Bài giảng Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 15: Ôn bài hát Đi cấy. TĐN số 3 - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Hoài Trang

I. Ôn bài hát: Đi cấy

Yêu cầu:

 - Hát đúng cao độ, trường độ, các kí hiệu âm nhạc có trong bài hát.

- Thể hiện đúng sắc thái của bài hát.

II.Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 3

Vào rừng hoa”

 Nhạc và lời: Việt Anh

Yêu cầu:

- Đọc đúng cao độ, trường độ, các kí hiệu âm nhạc đặc biệt.

- Ghép lời ca hoàn chỉnh

Luyện gam, trụ

II.Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 3

äc nh¹c kÕt hîp

gâ ®Öm theo ph¸ch.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 15: Ôn bài hát Đi cấy. TĐN số 3 - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Hoài Trang, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THÀY-CÔ VỀ DỰ GIỜ ÂM NHẠC LỚP 6GIÁO VIÊN: NGUYỄN HOÀI TRANGTRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH* Ôn tập bài hát: Đi cấy* Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 5* Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt NamTiết 15Trò chơi ô chữ12345717699LÊÀNGĐNHÀNHKHÚCTỚITRƯỜNGQUỐCCACONHEOĐẤTTHẬTLÀHAY12345Yêu cầu: - Hát đúng cao độ, trường độ, các kí hiệu âm nhạc có trong bài hát.- Thể hiện đúng sắc thái của bài hát.I. Ôn bài hát: Đi cấyLUYỆN THANHeexxqxqeeeqĐi cấyDân ca Thanh Hóa Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng trăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho. Cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm.Vừa phảiMƯỜIĐIỂMHOABÔNG3124Trò chơi âm nhạcHOA ĐIỂM MƯỜI1124Trò chơi âm nhạc224Trò chơi âm nhạc324Trò chơi âm nhạc424Trò chơi âm nhạcYêu cầu:- Đọc đúng cao độ, trường độ, các kí hiệu âm nhạc đặc biệt.- Ghép lời ca hoàn chỉnhII.Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 3“Vào rừng hoa” Nhạc và lời: Việt AnhxeexqxxqeeeqeeexxqxqeeeqLuyện gam, trụ Cầm tay nhau cùng đi chơi đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Vào đây chơi rừng hoa tươi chim líu lo hót nghe vui vui vào rừng xem hoa nghe tiếng chim rừng reo ca Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. Nh¹c vµ lêi: ViÖt AnhVõa ph¶iVào rừng hoa§äc nh¹c kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp. Nh¹c vµ lêi: ViÖt AnhVõa ph¶iVào rừng hoavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv§äc nh¹c kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.VvvVvvVvVVvVVvvVvvVvVVvVVvvVvvVvVVvVII.Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 3DÂN CA VIỆT NAMIII. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨCIII. DÂN CA VIỆT NAMCÂU HỎI THẢO LUẬNHãy trình bày những hiểu biết của mình về dân ca Việt Nam?Dân ca Bắc BộCa trùDân ca Trung BộLí mười thươngDân ca Nam BộRu conVÒ nhµ «n l¹i bµi T§N sè 5, häc thuéc bµi h¸t “§i cÊy”.T×m hiÓu thªm vÒ c¸c lo¹i nh¹c cô kh¸ccña d©n téc.Xem tr­íc tiÕt 16 “¤n tËp”.ChuÈn bÞ kiÓm tra.H«m nay chóng ta ®· häc bµi víi 3 néi dung: - ¤n h¸t bµi : §i cÊy - ¤n T§N sè 5 - S¬ l­îc vÒ mét sè nh¹c cô d©n téc phæ biÕn.CỦNG CỐ, DẶN DÒ©m nh¹c 6Kính chúc sức khỏe các thày côGiờ học kết thúcChúc các em học sinh học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_6_tiet_15_on_bai_hat_di_cay_tdn_so_3_n.ppt
Giáo án liên quan