Bài giảng Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 20: Ôn tập bài hát "Khát vọng mùa xuân". Nhạc lí "Nhịp 6-8". Tập đọc nhạc "Số 5" - Phạm Thị Nhung

Là hai chữ số đặt ở đầu bản nhạc để chỉ loại nhịp, số phách trong nhịp và độ dài của phách. Số đặt ở trên chỉ số lượng phách trong mỗi nhịp. Số đặt ở dưới chỉ độ dài của phách. độ dài của phách bằng nốt tròn chia cho chính số đó

Số chỉ nhịp 3 cho biết điều gì ?

 4

Nhịp 3 gồm có 3 phách trong một ô nhịp. Mỗi

 4

phách có gia trị băng 1 nốt đen . Phách một là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ

Nhịp là nhịp gồm có 6 phách trong một ô nhịp, gia trị của mỗi phách tương ứng với một nốt đơn. Là nhịp có 2 trọng âm, trọng âm thứ nhất được nhấn vào phách 1, trọng âm thứ 2 được nhấn vào phách 4.

Nhịp cho bíêt: trong một ô nhịp có 4 phách, giá trị của mỗi phách bằng một nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ, phách 3 là phách mạnh vừa, phách 4 là phách nhẹ

 

ppt20 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 20: Ôn tập bài hát "Khát vọng mùa xuân". Nhạc lí "Nhịp 6-8". Tập đọc nhạc "Số 5" - Phạm Thị Nhung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 6 8 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 Số chỉ nhịp cho biết đ iều gì? Là hai ch ữ số đ ặt ở đ ầu bản nhạc để chỉ loại nhịp , số phách trong nhịp và độ dài của phách . Số đ ặt ở trên chỉ số lượng phách trong mỗi nhịp . Số đ ặt ở dưới chỉ độ dài của phách . độ dài của phách bằng nốt tròn chia cho chính số đ ó Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 Số chỉ nhịp 2 4 cho biết đ iều gì ? Nhịp gồm có hai phách trong một ô nhịp , mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ 2 4 6 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 Số chỉ nhịp 3 cho biết đ iều gì ? 4 Nhịp 3 gồm có 3 phách trong một ô nhịp . Mỗi 4 phách có gia trị băng 1 nốt đen . Phách một là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ 6 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 a. Khái niệm nhịp 6 8 Nhịp cho biết đ iều gì? Nhịp cho bíêt : trong một ô nhịp có 4 phách , gi á trị của mỗi phách bằng một nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ , phách 3 là phách mạnh vừa , phách 4 là phách nhẹ Số chỉ nhịp 6 cho biết đ iều gì ? 8 Nhịp là nhịp gồm có 6 phách trong một ô nhịp , gia trị của mỗi phách tương ứng với một nốt đơn. Là nhịp có 2 trọng âm, trọng âm thứ nhất đư ợc nhấn vào phách 1, trọng âm thứ 2 đư ợc nhấn vào phách 4. b. Ví dụ : 4 4 4 4 6 8 6 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 a. Khái niệm nhịp 6 8 Nhịp là nhịp gồm có 6 phách trong một ô nhịp , gia strị của mỗi phách tương ứng với một nốt đơn. Là nhịp có 2 trọng âm, trọng âm thứ nhất đư ợc nhấn vào phách 1, trọng âm thứ 2 đư ợc nhấn vào phách 4. b. Ví dụ : c. Tính chất nhịp 6 8 6 8 Nhịp thường gặp ở những bài hát có giai đ iệu uyển chuyển , duyên dáng , mềm mại, mang tính tr ữ tình . 6 8 6 8 Một số bài hát viết ở nhịp - Bài ca hy vọng - Làng tôi - Lượn tròn lượn khéo - Một mùa xuân nho nhỏ . - Chỉ có một trên đ ời .... 6 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 a. Khái niệm nhịp 6 8 b. Ví dụ : c. Tính chất nhịp 6 8 d. Bài tập : Bài 1: Trắc nghiệm khách quan . Nhịp là nhịp có 6 phách trong một khuông nhạc. b. Nhịp là nhịp có 6 phách trong một ô nhịp . Mỗi phách bằng một nốt đen.. c. Nhịp là nhịp có 6 phách trong một ô nhịp , mỗi phách có gi á trị bằng một nôt đơn. Là nhịp có 2 trọng âm. Trọng âm thứ nhất đư ợc nhấn vào phách 1, trọng âm thứ 2 đư ợc nhấn vào phách 4. Bài 2: a b c c 6 8 6 8 6 8 c 6 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 a. Khái niệm nhịp 6 8 b. Ví dụ : c. Tính chất nhịp 6 8 2. Tập đ ọc nhạc số 5: Làng tôi d. Bài tập : 6 8 Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn C ao Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn Cao * Nhận xét : - Giọng : đô trưởng - Nhịp : 6 8 - Sắc thái : vừa phải - Kí hiệu âm nhạc: dấu nối, dấu chậm dôi, dấu lặng đơn Hình , nốt : đen, đơn . Tên nốt : Đô- rê- mi- pha - son- la - si Chia câu : 2 câu * Luyện tiết tấu : Luyện cao độ: Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn C ao Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn Cao Câu 1 Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn Cao Câu 2 Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn Cao Tập đ ọc nhạc : TĐN số 5 Làng tôi ( Trích ) Nhạc và lời : Văn Cao Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 a. Khái niệm nhịp 6 8 b. Ví dụ : c. Tính chất nhịp 6 8 2. Tập đ ọc nhạc số 5: Làng tôi d. Bài tập : 3. Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 6 8 Tiết 19 Học hát bài : KHát vọng mùa xuân Nhạc : Mô - Da Phỏng dịch lời việt : Tô Hải Tiết 20: Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc lí : nhịp Tập đ ọc nhạc: Số 5 1. Nhạc lí : Nhịp 6 8 a. Khái niệm nhịp 6 8 b. Ví dụ : c. Tính chất nhịp 6 8 2. Tập đ ọc nhạc số 5: Làng tôi d. Bài tập : 3. Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xcuân Hướng dẫn về nh à Tìm một vài bài hát đư ợc viết ở nhịp mà em biết . 2. Học thuộc bài hát Khát vọng mùa xuân một cách thuần thục 3 Luyện bài TĐN số 5 Và ghép lứi ca 6 8 6 8 Chào tạm biệt Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ , hạnh phúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi .

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_8_tiet_20_on_tap_bai_hat_khat_vong_mua.ppt
Giáo án liên quan