Bài giảng Bài 24 : gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

1.Kiến thức: Biêt cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm và biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng

2.Kỹ năng: các công việc chăm sóc chủ yếu ở vườn gieo ươm cây rừng

3.Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng quy trình

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 7842 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 24 : gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24 : GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG – PPCT 23 Ngày dạy: …………………………………………. Lớp: 7A1, 2 A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biêt cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm và biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng 2.Kỹ năng: các công việc chăm sóc chủ yếu ở vườn gieo ươm cây rừng 3.Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng quy trình. B. Chuẩn bị: - GV: Phóng to H.37,38 SGK - HS: Xem trước bài 24: Tìm hiểu quy trình gieo hạt và cách chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng C.Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Kiểm tra kiến thức cũ : Nôi ñaët vöôøn gieo öôm caây röøng coù nhöõng yeâu caàu gì ? Töø ñaát hoang ñeå coù ñöôïc ñaát gieo öôm, caàn phaûi laøm nhöõng coâng vieäc gì ? Neâu caùch taïo neàn ñaát gieo öôm ? 2. Giảng kiến thức mới : HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu các PP kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. ? Làm thế nào để hạt giống cây rừng nảy mầm được thuận lợi. GV: thông báo hạt cây rừng có vỏ cứng khó hút nước. GV: Y/C HS đọc sgk. ? Mục đích cơ bản của các biện pháp kỹ thuật xử l‎‎í hạt giống là gì ? - Gọi HS NXBS cho nhau. - GV Chốt ý. - Cần phải kích thích hạt giống. HS: Nêu cách xử lý hạt giống - T/động bằng nhiệt có thể đốt( không làm cháy hạt) - T/động bằng lực xát mỏng vỏ hoặc đập nhẹ vỏ để vỏ mỏng hay có vết nứt để dễ thắm nước. - Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm( có thể ngâm nóng hạt có vỏ cứng ở 1000c) - Là làm mềm lớp vỏ dày và cứng để dễ thấm nước và mầm dễ chui qua vỏ hạt, kích thích mầm phát triển nhanh đều diệt mầm mống sâu bệnh. - HS NXBS cho nhau. I. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. 1. Đốt hạt VD: lim, dẻ, xoan. 2. Tác động bằng lực. VD: trẩu, lim, trám. 3. Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm. VD: keo lá chàm, gấc. à Mục đích là làm mềm lớp vỏ dày và cứng. HĐ2: Tìm hiểu thời vụ và quy trình gieo hạt ? Gieo hạt vào tháng nắng nóng mưa to được không. ?Tại sao ít gieo hạt vào tháng giá lạnh ? Tại sao thời vụ gieo trồng ở các miền lại khác nhau. ? Thời gian nào thì gieo hạt thích hợp nhất - GVKL ? Để hạt có tỉ lệ nảy mầm cao khi gieo hạt cần làm những việc gì. Vì sao? - Không.Vì nắng nóng mầm khô héo, mưa to sẽ bị rữa trôi… - Thời tiết lạnh hạt không nảy mầm,tỉ lệ ít, năng suất thấp. - Vì khí hậu các miền khác nhau.. -HS trả lời - Khi gieo hạt phải thực hiện đúng quy trình. II. Gieo hạt 1.Thời vụ gieo hạt + Miền Bắc: từ tháng 11-2 + Miền Trung từ tháng 1-2 +Miền Nam: từ tháng 2-3. 