Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 31: Vai trò của thức ăn vật nuôi

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

Học sinh biết và hiểu được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

1.2. Kĩ năng

Học sinh thực hiện được và thành thạo kĩ năng phân tích, nhận định các vấn đề về vai trò các chất dinh dưỡng.

1.3. Thái độ

Thông qua nội dung bài học sinh sẽ vận dụng được vào thực tế. Từ đó giúp các em yêu thích bộ môn hơn.

GDMT: Các sản phẩm lông, da, sừng, móng khi khai thác để sử dụng phải cẩn thận tránh gây ô nhiễm môi trường.

2. Nội dung học tập

Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

3. Chuẩn bị

3.1. Giáo viên: Nội dung thảo luận.

3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu trước nội dung bài mới

4. Tổ chức các hoạt động học tập

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

 4.2. Kiểm tra miệng

 - Thức ăn vật nuôi là gì ? Cho ví dụ.

 HS: Thức ăn vật nuôi là sản phẩm, phụ phẩm của động thức vật, khóang vật mà vật nuôi ăn được để sinh trưởng và phát triển

 Ví dụ: Cám gạo, bắp .

- Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?

 HS: Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi chống được bệnh tật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 31: Vai trò của thức ăn vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26 - Tiết 31 Ngày dạy: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN VẬT NUÔI 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức Học sinh biết và hiểu được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. 1.2. Kĩ năng Học sinh thực hiện được và thành thạo kĩ năng phân tích, nhận định các vấn đề về vai trò các chất dinh dưỡng. 1.3. Thái độ Thông qua nội dung bài học sinh sẽ vận dụng được vào thực tế. Từ đó giúp các em yêu thích bộ môn hơn. GDMT: Các sản phẩm lông, da, sừng, móng khi khai thác để sử dụng phải cẩn thận tránh gây ô nhiễm môi trường. 2. Nội dung học tập Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: Nội dung thảo luận. 3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu trước nội dung bài mới 4. Tổ chức các hoạt động học tập 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng - Thức ăn vật nuôi là gì ? Cho ví dụ. HS: Thức ăn vật nuôi là sản phẩm, phụ phẩm của động thức vật, khóang vật mà vật nuôi ăn được để sinh trưởng và phát triển Ví dụ: Cám gạo, bắp .. - Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? HS: Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi chống được bệnh tật. 4.3. Tiến trình bài học. Hoạt động của gv và hs Nội dung Hoạt động 1: (15 phút) Tìm hiểu sự tiêu hóa hấp thụ thức ăn. * Mục tiêu: Học sinh biết được sự tiêu hóa hấp thụ thức ăn. GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nội dung: - Nghiên cứu ND bảng 5 SGK tr 102 và rút ra kết luận về sự tiêu hóa và sự hấp thụ thức ăn. ? Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? HS: tự trả lời Dựa vào bảng 5, làm BT (điền từ) SGK tr102. HS thảo luận theo nhóm. GV gọi đại diện một số nhóm phát biểu , gọi một số đại diện khác nhận xét và bổ sung. GV chốt lại vấn đề chính. Hoạt động 2: (15 phút) Tìm hiểu vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. * Mục tiêu: Học sinh biết và hiểu được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. GV yêu cầu HS: - Ng/c nội dung bảng 6 SGK tr103 và rút ra kết luận về : ? Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? HS: Tự trả lời Dựa vào ND bảng 6, hãy làm BT điền từ SGK tr103 HS thảo luận theo nhóm, cử đại diện báo cáo. GV tiếp tục gọi một số đại diện các nhóm nhận xét theo hình thức chéo nhau. GV chốt lại các vấn đề chính. HS nghe và ghi vào tập. GDMT: Các sản phẩm lông, da, sừng, móng khi khai thác để sử dụng phải cẩn thận tránh gây ô nhiễm môi trường. I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? - Nước, vitamin, muối khoáng được hấp thụ trực tiếp. - Protein, lipit, gluxit được hấp thụ gián tiếp, phải trải qua biến đổi. II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. - Nếu cho ăn tốt và đủ chất dinh dưỡng thì vật nuôi sẽ cho nhiều sản phẩm chăn nuôi và chống được bệnh tật. 4.4. Tổng kết. Câu 4.1: Thức ăn được cơ thể vật nuôi hấp thụ như thế nào? HS: Nước , vitamin, muối khoáng được hấp thụ trực tiếp. Protein, lipit, gluxit được hấp thụ gián tiếp, phải trãi qua biến đổi. Câu 4.2: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi? HS: Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi chống được bệnh tật. Thức ăn vật nuôi tốt, đủ dinh dưỡng sẽ làm cho vật nuôi: Dễ thay đổi màu sắc Phát dục sớm Vật nuôi sinh trưởng nhanh Vật nuôi sinh trưởng nhanh và có khả năng chống lại bệnh tật. 4.5. Hướng dẫn học tập Đối với bài học ở tiết học này: - HS học theo bài ghi và SGK. - Trả lời câu hỏi sgk trang 103. Đối với bài học ở tiết học sau: - Đọc trước ND bài “Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi”. - Tìm hiểu mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. - Tìm hiểu các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. - Chú ý: Thuyết minh hình 66, 67. 5. Phụ lục (không)

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_31_vai_tro_cua_thuc_an_vat_nuoi.doc