Bài giảng Bài 27 :khai thác rừng

I I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: - Giúp hs biết được các loại hình và điều kiện khai thác gỗ rừng ở Việt Nam

 - Đề ra được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: Ý thức bảo vệ cây rừng, không khai thác bừa bãi.

II. Chuẩn Bị

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2288 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 27 :khai thác rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :26 Tiết : 27 CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG BÀI 27 :KHAI THÁC RỪNG Ngày soạn: 26/02/2012 Ngày dạy : 28/02/2012 I I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: - Giúp hs biết được các loại hình và điều kiện khai thác gỗ rừng ở Việt Nam - Đề ra được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế. 3. Thái độ: Ý thức bảo vệ cây rừng, không khai thác bừa bãi. II. Chuẩn Bị - Gv: Phóng to H45, 46, 47 sgk; nghiên cứu và thu thập thông tin về tình hình khai thác ừng ở địa phương và trên cả nước. - Hs: Nghiên cứu trước bài học III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: ? Nêu quy trình đào hố trồng cây rừng? Hãy so sánh cách trồng cây con có bầu và cây con rễ trần? ? Chăm sóc cây rừng gồm những công việc nào? Phát quang là làm gì? Vì sao? 2. Giới thiệu bài Rừng sau khi trồng và được chăm sóc đến một khoảng thời gian nhất định sẽ cho chúng ta gỗ để khai thác, vậy khai thác như thế Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu các loại khai thác rừng. * Mục tiêu: Giúp hs nắm được các loại khai thác rừng và đặc điểm của từng loại khai thác. ? Khai thác rừng nhằm mục đích gì? - Gv hướng dẫn hs phân tích bảng 2 sgk ? Có những loại hình khai thác rừng nào? ? Hãy nêu các đặc điểm giống và khác nhau giữa 3 loại hình nói trên? ? Rừng nơi có độ dốc 150 thì có được khai thác trắng hay không? Vì sao? - Hướng dẫn hs quan sát và phân tích H45, 46 sgk ? Khai thác nhưng không trồng rừng ngay sẽ gây ra hậu quả như thế nào? - Gv nhận xét và giáo dục ý thức khai thác rừng hợp lý cho hs. à Nhằm thu hoạch lâm sản và phục hồi rừng có chất lượng tốt hơn. - Quan sát và phân tích bảng 2 sgk à Khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn à Dựa vào bảng để so sánh. à Không được khai thác vì sẽ dẫn đến sự xói mòn nghiêm trọng. - Quan sát và phân tích H45, 46 sgk à Hậu quả: đất bị xói mòn, giảm khả năng thấm và giữ nước, rừng bị kiệt quệ… - Hs rút ra kết luận và ý thức bảo vệ rừng I. Các loại rừng khai thác Khai thác rừng nhằm thu hoạch lâm sản và phục hồi rừng có chất lượng tốt hơn. - Có 3 loại hình khai thác: Khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn. Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam * Mục tiêu: Giúp hs hiểu và vận dụng được các điều kiện khai táhc rừng hiện nay ở đất nước ta. ? Tình hình rừng ở Việt Nam hiện nay như thế nào? - Gv nhận xét và dẫn dắt: ? Từ thực tế đó việc khai thác rừng ở nước ta phải tuân theo những điều kiện nào? - Mục đích của các điều kiện trên là gì? - Gv liên hệ với thực tế ở địa phương. à Liên hệ bài cũ (bài 22): Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích đồi trọc tăng nhanh…. - Liên hệ thực tế: à Tuân theo các điều kiện: + Chỉ khai thác chọn không được khai thác trắng + Rừng còn nhiều gỗ to có giá trị kinh tế + Lượng gỗ khai thác chọn phải nhỏ hơn 35%. à Mục đích: Bảo vệ diện tích rừng hiện có, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ đất, …. - Liên hệ với thực tế địa phương. II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay Khai thác rừng ở nước ta hiện nay cần tuân thủ theo các điều kiện sau: + Chỉ khai thác chọn không được khai thác trắng. + Rừng còn nhiều gỗ to, có giá trị kinh tế + Lượng gỗ khai thác chọn phải nhỏ hơn 35% lượng gỗ của khu rừng. Hoạt động 3: Tìm hiểu các hướng phục hồi rừng sau khai thác * Mục tiêu: Giáo dục cho hs thấy được tầm quan trọng của việc phục hồi rừng sau khai thác. ? Để đảm bảo được diện tích rừng hiện có, sau khi khai thác ta phải làm gì? - Gv dẫn dắt hs hướng khắc phục rừng trong từng loại hình khai thác: + Khai thác trắng? + Khai thác chọn và khai thác dần? - Liên hệ tới công việc chăm sóc cây rừng. à Cần có biện pháp phục hồi sau khi khai thác rừng trong bất cứ loại hình khai thác nào. - Liên hệ và nghiên cứu thông tin sgk + Khai thác tar81ng: cần trồng lại rừng kết hợp với trồng cây công nghiệp. + Khai thác chọn và dần: Thúc đầy tái sinh tự nhiên bằng các công việc chăm sóc: -> Chămsóc cây gieo giống: làm cỏ, xới đất, bón phân -> Phát quang cỏ dại, dây leo -> dặm cây vào những chổ thưa. III. Phục hồi rừng sau khi trồng Sau khi khai thác rừng cần có biện páhp phục hồi rừng ngay: + Kahi táhc trắng: cần trồng lại rừng + Khai thác chọn và khai thác dần: thúc đẩy tái sinh rừng 4/ Củng cố: ? Hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa 3 loại hình khai táhc rừng? Ở địa phương em áp dụng loại hình khai thác rừng nào? ? Khi khai thác cần đảm bảo những điều kiện nào? - Đọc phần ghi nhớ sgk 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài - Chuẩn bị bài 29: Tìm hiểu hiện nay ở địa phương em người ta có những biện pháp bảo vệ rừng nào?

File đính kèm:

  • doctiet 27 khai thac rung.doc
Giáo án liên quan