2) Quy trình gieo hạt. + gieo vãi đều hạt + Lấp đất + Che phủ + Tưới nước + Phun thuốc HĐ3: Tìm hiểu những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt - Y/C HS nêu mục đích của việc chăm sóc. ? che mưa, nắng nhằm mục đích gì - Y/C HS QSH 38/sgk cho biết tên các công việc chăm sóc. ? Hạt đã nứt nanh nhưng tỉ lệ nảy mầm thấp do nguyên nhân nào? GVKL HS: nêu các công việc chăm sóc tác dụng từng công việc. - Nắng héo không tưới nước,sâu,bệnh III. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. + làm giàn che để giảm bớt ánh nắng. +Tưới nước: cây con đủ ẩm. + Phun thuốc trừ sâu bệnh. +Xới xáo làm cỏ, đất tơi xốp, diệt cỏ. 3. Củng cố bài giảng: HS đọc phần KL. Trả lời câu hỏi SGK. 4. Hướng dẫn học tập ở nhà: trả lời câu hỏi SGK, học bài. Xem trước bài 26,27: Tìm hiểu thời vụ trồng rừng, cách làm đất và cách chăm sóc cây rừng sau khi trồng ntn? D. Rút kinh nghiệm : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Bài 25: Thực hành: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nêu được các bước gieo hạt và cấy cây đúng kỹ thuật và làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất 2. Kỹ năng: Rèn luyện ‎ thức cẩn thận, chính xác, lòng hăng say lao động. 3. Thái độ: Có ý thức, thái độ đúng đắn trong việc phát triển rừng, bảo vệ môi trường sống, sản xuất. B. Chuẩn bị: - GV: Hat giống và cây con giống, túi bầu bằng ni long, bằng lá cây, đất xốp, phân, xẻng, dao cấy cây con, bình tưới nhỏ,.. - HS: Xem trước bài ở nhà. C. Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Kiểm tra kiến thức cũ: Söï chuaån bò cuûa HS : baàu ñaát, haït vaø caây gioáng, dao . Em haõy cho bieát thôøi vuï, quy trình gieo troàng ? 2. Giảng kiến thức mới: HĐ GV HĐHS Néi Dung HĐ1: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. - GV nêu mục tiêu của tiết TH. - Y/C HS nhắc lại những dụng cụ cần thiết cho tiết TH. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - GV nêu nội quy trong tiết TH - HS lắng nghe. - HS nêu vật liệu và dụng cụ cần thiết - HS đặt dụng cụ và vật liệu của mình chuẩn bị cho GV kiểm tra I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết (SGK) H§2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. ? Cho HS nêu quy trình TH ? Có 50 kg đất trộn bao nhiêu kg phân chuồng mục. ? Bao nhiêu kg lân. ? Làm thế nào để đất và phân trộn đều nhau. + GV vừa nêu quy trình vừa thao tác mẫu Cấy cây con . - GV giới thiệu hình và làm thao tác mẫu - HS nêu quy trình . 45 kg đất + 5 kg phân h/c + 1 kg lân HS trả lời - HS QS - HS QS II. Quy trình thực hành. 1. Gieo hạt vào bầu đất -B1: Tạo đất ruột bầu -B2: Tạo bầu đất -B3: gieo hạt vào bầu đất. -B4: xếp bầu, chăm sóc và bảo vệ 2. Cấy cây con vào bầu đất -B1: Tạo đất ruột bầu -B2: Tạo bầu đất -B3: dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất. -B4: xếp bầu, chăm sóc và bảo vệ HĐ3: Tiến hành thực hành. - Y/C HS TH - GV QS, theo dõi, uốn nắn. - HS TH từng thao tác III. Thùc hµnh. Chia nhóm TH HĐ4: Kiểm tra, đánh giá - GV đánh giá thái độ của từng HS trong tiết TH - HS dọn vệ sinh - Làm bài tường trình - Tự đánh giá KQ - GV đánh giá KQ - HS dọn vệ sinh - Làm bài tường trình - Tự đánh giá KQ IV. Kiểm tra, đánh giá 3. Củng cố bài giảng: Cho HS nhắc lại quy trình TH. 4. Hướng dẫn học tập ở nhà: : Xem trước bài 26: Tìm hiểu các loại khai thác rừng , ĐK khi khai thác và biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng ntn? D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…… ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

File đính kèm:

  • docGiao an Cong nghe 7 Tuan 12.doc