Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 1 (Bản đẹp)

PHẦN I :

TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I:

ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1:

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

Bài 2:

KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHÂN CỦA ĐẤT TRỒNG

1. Kiến thức: (Phần đất trồng)

- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

- Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng.

- Hiểu được ý nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.

2. Kĩ năng: (Phần đất trồng)

- Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất, bằng phương pháp đơn giản.

3. Thái độ: (Phần đất trồng)

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

1. GIÁO VIÊN

- Sách giáo khoa

- Giáo án

- Tranh trong bài phóng to

- Tài liệu tham khảo

- Đồ dùng dạy học

- Dụng cụ thực hành

2. HỌC SINH

- Sách giáo khoa

- Vở ghi

- Sách tham khảo

- Đồ dùng học tập

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 1 (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH MÔN CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2012 - 2013 HỌC KÌ I 19 TUẦN (19 Tiết) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 PHẦN I : TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Bài 1: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHÂN CỦA ĐẤT TRỒNG 1 1 1. Kiến thức: (Phần đất trồng) - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. - Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng. - Hiểu được ý nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng. 2. Kĩ năng: (Phần đất trồng) - Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất, bằng phương pháp đơn giản. 3. Thái độ: (Phần đất trồng) - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học - Dụng cụ thực hành HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 2 Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG 1 2 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3 Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT 1 3 4. GD tích hợp MT: (Phần đất trồng) - Trồng cây xanh góp phần tạo ra môi trường xanh, phủ xanh đất trống, cải tạo và bảo vệ đất. - Sử dụng đất hợp lí, đúng biện pháp, không gây tác hại đến môi trường là bảo vệ đất trồng, bảo vệ môi trường. - Tận dụng chất thải hữu cơ làm sạch môi trường, đồng thời ủ thành phân hữu cơ sử dụng để cải tạo đất, tránh làm cho môi trường bị ô nhiễm. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Kiểm tra thực hành 45/ 4 Bài 4. THỰC HÀNH: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn Bài 5. THỰC HÀNH: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu 1 4 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5 Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT 1 5 1. Kiến thức: (Phần phân bón) - Biết được một số loại phân bón và tác dụng của chúng đối với cây trồng và đất. - Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường. 2. Kĩ năng: (Phần phân bón) - Nhận dạng được một số loại phân vô cơ thường dùng bằng phương pháp hoà tan trong nước và phương pháp đốt trên ngọn lửa đèn cồn. 3. Thái độ: (Phần phân bón) - Có ý thức tiết kiệm, tận dụng các loại phân bón và bảo vệ môi trường. 4. GD tích hợp MT: (Phần phân bón) - Giáo dục HS ý thức sử dụng phân chuồng, phân bắc, phân rác để bón cho cây trồng. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 15/ 6 Bài 8. THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG 1 6 7 Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG 1 7 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 8 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG (III.4. phương pháp nuôi cấy mô không daỵ) 1 8 1. Kiến thức: (Giống cây trồng) - Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt. Biết được một số phương pháp chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng. - Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính. 2. Kĩ năng: (Giống cây trồng) - Xác định được sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. 3. Thái độ: (Giống cây trồng) - Có ý thức bảo quản giống cây trồng. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 9 Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 1.2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính (Nêu thêm VD nhân giống cây trồng bằng PP nuôi cấy mô) 1 9 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 10 Bài 12: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG 1 10 1. Kiến thức: (Sâu bệnh hại) - Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. - Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh. 2. Kĩ năng: (Sâu bệnh hại) - Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh (màu sắc, dạng thuốc, tên, độ độc, cách sử dụng). 3. Thái độ: (Sâu bệnh hại) - Có ý thức thực hiện an toàn lao động. và bảo vệ môi trường. 4. GD tích hợp MT: (Sâu bệnh hại) - Giáo dục cho HS cách phân biệt các nhóm thuốc trừ sâu với các mức độ độc hại khác nhau để sử dụng đúng, không gây độc hại cho môi trường nhằm tránh độc hại cho môi trường sống. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 45/ 11 Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI 1 11 12 Bài 14. THỰC HÀNH: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc phòng, trừ sâu, bệnh hại II.2. Quan sát một số dạng thuốc (GV có thể dạy hoặc không dạy) 1 12 13 KIỂM TRA 1 TIẾT 1 13 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 14 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP 1 14 1. Kiến thức: - Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. - Biết được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra xử lý hạt giống. - Biết được khái niệm, tác dụng của phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 15 Bài 17: THỰC HÀNH: XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM 1 15 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 16 Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 1 16 2. Kĩ năng: - Làm được các công việc xác định sức nẩy mầm, tỉ lệ nẩy mầm và xử lý hạt giống bằng nước ấm. 3. Thái độ: - Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. 4. Tích hợp DGBVMT: - Giáo dục cho HS hiểu và biết cách vận dụng các quy trình sản xuất vào các công việc cụ thể như làm đất, bón phân gieo trồng cây nông nghiệp là bảo vệ môi trường đất trồng. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ 17 Bài 20: THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 1 17 18 ÔN TẬP 1 18 19 KIỂM TRA HỌC KÌ I 1 19

File đính kèm:

  • docke_hoach_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ki_1_ban_dep.doc