, ba vectơ làm thành tam diện vuông thuận. D. Sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số. Câu 19 : Một mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Tìm giá trị Cx, để chu kì riêng của mạch là T = 1ms. A. 10pF B. 27,27pF C. 12,66pF D, 21,21pF Câu20 : Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là C = 4mF. Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là : A. 2,88.10-4J B. 1,62.10-4J C. 1,26.10-4J D. 4,5.10-4J ĐỀ 5 A Câu 1 : Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? Hãy chọn kết quả đúng. A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Hiện tượng cộng hưởng điện C. Hiện tượng tự cảm D. Hiện tượng từ hóa Câu2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường ? A. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên B. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên cũng đều C. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra tần số càng lớn D. A, B và C đều đúng Câu 3 : Mạch dao động điện từ là mạch kín gồm A. Nguồn điện một chiều và tụ C B. Nguồn điện một chiều và cuộn cảm C. Nguồn điện một chiều, tụ C và cuộn cảm L D. Tụ C và cuộn cảm L ĐỀ 5 B Câu 1 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi bói về các loại sóng vô tuyến ? A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước B. Sóng trung có thể truyền đi rất xa bào ban ngày C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung D. A, B và C đều đúng Câu2: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc nhận năng lượng của máy phát DĐĐH dùng transito ? A. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng bazơ B. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng êmetơ C. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng colectơ D. A, B, C đều đúng Câu4 : Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc thu sóng điện từ ? A. Ap dụng hiện tượng cộng hưởng trong mạch dao động của máy thu để thu sóng điện từ B. Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC C. Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC kết hợp với một ăngten. D. A, B và C đều sai Câu 5 : Điều nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ A. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ B. Sóng điện từ là sóng có phương dao động luôn là phương ngang C. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không D. Cả A và B Câu 3 Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về sóng vô tuyến : A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung B. Sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh Câu 4 : Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến A. Sóng dài ít bị nước hấp thụ, dùng để thông tin dưới nước B. Ban đêm nghe đài bằng sóng trung không tốt C. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất D. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ được dùng trong thông tin vũ trụ Câu 5 : Tìm phát biểu sai về sóng điện từ A. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số B. Sóng điện từ là sóng ngang C. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học : phản xạ, khúc xạ, giao thoa D. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền Câu 6.Mạch dao động gồm: A. một điện trở thuần và một tụ điện. B. một tụ điện và một cuộn thuần cảm. C. một cuộn thuần cảm và một điện trở thuần. D. một nguồn điện và một tụ điện. Câu 7: Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tương quan giữa vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ B của điện từ trường đó ? A. và biến thiên tuần hoàn có cùng tần số B. và biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau một góc C. và biến thiên tuần hoàn có cùng phương D. A, B và C đều đúng Câu6.Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sao đây? A. B. C. D. Câu 7.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra A. điện trường và từ trường biến thiên B. một dòng điện C. điện trường xoáy D. từ trường xoáy Câu8.Điều nào sau đây là không đúng với sóng điện từ? A. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động. B. Có vận tốc khác nhau khi truyền trong không khí do có tần số khác nhau. C. Mang năng lượng. D. Cho hiện tượng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. Câu 8.Sóng điện từ được các đài truyền hình phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là sóng A. dài và cực đại B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắn Câu 9.Chu kỳ dao động điện từ trong mạch dao động được tính theo công thức A. B. C. D. Câu 10.Khi nói về tính chất sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng điện từ thuộc loại sóng ngang. B. Sóng điện từ truyền được trong chân không. C. Tại mỗi điểm có sóng điện từ, ba vectơ làm thành tam diện vuông thuận. D. Sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số. Câu 9 : Một mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Tìm giá trị Cx, để chu kì riêng của mạch là T = 1ms. A. 10pF B. 27,27pF C. 12,66pF D, 21,21pF Câu10 : Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là C = 4mF. Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là : A. 2,88.10-4J B. 1,62.10-4J C. 1,26.10-4J D. 4,5.10-4J ĐỀ 5 C Câu1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường ? A. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên B. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên cũng đều C. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra tần số càng lớn D. A, B và C đều đúng Câu 2 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi bói về các loại sóng vô tuyến ? A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước B. Sóng trung có thể truyền đi rất xa bào ban ngày C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung D. A, B và C đều đúng ĐỀ 5 D Câu 1 : Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc thu sóng điện từ ? A. Ap dụng hiện tượng cộng hưởng trong mạch dao động của máy thu để thu sóng điện từ B. Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC C. Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC kết hợp với một ăngten. D. A, B và C đều sai Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về sóng vô tuyến : A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung B. Sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh Câu 3 : Tìm phát biểu sai về sóng điện từ A. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số B. Sóng điện từ là sóng ngang C. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học : phản xạ, khúc xạ, giao thoa D. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền Câu 3: Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tương quan giữa vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ B của điện từ trường đó ? A. và biến thiên tuần hoàn có cùng tần số B. và biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau một góc C. và biến thiên tuần hoàn có cùng phương D. A, B và C đều đúng Câu 4.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra A. điện trường và từ trường biến thiên B. một dòng điện C. điện trường xoáy D. từ trường xoáy Câu 5.Sóng điện từ được các đài truyền hình phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là sóng A. dài và cực đại B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắn Câu 4.Khi nói về tính chất sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng điện từ thuộc loại sóng ngang. B. Sóng điện từ truyền được trong chân không. C. Tại mỗi điểm có sóng điện từ, ba vectơ làm thành tam diện vuông thuận. D. Sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số. Câu5 : Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là C = 4mF. Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là : A. 2,88.10-4J B. 1,62.10-4J C. 1,26.10-4J D. 4,5.10-4J Câu 6 : Một mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Tìm giá trị Cx, để chu kì riêng của mạch là T = 1ms. A. 10pF B. 27,27pF C. 12,66pF D, 21,21pF Câu 7: Mạch dao động điện từ là mạch kín gồm A. Nguồn điện một chiều và tụ C B. Nguồn điện một chiều và cuộn cảm C. Nguồn điện một chiều, tụ C và cuộn cảm L D. Tụ C và cuộn cảm L Câu8: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc nhận năng lượng của máy phát DĐĐH dùng transito ? A. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng bazơ B. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng êmetơ C. Dao động trong mạch LC nhận năng lượng trực tiếp từ dòng colectơ D. A, B, C đều đúng Câu6 : Điều nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ A. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ B. Sóng điện từ là sóng có phương dao động luôn là phương ngang C. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không D. Cả A và B Câu 7: Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến A. Sóng dài ít bị nước hấp thụ, dùng để thông tin dưới nước B. Ban đêm nghe đài bằng sóng trung không tốt C. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất D. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ được dùng trong thông tin vũ trụ Câu 8.Mạch dao động gồm: A. một điện trở thuần và một tụ điện. B. một tụ điện và một cuộn thuần cảm. C. một cuộn thuần cảm và một điện trở thuần. D. một nguồn điện và một tụ điện. Câu 9.Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sao đây? A. B. C. D. Câu10.Điều nào sau đây là không đúng với sóng điện từ? A. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động. B. Có vận tốc khác nhau khi truyền trong không khí do có tần số khác nhau. C. Mang năng lượng. D. Cho hiện tượng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. Câu 9.Chu kỳ dao động điện từ trong mạch dao động được tính theo công thức A. B. C. D. Câu 10 : Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? Hãy chọn kết quả đúng. A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Hiện tượng cộng hưởng điện C. Hiện tượng tự cảm D. Hiện tượng từ hóa

File đính kèm:

  • docMACH DAO DONG DIEN TU.doc