Bài giảng Bài 14 : thực hành : nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại

1. Kiến thức: Giúp hs nhận biết được tên thuốc, tác dụng, dạng thuốc và độ độc qua nhãn hiệu của một số loại thuốc trừ sâu bệnh.

2. Kĩ năng: Nhận biết được một số đặc điểm của nhãn thuốc, liên hệ thực tế và vận dụng kiến thức.

3. Thái độ: Cẩn thận khi sử dụng và sử dụng có hiệu quả hơn thuốc trừ sâu bệnh.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Một số mẫu thuốc trừ sâu bệnh hại cây trồng (07 lọ thuốc còn nguyên nhãn và chưa sử dụng)

2. Học sinh : Sưu tầm các mẫu chiết, ghép và giâm cành ở địa phương.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 14 : thực hành : nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 14 Tiết : 14 BÀI 14 : THỰC HÀNH : NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI Ngày soạn: 24/11/2012 Ngày dạy : 26/11/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1. Kiến thức: Giúp hs nhận biết được tên thuốc, tác dụng, dạng thuốc và độ độc qua nhãn hiệu của một số loại thuốc trừ sâu bệnh. 2. Kĩ năng: Nhận biết được một số đặc điểm của nhãn thuốc, liên hệ thực tế và vận dụng kiến thức. 3. Thái độ: Cẩn thận khi sử dụng và sử dụng có hiệu quả hơn thuốc trừ sâu bệnh. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Một số mẫu thuốc trừ sâu bệnh hại cây trồng (07 lọ thuốc còn nguyên nhãn và chưa sử dụng) 2. Học sinh : Sưu tầm các mẫu chiết, ghép và giâm cành ở địa phương. IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Oån định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3.Các hoạt động: *. Giới thiệu bài: Thuốc trừ sâu bệnh hiện được người dân sử dụng rất nhiều và chúng đều gây độc cho con người và động vật khác. Vậy độ độc thể hiện như thế nào và trên nhãn thuốc ta nhận bếit đựơc những thông tin nào? HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu bài thực hành Gv nêu mục tiêu của bài thực hành: + Xác định được các đặc điểm của thuốc qua nhãn trên bao bì. + Nhận biết 1 số loại thuốc qua trạng thái và màu sắc. + Đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng và bảo vệ môi trường. - Gv lưu ý hs cần thận trọng trong khi hực hành. - Hs nắm bắt thông tin - Đảm bảo an toàn trong khi thực hành: tránh vun vãi thuốc ra ngoài. I. Mục tiêu: Hoạt động 2: Tổ chức và tiến trình thực hành Giáo viên giới thiệu một số thông tin có trên nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh để hs dễ dàng trong thực hành. * Độ độc - Có 3 mức độ: nguy hiểm, độc cao và cẩn thận - Gv sẽ vẽ các biểu tượng để hs phân biệt - Gv lấy ví dụ minh hoạ trên các thuốc trừ sâu bệnh * Tên thuốc - Tên thuốc = tên sản phẩm + hàm lượng chất tác dụng + dạng thuốc. Vd: Thuốc trừ bệnh Carban 50 SC + Tên sản phẩm: Thuốc trừ bệnh arban + Hàm lượng chất tác dụng là 50% + SC: dạng thuốc (nhũ dầu) * Dạng thuốc: Giáo viên giới thiệu sơ qua:Thuốc trừ sâu, bệnh có các dạng thuốc như: + Thuốc bộtthấm nước: WP, BTN, DF.. + Thuốc boat hoà tan trong nước: SP, BHN + Thuốc hạt: H, G, GR + Thuốc sữa: EC, ND + Thuốc nhũ dầu: SC - Gv cho hs nhận biết nhãn hiệu các loại thuốc trừ sâu, bệnh. - Hs quan sát nhãn hiệu thuốc * Độ độc: Dựa vàobiểu tượng nhãn hiệu để 3 mức độ độc của thuốc * Tên thuốc: - Nêu được các thành phần có trên tên thuốc như: + Tên sản phẩm là gì? + Hàm lượng chất tác dụng là bao nhiêu? (chú ý nếu hàm lượng chất tác dụng là nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì đơn vị là %, nếu lớn hơn 100 đơn vị là g/l) + Dạng thuốc? * Dạng thuốc - Hs vận dụng các kí hiệu cho sẵn để nhận biết dạng thuốc. - Quan sát mẫu thuốc -> nêu dạng thuốc - Quan sát và thực hành nhận biết các mẫu thuốc trừ sâu bệnh hại cây trồng. II . Thực hành * Độ độc- Có 3 mức độ: nguy hiểm, độc cao và cẩn thận * Tên thuốc- Tên thuốc = tên sản phẩm + hàm lượng chất tác dụng + dạng thuốc. * Dạng thuốc- Thuốc trừ sâu, bệnh có các dạng thuốc như: + Thuốc bộtthấm nước: WP, BTN, DF.. + Thuốcboat hoà tan trong nước: SP, BHN + Thuốc hạt: H, G, GR + Thuốc sữa: EC, ND + Thuốc nhũ dầu: SC 4. Củng cố- đánh giá : - Thu dọn dụng cụ thí nghiệm - Hòan thành bài tập sau : Cho các tên thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh sau. Hãy xác định các yêu tố có trong tên thuốc: độ độc, tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, dạng thuốc. (8đ) Tên thuốc Tên sản phẩm Hàm lượng chất tác dụng Dạng thuốc Thuốc trừ sâu: VimocaR 20 ND Thuốc trừ sâu: FenbisR 25 EC - Dựa vào bản thu hoạch và quá trình theo dõi hs tiến hành thí nghiệm, gv sẽ rút kinh nghiệm và đánh giá. 5. Nhận xét , dặn dò - Hoàn thành phiếu thu hoạch. - Chuẩn bị bài : Làm đất, bón phân lót + Các công việc làm đất + Phân nào dùng để bón lót 6. Rút kinh nghiệm * Một số nhãn thuốc :

File đính kèm:

  • doctiet 14.doc